Eurobank: Σχέδιο για επαναγορά του 1,4% του ΤΧΣ, κερδοφορία 1,3 δισ. ευρώ

Κέρδη ανά μετοχή €0,184, αυξημένα κατά 63,6% έναντι του 2021, ανακοίνωσε η Eurobank για το 2022.

Με τις επιδόσεις για το σύνολο του έτους να ξεπερνούν τις προσδοκίες της διοίκησης, όπως είχαν παρουσιαστεί τον Μάρτιο του 2002, η Eurobank κατέγραψε:

 • Οργανική αύξηση ενήμερων χορηγήσεων κατά €3,3δισ.
 • Αύξηση καταθέσεων κατά €4,1δισ.
 • Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 30,6% έναντι του 2021
 • Αύξηση οργανικών λειτουργικών κερδών κατά 83,5% σε ετήσια βάση
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων11,4%, ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή €1,70, αυξημένα κατά 19,7% έναντι του 2021
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 19,0%5, αυξημένος κατά 290 μ.β. σε ετήσια βάση, ΔείκτηςFLB3CET1 15,2%, αυξημένος κατά 250μ.β. έναντι του 2021
 • Καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων €224εκ., αυξημένα κατά 51,2% σε ετήσια βάση
 • Δείκτης NPEs 5,2%, Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα74,6%
 • Προβλέψεις προς δάνεια 72 μονάδες βάσης

Σημειώνεται πως το Επιχειρηματικό Πλάνο 2023-2025 της διοίκησης προβλέπει:

 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12%-13% κατ’ έτος
 • Αύξηση κερδών ανά μετοχή 12% ετησίως
 • Αύξηση χορηγήσεων 7% κατ’ έτος
 • Επαναγορά του ποσοστού 1,4% που κατέχει το ΤΧΣ το 2023 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2023 σε ποσοστό περίπου 25%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: “Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της Eurobank εκφράζουν τη βαθιά οδύνη τους για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες των θυμάτων, στις οποίες εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια, και ευχόμαστε την γρήγορη ανάρρωση των τραυματιών.

Το 2022 εστιάσαμε τις προσπάθειές μας στην ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη στήριξη των πελατών μας, ώστε να αξιοποιήσουν την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο από την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ισχυρή στην Ελλάδα και στις άλλες βασικές αγορές όπου έχουμε παρουσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου μας αναδείχθηκε στα οικονομικά μας αποτελέσματα, καθώς ξεπεράσαμε τους στόχους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαίων.

Η πιστωτική επέκταση ήταν υψηλή το 2022, καθώς αυξήσαμε τις χορηγήσεις μας κατά 3,3 δις ευρώ, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλαμε στην προσπάθεια να διατηρήσει η ελληνική οικονομία ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπρόσθετα, ο δείκτης των εποπτικών κεφαλαίων μας ενισχύθηκε κατά περίπου 300 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝΡΕ) μειώθηκε περαιτέρω στο 5,2%. Ένα τραπεζικό σύστημα θωρακισμένο κεφαλαιακά και απαλλαγμένο από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί προϋπόθεση ώστε η ελληνική οικονομία να ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα σύντομα.

Πέρα από τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, η Eurobank μένει σταθερή στη δέσμευσή της για κοινωνική προσφορά. Το 2022, πάνω από το 20% των νέων εκταμιεύσεων προς επιχειρήσεις πληρούσαν τα κριτήρια της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, υποστηρίζοντας τα σχέδια “πράσινης μετάβασης” των πελατών μας. Επίσης επεκτείναμε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παραμένοντας ενεργοί σε πολλούς τομείς, εστιάζοντας στη δημογραφική πρόκληση, τη νεανική επιχειρηματικότητα, τις χρηματοδοτήσεις με κοινωνικό πρόσημο και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, επιταχύναμε τις δράσεις της κεντρικής μας Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό, με ένα πρωτοποριακό σχέδιο μεταφοράς μόνιμων θέσεων εργασίας από την Αθήνα προς την περιφέρεια, ξεκινώντας από την ακριτική περιοχή του Έβρου.

Τα επόμενα τρία χρόνια στοχεύουμε η απόδοση των κεφαλαίων μας να ανέλθει σε 12-13%, επεκτείνοντας τις εργασίες μας οργανικά και με την αξιοποίηση ευκαιριών που θα προκύψουν. Οι στόχοι μας βασίζονται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, όπου το ένα τρίτο των βασικών εσόδων προέρχεται από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Η ανταμοιβή των μετόχων αποκτά πλέον κεντρική θέση στη στρατηγική μας. Συγκεκριμένα, για το 2023 το ποσό που είχε προϋπολογιστεί για τη διανομή μερίσματος θα αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο με την υποβολή προσφοράς για την εξαγορά του ποσοστού 1,4% που διατηρεί το ΤΧΣ στην Τράπεζα. Από το επόμενο έτος και μετά, στοχεύουμε στη διανομή τουλάχιστον του 25% των ετήσιων κερδών, με τη μορφή μερίσματος ή και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Συνολικά, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας για σειρά ετών. Ο ισχυρός ισολογισμός και το δοκιμασμένο επιχειρηματικό μοντέλο μάς επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρέχουν οι αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας, να στηρίξουμε την ανάπτυξη μιας οικονομίας χωρίς διακρίσεις, να επιτύχουμε διατηρήσιμες αποδόσεις και να ανταμείψουμε τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια”.