Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 24,5 εκατ. ευρώ στην ΟΠΑΠ Α.Ε. - Τι απαντάει η εταιρεία

Την προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, αντιδρώντας σε έμμεση προσπάθεια να συμπιεστούν οι πρακτοριούχοι και να υπονομευθεί η δυναμική στην αγορά των πληρωμών.

Κίνηση με στόχο την προστασία των πρακτοριούχων ανακοίνωσε την Παρασκευή ο ΟΠΑΠ, καθώς η εταιρία προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης της Επιτροπής Ανταγνωισμού που επιχειρεί να μπλοκάρει την πληρωμή λογαριασμών στα πρακτορεία του οργανισμού.

Η εταιρία, κάνει λόγο για αστήρικτη, αντιφατική και από πολλές πλευρές προβληματική απόφαση, η οποία -μεταξύ άλλων- επιβάλλει πρόστμο 24,5 εκατ. στον ΟΠΑΠ.

Την απόφασή της να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια γνωστοποίησε ο ΟΠΑΠ με ανακοίνωσή του στις χρηματιστηριακές αρχές καθώς όπως ξεκαθαρίζει διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της και θεωρεί πως είναι τελείως αβάσιμη. Αρνείται δε κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται.

Η ανακοίνωση

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 787/2022 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο ΟΠΑΠ σημειώνει τα εξής:

Η εταιρεία σέβεται τον θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της απόφασης, την οποία θεωρεί τελείως αβάσιμη, αρνείται κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται και πρόκειται να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν ομόφωνη, δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αγορά των τυχερών παιγνίων, αλλά αφορά στις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών που παρέχουν τα πρακτορεία. Επισημαίνεται ότι η κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ αρ. 430/2009), καθώς και με δεκάδες τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στηρίχθηκε σε εσφαλμένη αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών, στις οποίες επικρατεί έντονος, δίκαιος και αξιοκρατικός ανταγωνισμός, ελλιπή συγκέντρωση στοιχείων, πλημμελή εξέταση του αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε και μία τελείως αυθαίρετη ερμηνεία του υφιστάμενου αυστηρού και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.

Επιπλέον, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν έλαβε υπόψη επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εποπτικής αρχής του κλάδου υπηρεσιών πληρωμών, ούτε και την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, καθώς και της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ.

Τέλος, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προέβη σε ατεκμηρίωτη προσαύξηση του μεγέθους των εταιρειών TORA Wallet και TORA Direct στις αγορές πληρωμής λογαριασμών και προπληρωμένων καρτών αντίστοιχα, ενώ το επιβληθέν πρόστιμο υπολογίστηκε, κατά τρόπο απαράδεκτο, επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ και όχι επί του αμελητέου κύκλου εργασιών στις αγορές που αφορά η αποδιδόμενη παράβαση, δηλαδή στον κύκλο εργασιών των TORA Wallet και TORA Direct.

Για τον ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26%, η πιστή τήρηση των κανόνων κάθε κλάδου δικαίου, ο οποίος διέπει τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και του Δικαίου Ανταγωνισμού, αποτελεί πάγια και αυστηρή πολιτική και δέσμευση. Επίσης, βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του είναι η διασφάλιση διαχρονικών στόχων δημοσίου συμφέροντος. Στη βάση αυτή, η εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, η προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, και η πλήρης συμμόρφωση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την εταιρεία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά πλειοψηφία αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο 24,5 εκατ. ευρώ επικαλούμενη παραβάσεις της νομοθεσίας.