Επενδύσεις 2,5 δισ. για την ταχύτερη σύνδεση Internet

Την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 2,5 δισ. ευρώ για τη δημιουργία δικτύων που θα συμβάλουν στην ταχύτερη σύνδεση με το Internet προβλέπει το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021-2027, που έθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 10/11/2021. 
 

Στο ίδιο κείμενο παρατίθενται και τα απογοητευτικά (για άλλη μια φορά) στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στη συνδεσιμότητα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το μεγάλο ΣΔΙΤ για την ανάπτυξη υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband-UFBB, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ - 700 εκατ. χωρίς), έργο το οποίο θα έπρεπε σήμερα να υλοποιείται, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ που κλείνει, θα ανατεθεί μέχρι το τέλος του 2022 και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η τριετής φάση κατασκευής. 
 
Έργο-γέφυρα

Το UFBB με άλλα λόγια έχει επίσημα καταστεί έργο-γέφυρα. Δεν θα προλάβει να αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων που έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ 2014-2021 και θα τραβήξει κεφάλαια από το επόμενο 2021-2027. Ο ανταγωνιστικός διάλογος με τους ενδιαφερόμενους διήρκεσε πάνω από 1,5 χρόνο και σήμερα η εμπλοκή με τη συμμετοχή της ΔΕΗ καθυστερεί την ανάθεσή του.

Παράλληλα, ως βασικό έργο-παρέμβαση για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας στο Εθνικό Ευρυζωνικό αναφέρεται το Ultra-Fast Broadband 2.

Το συνολικό κόστος ανάπτυξης των υποδομών στο πλαίσιο του UFBB 2 εκτιμάται από το αρμόδιο υπουργείο σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ και η εκτιμώμενη ανάγκη δημόσιας χρηματοδότησης σε 400 εκατ. ευρώ. Στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 στο μεταξύ έχουν προβλεφθεί για τη συνδεσιμότητα περίπου 400 εκατ. και από αυτά θα πρέπει να καλυφθούν και οι ανάγκες του UFBB 1. 

Ο στόχος του UFBB 2 είναι να καλύψει τις 1.695.772 γραμμές συνδρομητών που δεν θα καλύπτονται από δίκτυα VHCN (ταχύτητα σύνδεσης στο Internet τουλάχιστον 100 Mbps), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί το UFBB 1.

Υποβολή δεσμεύσεων 

Όπως σημειώνεται στο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο για την οριοθέτηση του ακριβούς πεδίου του UFBB 2 θα απαιτηθεί η υποβολή δεσμεύσεων από πλευράς των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με τις περιοχές τις οποίες προτίθενται να καλύψουν με δίκτυα υπερυψηλής ταχύτητας. Η διαδικασία αυτή θα μπορεί να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για το UFBB 1, ώστε οι πάροχοι να είναι σε θέση να επικαιροποιήσουν τα επενδυτικά τους πλάνα μέχρι και το τέλος του 2025. 

Αυτό αναμένεται στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2022. Αμέσως μετά απαιτείται η σύνταξη των φακέλων του UFBB 2 προς τις υπηρεσίες της Ε.Ε., οι σχετικές μελέτες και η προετοιμασία του τεύχους δημοπράτησης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 3ο τρίμηνο του 2023. Οι διαδικασίες ανάθεσης και συμβασιοποίησης εκτιμώνται σε περίπου 1 έτος (για το UFBB διαρκούν πάνω από 2 χρόνια…) και το διάστημα υλοποίησης σε 3 έτη, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 4ο τρίμηνο του 2027.

Στο μεταξύ, βάσει των προσωρινών στοιχείων του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ε.Ε. (τα πλήρη στοιχεία αναμένονται τις επόμενες μέρες) η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση (27η ) μεταξύ των 27 κρατώ- μελών στις υπερυψηλές ταχύτητες.  

Η κάλυψη δικτύων υπερυψηλής χωρητικότητας -τουλάχιστον 100 Mbps- (VHCN) παρέμεινε περιορισμένη καθώς το FTTH ήταν διαθέσιμο μόνο στο 7,1% των νοικοκυριών της Ελλάδας, που βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές.
  
Άλλα μεγάλα έργα

Τα υπόλοιπα μεγάλα έργα του περιγράφει το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο είναι: 

* Η ανάπτυξη δικτύου μικροδορυφόρων, έργο που έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προσωρινό προϋπολογισμό για δημόσια στήριξη 200,370 εκατ. ευρώ. Το πιλοτικό αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2022 και η ολοκλήρωση του έργου έως το 4ο τρίμηνο του 2025.
* Υποδομή 5G σε μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους (2.397 χλμ.) που αποτελούν μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Είναι επίσης έργο που έχει συμπεριληφθεί στο RRP με προσωρινό προϋπολογισμό για δημόσια στήριξη 162 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2022
* Υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στα ελληνικά νησιά με χρηματοδότηση από το RRF ύψους 88,7 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2022 και η ανάθεση της σύμβασης το πρώτο τρίμηνο του 2023.
* Επιδότηση 131 εκατ. ευρώ για την εσωτερική καλωδίωση με οπτικές ίνες σε κτήρια (χρηματοδότηση από RRP). Η προετοιμασία του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 2022.