Έρχεται το ψηφιακό τέλος συναλλαγής - Τέλος εποχής για πάνω από 600 τέλη χαρτοσήμου

Το τέλος χαρτοσήμου, το οποίο επιβλήθηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια, επιβαρύνει σήμερα πάνω από 600 συναλλαγές και συμβάσεις , γίνεται ψηφιακό, εκσυγχρονίζεται ενώ για ορισμένες συναλλαγές καταργείται. Μετά τις αλλαγές θα απομείνουν 29 περιπτώσεις τελών ενώ θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του 2025. Μεταξύ αυτών που καταργούνται είναι το χαρτόσημο άδεια γάμου, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ, έκδοσης οικοδομική άδειας που ανέρχεται σε 2 τοις χιλίοις επί του προϋπολογισμού του έργου, στις πράξεις διαζυγίου, στην έκδοση άδειας για την άσκηση επαγγέλματος που σήμερα ανέρχεται τα 30 ευρώ και άδεια λειτουργίας τουριστικών γραφείων που ανέρχεται στα 145 ευρώ.

Ο μετασχηματισμός του χαρτοσήμου σε «ψηφιακό τέλος συναλλαγής» είναι έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Συμφωνα με τον σχεδιασμό μέχρι το τέλος του έτους θα δημιουργηθεί μία νέα πλατφόρμα και ο πολίτης θα βρίσκει ποιο τέλος συναλλαγής αντιστοιχεί στην περίπτωση και θα πληρώνει το σχετικό ποσό. Το νέο τέλος συναλλαγής θα είναι ψηφιακό και θα αποδίδεται στο δημόσιο μέσω της ΑΑΔΕ τον επόμενο μήνα από την ημερομηνία της πράξης.

Συνολικά,οιαλλαγές που θα επιφέρει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ των άλλων θα προβλέπουν:

  • Την αντικατάσταση του τέλους χαρτοσήμου από το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών».
  • Την εφαρμογή του «ψηφιακού τέλους συναλλαγών» σε όλες τις συναλλαγές, ανεξάρτητα αν είναι έγγραφες ή είναι ηλεκτρονικές/ψηφιακές συμφωνίες.
  • Την επιβολή του «ψηφιακού τέλους συναλλαγών» και σε συναλλαγές μεταξύ φορολογουμένων που έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, αλλά υπογράφουν στο εξωτερικό τη συμφωνία ή το συμβόλαιο. Σήμερα η συγκεκριμένη συμφωνία εξαιρείται από το τέλος χαρτοσήμου.
  • Η συναλλαγή στην Ελλάδα, μεταξύ φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής θα απαλλάσσεται από το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών». Σήμερα η ίδια συναλλαγή επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου.

Θα εξαιρεθούν από το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών», τα «χρησιδάνεια», μεταξύ επιχειρήσεων που αφορούν βασικά στην ενοικίαση εξοπλισμού π.χ. ψυγεία κ.λπ.

Το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών» θα επιβαρύνει τα μισθώματα επαγγελματικής στέγης, επί των οποίων σήμερα επιβάλλεται το τέλος χαρτοσήμου. Θα εξακολουθήσουν να εξαιρούνται τα ενοίκια κατοικιών από το «ψηφιακό τέλος συναλλαγών», όπως άλλωστε απαλλάσσονται και από το τέλος χαρτοσήμου.

Παραμένουν οι τέσσερις συντελεστές που υπάρχουν σήμερα και συγκεκριμένα 0,3%, 1,2%, 2,4 και 3,6%.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρούμε άλλη μία μεταρρύθμιση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Αφήνουμε στο παρελθόν, όπου και ανήκει, το παρωχημένο ισχύον πλαίσιο για το Τέλος Χαρτοσήμου που χρονολογείται από το 1931. Και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε παθογένειες δεκαετιών που προκαλούσαν σύγχυση στους πολίτες και ασάφεια στην εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος καταργώντας, παράλληλα, την υποχρέωση πληρωμής του εν λόγω Τέλους για πάνω από 600 συναλλαγές που επηρεάζουν θετικά την τσέπη των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας σημείωσε: «Είναι ένα νοικοκύρεμα που έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αλλά και την Πολιτεία από γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους επιβάρυναν μέχρι σήμερα. Σκοπός της ρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επιβολής φόρου στις συναλλαγές, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ο εξορθολογισμός της βάσης επιβολής του φόρου επί συναλλαγών, καθώς και η μείωση των διοικητικών βαρών.»

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Η αντικατάσταση του απαρχαιωμένου Τέλους Χαρτοσήμου του 19ου αιώνα από ένα σύγχρονο Τέλος Συναλλαγών, το οποίο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές, εκ των προτέρων γνωστές στους φορολογουμένους, και αποδίδεται ψηφιακά, είναι διπλά επωφελής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προσφέρει ασφάλεια δικαίου, εξαλείφοντας λόγους, που προκαλούσαν προστριβές με τη Φορολογική Διοίκηση και προσφυγές στα δικαστήρια, και ταυτόχρονα γλιτώνει τους φορολογουμένους από ταλαιπωρία, καθώς καταβάλλεται απλά και γρήγορα, με ψηφιακή διαδικασία. Το νέο Τέλος Συναλλαγών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος».