«Φέσια» άνω των 2 δισ. ευρώ από το Δημόσιο τον Ιανουάριο

Νέα αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου κατά 286 εκατ. ευρώ σημειώθηκε τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 2,24 δισ. ευρώ από πλευράς Δημοσίου άφησε σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις ο Ιανουάριος. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές αυξήθηκαν κατά 89 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 1.467 εκατ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 197 εκατ. ευρώ φτάνοντας τα 774 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει ότι τα «κόκκινα χρέη» του Δημοσίου προς ιδιώτες – προμηθευτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε ετήσια βάση το 0,2% του ΑΕΠ, ή σε απόλυτα ποσά τα 350 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, λόγω της υγειονομικής κρίσης έχει δοθεί πίστωση χρόνου για την επίτευξη του στόχου, η οποία ωστόσο πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα παραταθεί λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία που έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στις οικονομίες της Ευρωζώνης.

 

Νέα κριτήρια

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει θεσπίσει και εφαρμόζει από τον Ιούλιο του 2020 ένα νέο σύστημα με συγκεκριμένα κριτήρια για να μειώσει τις εκκρεμότητες και να επιταχύνει τις επιστροφές φόρων. Ειδικότερα, με το καθεστώς που ισχύει πλέον βαθμολογούνται τα αιτήματα επιστροφών και επιταχύνονται οι παλαιότερες και εκείνες που είναι μεγάλου ύψους, ενώ λιγότερους πόντους θα παίρνουν τα πρόσφατα αιτήματα επιστροφών.

Συγκεκριμένα, με βάση τις οδηγίες που έχει ήδη δώσει η ΑΑΔΕ, για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από επιστροφές φόρων και για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, την καλύτερη παρακολούθηση της χρονολογικής ωρίμανσης και για την ενιαία αντιμετώπιση διαχείρισης αυτών από όλες τις ΔΟΥ η διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών θα πρέπει να προχωρά με βάση:

α) τη χρονολογική ωρίμανση

β) το ύψος των επιστραφέντων ποσών.

Ημερομηνία αφετηρίας για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των επιστροφών λογίζεται, για μεν τα ποσά επιστροφής φόρων η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων η ημερομηνία έκδοσης του ΑΦΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμανσης, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών.

Αναλυτικότερα, για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με βάση το ύψος του ποσού τα προς επιστροφή ποσά ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το πλήθος τους διά 3, ώστε να προκύψουν οι τρεις κατωτέρω κατηγορίες:

Ύψος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α’)

* Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά

* Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά

* Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά

Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες με βάση τη χρονολογική τους ωρίμανση στις ακόλουθες τέσσερις βαθμίδες:

Ηλικία αιτήματος (Βαθμίδες) (Κριτήριο Β’)

* Βαθμίδα 1: Άνω των 180 ημερών

* Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91-180 ημερών

* Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60-90 ημερών

* Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών

Οπότε είναι φανερό ότι η σειρά προτεραιοποίησης των αιτημάτων επιστροφής διαμορφώνεται από τον συνδυασμό των ανωτέρω δύο κριτηρίων.

Πώς προτεραιοποιεί η ΑΑΔΕ τις επιστροφές

Η ΑΑΔΕ έχει καταστήσει σαφές ότι με το νέο καθεστώς:

– εξαιρούνται τα αιτήματα επιστροφής από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

– η βαθμίδα του επιστρεπτέου των εκκρεμοτήτων ορίζεται έπειτα από ταξινόμηση βάσει του ποσού αυτού και διαιρώντας σε 3 ισάριθμες ομάδες (μία για κάθε βαθμίδα επιστρεπτέου ποσού). Η κατάταξη αυτή γίνεται εντός του συνόλου των εγγραφών που αφορούν κάθε ΔΟΥ/Ελεγκτικό Κέντρο, ξεχωριστά. Επιπλέον στην αναφορά των εκκρεμών ΑΦΕΚ η κατάταξη σε βαθμίδες επιστρεπτέου ποσού γίνεται εντός των εγγραφών κάθε ΔΟΥ/Ελεγκτικού Κέντρου και ανάλογα με την ένδειξη της ύπαρξης ειδοποίησης (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

– η ηλικία του αιτήματος επιστροφής, για τις περιπτώσεις επιστροφών φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ, μετριέται από την έναρξή της, δηλαδή την ημερομηνία υποβολής δήλωσης ΦΕΝΠ και την ημερομηνία αίτησης επιστροφής ΦΠΑ αντίστοιχα. Για τα ΑΦΕΚ που δεν συνδέονται με αίτηση επιστροφής, η ηλικία του αιτήματος μετριέται από την ημερομηνία έκδοσης ΑΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι η επικαιροποίηση των σχετικών αναφορών με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων γίνεται πλέον δύο φορές τον μήνα, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των οφειλών προς τους ιδιώτες, αλλά κυρίως για να επιταχύνονται οι επιστροφές στους δικαιούχους εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Πηγή: politicus.gr