Επίδομα αδείας: Έτσι θα δείτε πόσα χρήματα θα πάρετε

Μέσω της εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους οι εργαζόμενοι την ετήσια καλοκαιρινή άδεια τους.
Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους την ετήσια καλοκαιρινή άδεια που δικαιούνται στους παρακάτω συνδέσμους:
-Για πλήρη απασχόληση
https://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php
-Για εκ περιτροπής εργασία
https://www.kepea.gr/calc-adeia-ek-peritropis.php

Πάντως οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς εργαζόμενους μιας επιχείρησης θα πρέπει να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης επισημαίνεται ότι η άδεια στους εργαζομένους χορηγείται ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον εργοδότη και δεν πρέπει να παρέλθει δίμηνο μετά το σχετικό αίτημα, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Τι ισχύει για το επίδομα αδείας
Το επίδομα αδείας, αλλά και μισθός θα πρέπει να καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά την έναρξη της άδειάς τους και δεν συμψηφίζονται.
Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει κατά τη διάρκεια της άδειάς του τον μισθό που θα λάμβανε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση.
Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα (σε χρήμα ή σε είδος) και οι προσαυξήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ του 2010: «Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές».
Και προστίθεται ότι το επίδομα αυτό «ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι' αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι' αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλον τρόπο».