Εργαζόμενοι γονείς: όλες οι άδειες που δικαιούνται (λίστα)

Η ζωή των γονιών δεν είναι έτσι κι αλλιώς εύκολη - πόσο μάλλoν αν είσαι εργαζόμενος γονιός! Υπάρχουν μέρες που, για να είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου, πρέπει να είσαι ταυτόχρονα σε δύο μέρη: στο γραφείο ΚΑΙ στο σπίτι ή το σχολείο του παιδιού. Γι’ αυτό υπάρχουν οι γονικές άδειες, για τις οποίες είναι καλό να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι και να τις χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται.

 

Άδεια και ειδική προστασία μητρότητας 

Επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας, διάρκειας εννέα εβδομάδων (και) στις εργαζόμενες μητέρες που υιοθετούν στην οικογένειά τους τέκνο έως 8 ετών (δικαίωμα που αναγνωρίζεται, ήδη, και στις παρένθετες μητέρες). Επεκτείνεται, επίσης, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στις θετές και τεκμαιρόμενες μητέρες.

Άδεια για ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

Παρέχεται δικαίωμα λήψης άδειας 7 εργάσιμων ημερών με αποδοχές σε εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Άδεια φροντίδας τέκνου 

Αφορά, εναλλακτικά, και στους δύο (φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, τεκμαιρόμενους) γονείς. Παρέχεται ακόμα κι αν δεν εργάζεται ο άλλος από τους γονείς. Η συγκεκριμένη άδεια εκτείνεται σε χρονικό διάστημα 30 μηνών από γέννηση του τέκνου και αναφέρεται, κατά βάση, σε μειωμένο ωράριο του εργαζόμενου γονέα, κατά μία 1 ώρα (:προσέλευση αργότερα, αποχώρηση νωρίτερα ή ενδιάμεση διακοπή). Είναι δυνατό να συμφωνηθούν εναλλακτικά σενάρια της μειωμένης απασχόλησης του εργαζόμενου.

Για τους θετούς ή αναδόχους γονείς, το δικαίωμα λήψης της προκείμενης άδειας γεννιέται από την ένταξη τέκνου, έως οκτώ ετών, στην οικογένεια.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση προβλέπει το δικαίωμα χορήγησης άδειας (μετ’ αποδοχών -έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος) παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνων σε εργαζόμενους γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Επεκτείνει, μάλιστα, το δικαίωμα των γονέων στην εν λόγω άδεια μέχρι το 18ο έτος ηλικίας (συμπληρωμένο) του παιδιού καθώς και, ανεξαρτήτως ηλικίας, στην περίπτωση τέκνων με αναπηρία.

Άδεια γάμου 

Η συγκεκριμένη άδεια παρέχεται σε περίπτωση γάμου και σύναψης συμφώνου συμβίωσης. Αντιστοιχεί σε μια πλήρη εργάσιμη εβδομάδα. Σε πέντε ημέρες δηλ. επί πενθήμερης εργασίας και σε έξι ημέρες επί εξαήμερης.

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων 

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει το δικαίωμα απαλλαγής εγκύων εργαζομένων από την εργασία, χωρίς περικοπή αποδοχών, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν κατά τον χρόνο εργασίας.

Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία 

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά γονείς (φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, τεκμαιρόμενους), οι οποίοι έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία και εργάζονται σε επιχείρηση με πενήντα, τουλάχιστον, εργαζόμενους. Στους γονείς αυτούς παρέχεται το δικαίωμα να ζητήσουν μείωση ωραρίου, κατά μια ώρα ημερησίως, με ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

Άδεια λόγω ασθενείας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους 

Με τη διάταξη αυτή παρέχεται στον εργαζόμενο δικαίωμα λήψης άδειας χωρίς αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας. Ανέρχεται σε έως έξι εργάσιμες ημέρες συνολικά. Σε περίπτωση γονέα (φυσικού, θετού, αναδόχου, τεκμαιρόμενου), ο οποίος φροντίζει δύο παιδιά, η διάρκεια της άδειας αυξάνεται σε οκτώ ημέρες. Αν προστατεύει περισσότερα από δύο, σε 14 ημέρες.

Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων παιδιών 

Με τη διάταξη αυτή παρέχεται το δικαίωμα λήψης ειδικής γονικής άδειας σε εργαζόμενους γονείς (φυσικούς, θετούς, αναδόχους, τεκμαιρόμενους) λόγω σοβαρών ασθενειών των τέκνων τους -ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η διάρκεια της άδειας αυτής ανέρχεται σε 10 εργάσιμες ημέρες ετησίως με αποδοχές.

Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη παρέχεται σε εργαζόμενους γονείς (θετούς, φυσικούς, αναδόχους, τεκμαιρόμενους) το δικαίωμα λήψης ειδικής γονικής άδειας, λόγω νοσηλείας των παιδιών τους -εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών και διαρκεί όσο και η νοσηλεία. Δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες ετησίως.

Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες 

Αφορά εργαζόμενους γονείς (φυσικούς, θετούς, αναδόχους, τεκμαιρόμενους), είτε χήρους είτε άγαμους, που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου τους. Στους γονείς αυτούς χορηγείται επιπρόσθετη άδεια, με αποδοχές, έξι εργάσιμων ημερών ετησίως. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της συγκεκριμένης άδειας έχει τρία ή περισσότερα τέκνα, η διάρκειά της αυξάνεται σε οκτώ εργάσιμες ημέρες ετησίως.

Πηγή: Εuro2day