Εφορία: Έρχονται "ραβασάκια" για αδήλωτα αναδρομικά και εισοδήματα - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Tην " πόρτα" ετοιμάζεται να χτυπήσει η εφορία σε συνταξιούχους και φορολογούμενους για αδήλωτα αναδρομικά, εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ κ.α.

Τα ραβασάκια για αδήλωτα αναδρομικά
Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ η εφορία ετοιμάζεται να στείλει "ραβασάκια" για αδήλωτα αναδρομικά σε συνταξιούχους.
Πρόκειται για αναδρομικά ποσά αποδοχών που εισέπραξαν το 2015, αφορούσαν στα παλαιότερα έτη και εντοπίστηκαν να μην τα έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση. Τα σχετικά «ραβασάκια» θα φθάσουν σύντομα με τους εν λόγω φορολογουμένους να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για να επιβαρυνθούν με τους φόρους που αναλογούν και να αποφύγουν τα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών δηλώσεων.
Το τελευταίο διάστημα ο φοροελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ έχει ανεβάσει ταχύτητες και περνάει από "κόσκινο" χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ και άλλων φορολογικών αντικειμένων. Στόχος είναι οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν ώστε οι πράξεις επιβολής φόρων και προστίμων να κοινοποιηθούν στους φορολογουμένους πριν από την εκπνοή του 2021.
Σε διαφορετική περίπτωση οι υποθέσεις αυτές θα «πεθάνουν» φορολογικά και τα κρατικά ταμεία θα χάσουν σημαντικά έσοδα.

Τι ερευνούν
Η κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού έρχεται μετά τις «φωτιές» που άναψε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στον φορολογούμενο την καταλογιστική πράξη.
Θα πρέπει δηλαδή η πράξη προσδιορισμού του φόρου όχι μόνο να έχει εκδοθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής αλλά και να έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", η ΑΑΔΕ έχει ήδη δώσει εντολή στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα να " τρέξουν" τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων προχωρώντας στην έκδοση και στην κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή τους που θα προκαλέσει σημαντικές απώλειες εσόδων στα κρατικά ταμεία. Ο έλεγχος των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ (π.χ. ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων).
Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών
Στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται:
1.Αδήλωτες αποδοχές (αναδρομικά συντάξεων και άλλα εισοδήματα)
Στο "ραντάρ" των εφοριακών βρίσκονται υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη.
Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα αναδρομικά ποσά είτε τμηματικά στα έτη τα οποία αφορούν είτε εφάπαξ μέσα στο έτος που τα εισέπραξαν η ΑΑΔΕ θα στείλει ραβασάκια με ποσό το φόρο που έχει προσδιοριστεί από τη φορολογική διοίκηση. Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν την "λυπητερή" έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθούν με τα επιπλέον ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογούν και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Όσοι δεν υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με καταλογισμούς των επιπλέον ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αλλά και με πρόστιμα για υποβολή ανακριβών αρχικών δηλώσεων καθώς και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Κρυμμένα έσοδα -φουσκωμένες δαπάνες
Από έλεγχο περνούν εκκρεμείς υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.
3. Υποθέσεις φορολογίας φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012 για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018.
Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική πεντετής προθεσμία παραγραφής η οποία έληγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (πέντε χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση) παρατάθηκε για 3 χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 επειδή αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής.
4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010 για τις οποίες μετά της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016 περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών" συμπληρωματικά στοιχεία "για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2005 για τις οποίες μετά δεν είχε υποβληθεί ποτέ οικεία δήλωση .Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 15 ετής περίοδος παραγραφής η οποία άρχισε να "τρέχει" αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή από την 1η /1/2007 και λήγει 31/12/2021.