ΕΕΤΤ: «Τσουνάμι» οι καταγγελίες για αυξημένες χρεώσεις στις τηλεπικοινωνίες

Περί τα 15.000 γραπτά αιτήματα - καταγγελίες διαχειρίστηκε συνολικά το 2020 ο Τομέας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών (ΤΕΚ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Περίπου 12.000 αφορούσαν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με κυριότερο θέμα την αμφισβήτηση χρεώσεων σε λογαριασμούς, ενώ περίπου 3.000 σχετίζονταν με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και, κυρίως, την καθυστέρηση επίδοσης.

Το 2019 ο ΤΕΚ της ΕΕΤΤ διαχειρίστηκε και πάλι συνολικά περίπου 15.000 γραπτά αιτήματα/καταγγελίες, ωστόσο η κατανομή μεταξύ των δύο αγορών για τις οποίες είναι αρμόδια η Επιτροπή ήταν διαφορετική, καθώς το 98% αφορούσε θέματα τηλεφωνίας και Διαδικτύου και μόλις το 2% ταχυδρομικές υπηρεσίες, ενώ πέρυσι τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 80% και 20%.

Οι κυριότερες καταγγελίες

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνει η Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2020 της ΕΕΤΤ, την οποία παρέδωσε χθες στον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος. Ειδικότερα, όσον αφορά τις καταγγελίες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το 60% αφορούσε τη συνδυαστική σταθερή υπηρεσία, 16% την κινητή τηλεφωνία και 13% τις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης. Στη σταθερή τηλεφωνία, το 52% των καταγγελιών αφορούσε αμφισβήτηση χρεώσεων λογαριασμού, 19% μη αποκατάσταση βλάβης, 9% άρνηση/καθυστέρηση παροχής σύνδεσης/υπηρεσίας και 9% αυθαίρετη ενεργοποίηση.

Στην κινητή τηλεφωνία, το 67% των καταγγελιών ήταν για χρεώσεις λογαριασμών, ενώ το 9% αφορούσε αυθαίρετη ενεργοποίηση. Στις υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, το 81% των καταγγελιών αφορούσε τις χρεώσεις και το 18% αυθαίρετη εγγραφή στην υπηρεσία.

Τι απέδωσε η Επιτροπή στον κρατικό προϋπολογισμό

Βάσει των στοιχείων της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ συνολικά, την περίοδο 2000-2020 η Επιτροπή απέδωσε 2,4 δισ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Οι αποδόσεις προέρχονται από το ετήσιο θετικό οικονομικό αποτέλεσμά της και εκπλειστηριάσματα από διαγωνιστικές διαδικασίες. Το συνολικό ποσό από εκπλειστηριάσματα που αποδόθηκε, έως το 2020, στον κρατικό προϋπολογισμό ή το ΤΑΙΠΕΔ ανήλθε συνολικά σε 1,7 δισ. ευρώ. Επίσης, έχει εξασφαλισθεί ποσό ύψους 497,49 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισπραχθεί και θα αποδοθεί σταδιακά τα επόμενα έτη (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά τεύχη των διαγωνιστικών διαδικασιών και αποφάσεων εκχώρησης). Η κορυφαία ενέργεια της ΕΕΤΤ πέρυσι ήταν η διαγωνιστική διαδικασία για το 5G που απέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό 372,26 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Επιτροπής: «Σε έναν τομέα που συνεχώς μεταβάλλεται και αναδιαμορφώνεται, η ΕΕΤΤ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον στυλοβάτη της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της βελτίωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα συνεχίσει το έργο της με ρυθμιστικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, στο πλαίσιο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, έχοντας ως πρωταρχικούς στόχους την προστασία των καταναλωτών και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας».