ΕΦΚΑ: Νέα ειδοποιητήρια σε εργαζόμενους με «μπλοκάκι»

Αλλάζουν τα ειδοποιητήρια για χιλιάδες μη μισθωτούς που έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, λόγω λαθών που εντοπίστηκαν στα αρχικά σημειώματα. Ο ΕΦΚΑ γνωστοποίησε ότι προέβη σε διόρθωση και τροποποίηση των στοιχείων στο σκέλος των εισφορών της μισθωτής εργασίας και τα νέα διορθωμένα στοιχεία θα εισάγονται στο σύστημα κάθε μήνα. Ήδη ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε στο σκέλος της νέας εκκαθάρισης και προκύπτουν τρεις μεγάλες κατηγορίες ειδοποιητηρίων, με χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αλλαγές επηρεάζουν χιλιάδες εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Στην αρχική ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του 2020, οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας θεωρούσαν ότι οι εισφορές της μισθωτής τους απασχόλησης κάλυπταν το κατώτερο όριο εισφορών που ορίζει ο νόμος και για τις μη μισθωτές υπηρεσίες τους. Τον περασμένο Ιούλιο, όμως, διαπίστωσαν ότι έχουν λάβει ειδοποιητήρια με χρεωστικό υπόλοιπο το οποίο θα έπρεπε να πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις. Τα λάθη είχαν προκαλέσει τότε έντονες αντιδράσεις και έτσι η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ προχώρησε στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Έτσι προέκυψε η τροποποίηση της εκκαθάρισης εισφορών του 2020. Ο Φορέας ξεκαθαρίζει ότι στα νέα ειδοποιητήρια που αναρτήθηκαν και θα συνεχίσουν να αναρτώνται σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τα καινούργια στοιχεία που αξιοποιήθηκαν, δεν θα αλλάξει η μεθοδολογία υπολογισμού των εισφορών. Αλλάζει όμως το ποσό που θα καλείται να πληρώσει ή να λάβει ως επιστροφή ο κάθε ασφαλισμένος, αφού αξιοποιούνται νέα, επικαιροποιημένα στοιχεία. Πιο αναλυτικά, δημιουργούνται οι τρεις μεγάλες κατηγορίες ειδοποιητηρίων με χρεωστικό, πιστωτικό και μηδενικό υπόλοιπο: Χρεωστικό υπόλοιπο: Η περίπτωση αυτή «παράγει» τέσσερις ειδικές κατηγορίες εκκαθαριστικών.

Αυτές είναι οι εξής:

Νέα εκκαθάριση μεγαλύτερη από την αρχική: Στην περίπτωση αυτή είχε επιλεχθεί η λύση της καταβολής σε έξι δόσεις. Το επιπλέον ποσό εφεξής θα κατανέμεται ισομερώς στις επόμενες δόσεις της αρχικής εκκαθάρισης. Αν δεν απομένουν δόσεις, τότε το επιπλέον ποσό θα αναζητείται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η τροποποίηση.

Νέα εκκαθάριση μικρότερη από την αρχική: Θα γίνεται αναπροσαρμογή ισομερώς όλων των δόσεων της αρχικής εκκαθάρισης. Ποσό που έχει εξοφλήσει τις αρχικές δόσεις εκκαθάρισης θα χρησιμοποιείται για εξόφληση των αντίστοιχων νέων δόσεων. Τυχόν επιπλέον ποσό, θα παραμένει ως πιστωτικό υπόλοιπο και θα συμψηφίζεται με ασφαλιστικές οφειλές.

Αρχική εκκαθάριση μηδενική: Αν από την τροποποίηση της εκκαθάρισης προκύπτει οφειλή, θα επιμερίζεται ισομερώς στις δόσεις που απομένουν έως τη λήξη της εκκαθάρισης. Εάν δεν απομένουν δόσεις, τότε το χρεωστικό υπόλοιπο θα καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η τροποποίηση.

Αρχική εκκαθάριση πιστωτική: Το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητείται σε τόσες δόσεις όσες εκείνες που απομένουν από την αρχική εκκαθάριση. Εάν δεν απομένουν δόσεις, το χρεωστικό υπόλοιπο θα αναζητείται εφάπαξ μέχρι το τέλος του μήνα που διενεργήθηκε η τροποποίηση. Πιστωτικό υπόλοιπο: Εάν από την εκκαθάριση διαπιστώνεται ότι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο, τότε θα προκύπτουν οι εξής τρεις ειδικές περιπτώσεις:

Αρχική εκκαθάριση χρεωστική: Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η καταβολή είναι προγραμματισμένο να γίνει σε έξι δόσεις. Οι δόσεις μηδενίζονται και το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται έπειτα από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές. Ποσά που είχαν εξοφλήσει δόσεις εκκαθάρισης συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Αρχική εκκαθάριση μηδενική: Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει επιστρέφεται έπειτα από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές.

Αρχική εκκαθάριση πιστωτική: Το νέο ποσό πιστωτικού υπολοίπου επιστρέφεται έπειτα από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές. Μηδενικό υπόλοιπο: Από την εκκαθάριση, εάν προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, τότε θα υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις ως ακολούθως:

Αρχική εκκαθάριση χρεωστική: Στο ενδεχόμενο αυτό, η καταβολή θα πραγματοποιείται σε έξι δόσεις. Οι δόσεις οφειλής της αρχικής εκκαθάρισης μηδενίζονται και τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.

Αρχική εκκαθάριση πιστωτική: Με δεδομένο ότι το πιστωτικό υπόλοιπο της αρχικής εκκαθάρισης έχει επιστραφεί έπειτα από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές, οι δόσεις εκκαθάρισης θα παραμένουν μηδενικές.