Εκδόθηκε ο οδηγός για το «Εξοικονομώ 2021»

Ο νέος οδηγός καλείται να δώσει απαντήσεις και να ορίσει ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν και ποια έργα θα έχουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση. ● Μόλις στο 15% η αύξηση του προϋπολογιζόμενου κόστους για τα οικοδομικά υλικά.

Αγκομαχώντας να παρακολουθήσει τις μεγάλες αυξήσεις τιμών στα οικοδομικά υλικά και λίγο πριν λήξει το ημερολογιακό έτος, εκδόθηκε χθες βράδυ ο επίσημος οδηγός για το πρόγραμμα επιδοτούμενης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων «Εξοικονομώ 2021» που διαφημίζεται εδώ και πολλούς μήνες ως ένα από τα βασικά αντίδοτα στην ενεργειακή κρίση.

Ο οδηγός του «Εξοικονομώ 2021» που αρχικώς αναμενόταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλείται να δώσει απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν από διάφορες πλευρές κατά την διάρκεια της διαβούλευσης και να ορίσει με ακρίβεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι, με ποιες διαδικασίες θα επιλεγούν και ποια έργα θα έχουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:

● Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα διαρκέσει για 50 ημέρες. Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο και μέσω αυτής θα προκύψουν οι τελικοί δικαιούχοι καθώς καταργήθηκε το σύστημα του «όποιος προλάβει να πληκτρολογήσει» που ίσχυσε στα προηγούμενα προγράμματα.

● Το πρόγραμμα θα έχει χρηματοδότηση 632 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να αναβαθμιστούν 50.000 κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις θα είναι πολλαπλάσιες και αντίστοιχο το βάρος που καλείται να σηκώσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβληθούν. Με τα «Εξοικονομώ» των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε 140.000 κτίρια. Τo Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει ανακαίνιση τουλάχιστον 600.000 κατοικιών έως το 2030 ώστε να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

● Δυνητικά επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Εξαιρούνται ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου). Για να κριθεί επιλέξιμη πρέπει να υφίσταται νόμιμα, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, να χρησιμοποιείται ως κύρια και να βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Γ΄ βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Επιλέγονται και κατοικίες που δεν είναι σε χρήση (κενές), ενώ αν έχουν αποκτηθεί μετά τις 31/12/2020 θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση.

● Οι παρεμβάσεις που δύναται να είναι επιλέξιμες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα, συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού. Στους μήνες που προηγήθηκαν έγινε μεγάλη συζήτηση για το πώς θα καλυφθεί το αυξημένο κόστος των υλικών που είναι απαραίτητα. Η πρώτη σύγκριση ανάμεσα στον Οδηγό που δημοσιεύθηκε χθες και εκείνον που αφορούσε το προηγούμενο πρόγραμμα δείχνει ότι αυξήθηκε το προϋπολογιζόμενο κόστος ανά είδος σε ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 15%. Το αν μια τέτοια αύξηση είναι επαρκής, θα φανεί στο προσεχές διάστημα.

● Ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά μεμονωμένη κατοικία είναι 28.000 ευρώ και για τις λοιπές δαπάνες προβλέπεται κόστος 2.000-5.600 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

● Τα ποσοστά της επιχορήγησης ποικίλλουν ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου ενώ αυξήθηκαν εκείνα που αφορούν κατοικίες μισθωμένες και δωρεάν παραχωρημένες. Αναλυτικά, το μέγιστο ποσοστό είναι:

Για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, 75% σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 65% σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης 65% (αρχικώς είχε προταθεί το 40%).

Ατομικό εισόδημα 5.000-10.000 ευρώ και οικογενειακό 10.000-20.000 ευρώ: επιχορήγηση 70% σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 60% για ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση.

Ατομικό εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ και οικογενειακό 20.000-30.000 ευρώ: επιχορήγηση 55% και 45% αντίστοιχα.

Ατομικό εισόδημα 20.000-30.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000-40.000 ευρώ: επιχορήγηση 45% και 40%.

Ατομικό εισόδημα 30.000-50.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000-60.000 ευρώ: επιχορήγηση 40% σε κάθε περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο «Εξοικονομώ» η επιχορήγηση έφθανε έως και το 95%

● Για το ποσό που δεν καλύπτει η επιχορήγηση ο δικαιούχος θα συμβάλει με ίδια κεφάλαια ή δάνειο. Για τους ωφελούμενους της πιο χαμηλής εισοδηματικής κατηγορίας και μόνο για εκείνους παρέχεται δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για εξασφάλιση δανείου από τράπεζα. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, για τις ανάγκες του προγράμματος είναι σταθερό, ανέρχεται σε 6,5% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

● Οκτώ κριτήρια θα καθορίζουν ποιος θα επιλέγεται ως δικαιούχος. Βαρύτερο κριτήριο με συντελεστή 50% θα είναι το κόστος της ενέργειας που θα εξοικονομείται μετά την υλοποίηση των εργασιών στο κάθε κτίριο. Κατά 14% θα επηρεάζεται η βαθμολογία κάθε υποψηφίου από το ατομικό/οικογενειακό εισόδημα, κατά 7% από τις κλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή που βρίσκεται το κτίριο (βαθμοημέρες), κατά 5% από την ενεργειακή κλάση στην οποία βρίσκεται τώρα, κατά 3% από την παλαιότητα ενώ από 7% προσθέτουν η πολυτεκνία, η ύπαρξη ΑμεΑ και η μονογονεϊκή οικογένεια.