ΕΦΚΑ: Στις 3 Νοεμβρίου οι εξετάσεις του πρώτου κύκλου πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, στις 12:00, θα πραγματοποιηθούν οι αναβληθείσες, λόγω τεχνικών προβλημάτων του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), εξετάσεις του πρώτου κύκλου πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών, μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, η διαδικασία ταυτοποίησης θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας e-Presence.

Επιπλέον, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια για όσους λογιστές-φοροτεχνικούς και δικηγόρους έχουν δηλώσει εξαίρεση από τις εξετάσεις