Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ για τα μειωμένα ενοίκια και τις αποζημιώσεις - Τι ζητεί

Να επιλυθούν οι εκκρεμότητες των αποζημιώσεων για τα μειωμένα ενοίκια των ιδιοκτητών ακινήτων και των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2020 ζητεί με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ η ΠΟΜΙΔΑ.
Όπως επισημαίνεται, η μείωση ενοικίων σε πολλές κατηγορίες μισθώσεων ακινήτων κατά το διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, δημιούργησε πάμπολλες διενέξεις και εκκρεμότητες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών αλλά και του Κράτους, και εν τέλει πλήρη αβεβαιότητα ως προς τα ποσά ενοικίων που πρέπει να δηλωθούν από τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος έτους 2020, οι οποίες πρέπει να επιλυθούν άμεσα, ώστε να ακολουθήσει απρόσκοπτα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2020 και μόνο έτσι να έχει εφαρμογή στην πράξη η ειδική διάταξη που προβλέφθηκε με την προσθήκη της παραγράφου 43 στο άρθρο 72 του ΚΦΕ, ότι «43. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής …….επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό … ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται ……σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19.»
Προς τούτο οι αναγκαίες παρεμβάσεις και οι λύσεις που πρέπει να δοθούν από το ΥΠΟΙΚ και την ΑΑΔΕ σε σχέση με το ανωτέρω διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020, ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να γνωρίζει τι δικαιούται να εισπράξει και από ποιόν και τι πρέπει να δηλώσει, είναι οι εξής:
1.Άνοιγμα πλατφόρμας: Προέχει να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για υποβολή αρχικών δηλώσεων COVID και διορθώσεων κάθε είδους λαθών και παραλείψεων έτους 2020, με ένδειξη πλέον σε κάθε δήλωση COVID του αν δικαιούται πράγματι μείωση ο κάθε ενοικιαστής κατοικίας ή επαγγελματικού ακινήτου.
2.Επίλυση εκκρεμοτήτων: Να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμούσες διορθώσεις λαθών, πληρωμές και συμψηφισμοί αποζημιώσεων των εκμισθωτών έτους 2020, ακόμη και με δόσεις ρυθμισμένων οφειλών και να επανέλθει η εικόνα εκκαθαρίσεων στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης ακινήτων/ενημέρωση για δηλώσεις COVID.
3.Ρητή αναγραφή στις απορριπτικές απαντήσεις της ΑΑΔΕ: ότι «ο μισθωτής δεν ήταν πληττόμενος και συνεπώς δεν ήταν δικαιούχος μείωσης μισθώματος.» και ότι: «ως εκ τούτου, βάσει των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία μας ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή ολοκλήρου του μισθώματος», ώστε να τερματιστεί η κακόπιστη άρνηση καταβολής τους, να εισπραχθούν και να δηλωθούν τα μισθώματα αυτά του 2020 στο Ε2 των ιδιοκτητών.
4.Σε όλες τις περιπτώσεις δηλώσεων COVID που απορρίφθηκαν: Να δηλωθούν τα πράγματι εισπραχθέντα! Ο εφετινός βραχνάς των φοροτεχνικών αφορά τον τρόπο δήλωσης των ενοικίων του έτους 2020 για δύο περιπτώσεις ιδιοκτητών:
5.Εκείνων που έχουν απορριφθεί οι δηλώσεις τους COVID λόγω λαθών ή
6.Εκείνων που εκ παραδρομής δεν έκαναν δήλωση COVID
.
Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες που έχουν λάβει εκκαθαρίσεις δηλώσεων COVID με απόρριψη, λόγω του ότι ο Μισθωτής τους δεν ήταν πληττόμενος, θα πρέπει να δηλώσουν τα ενοίκια τους στο σύνολο τους και να διεκδικήσουν εν συνεχεία τα οφειλόμενα!
Επειδή όμως μέχρι σήμερα παρά τα συνεχή αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή για δηλώσεις COVID Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, και οι φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν πως θα κάνουν τις δηλώσεις τους, προτείνουμε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες να δηλώσουν μόνον τα ενοίκια που πράγματι εισέπραξαν κατά το έτος 2020, και για διασφάλιση τους σε πιθανό έλεγχο, να κρατήσουν τις εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και τις τραπεζικές καταθέσεις πληρωμής των ενοικίων, χωρίς να εμπλακούν σε κοινοποιήσεις εξωδίκων, υποβολή αγωγών κλπ.