ΕΛΣΤΑΤ: Νέα «βουτιά» στις εξαγωγές τον Αύγουστο - Μειώθηκε 7% το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο

Μείωση 7% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Αύγουστο εφέτος, με την αξία των εισαγωγών να μειώνεται 17,8% και εκείνη των εξαγωγών 24,5%.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 6.383,6 εκατ. ευρώ έναντι 7.768,5 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 17,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 79 εκατ. ευρώ ή 1,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 68,1 εκατ. ευρώ ή 1,5%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 3.637,5 εκατ. ευρώ έναντι 4.816,8 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 24,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 371,4 εκατ. ευρώ ή 14,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 370,6 εκατ. ευρώ ή 14,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.746,1 εκατ. ευρώ έναντι 2.951,7 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο 2022, παρουσιάζοντας μείωση 7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 292,4 εκατ. ευρώ ή 14,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 302,5 εκατ. ευρώ ή 14,8%).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Στοιχεία οκταμήνου

Το 8μηνο εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 53.894,7 εκατ. ευρώ έναντι 60.000,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 10,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 679,2 εκατ. ευρώ ή 1,7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 712 εκατ. ευρώ ή 1,8%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 33.779,7 εκατ. ευρώ έναντι 35.830,8 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 543,8 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 464,7 εκατ. ευρώ ή 2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 20.115,0 εκατ. ευρώ έναντι 24.169,4 εκατ. ευρώ το 8μηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση 16,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.223,0 εκατ. ευρώ ή 7%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.176,7 εκατ. ευρώ ή 6,8%).