Φόροι: Τι αλλάζει για εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ελεύθερα επαγγέλματα και ενοίκια

Αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ ή πάνω από 43.000 ευρώ, αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 32.000 ευρώ, αγρότες με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ και ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναμένεται να προκύψουν από τις αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση.

Αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ ή πάνω από 43.000 ευρώ, αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 32.000 ευρώ, αγρότες με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ και ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναμένεται να προκύψουν από τις αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση.

Με βάση τα σχέδια της κυβέρνησης, όσοι εργαζόμενοι δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 9.090 και μέχρι 27.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους έως και 176 ευρώ το χρόνο για τα εισοδήματά τους αυτά, ενώ οι υψηλόμισθοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 43.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους από 100 έως και 3.851 ευρώ το χρόνο. Εξάλλου, για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 ευρώ και μέχρι 100.000 ευρώ αναμένεται να προκύψουν αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων από 350 μέχρι 8.851 ευρώ το χρόνο.

Δείτε εδώ αναλυτικούς πίνακες για το φόρο που προκύπτει ανάλογα με το εισόδημα για όλες τις περιπτώσεις

Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια κ.λπ.) μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, οι αλλαγές τις οποίες προβλέπει το νομοσχέδιο αναμένεται να προκαλέσουν αύξηση του συνολικού φορολογικού βάρους έως και 520 ευρώ το χρόνο. Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσουν επιπλέον φόρους από 451 έως και 1.341 ευρώ το χρόνο, ενώ οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 2.000 ευρώ το χρόνο.

Επίσης για όσους αγρότες δηλώνουν ετησίως πάνω από 20.000 ευρώ προκύπτουν σημαντικές αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων.

Δείτε εδώ πόσο φόρο θα πληρώσετε εάν έχετε εισοδήματα και από μισθό και από μπλοκάκι

Από την άλλη πλευρά, οι προωθούμενες αλλαγές στο φορολογικό θα φέρουν μειώσεις επιβαρύνσεων κατά 76 έως και 399 ευρώ το χρόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα από 28.000 έως 43.000 ευρώ, κατά 200 έως και 764 ευρώ το χρόνο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 32.000 ευρώ και από 164 έως 1.010 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά, με τα σχέδια της κυβέρνησης για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται τα εξής:

1) Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και αυτοαπασχολουμένων: Θα εφαρμόζεται μία φορολογική κλίμακα ίδια και ενιαία για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλαδή όλα τα εισοδήματα από αυτές τις πηγές θα πάψουν να φορολογούνται αυτοτελώς, με ξεχωριστές κλίμακες, και θα φορολογούνται αθροιστικά με μια ενιαία κλίμακα. Στη νέα αυτή κλίμακα, ο κατώτατος συντελεστής φόρου θα ανέρχεται στο 22% και θα επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.

Ειδικά για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και αγροτικές δραστηριότητες θα προβλέπεται έκπτωση φόρου:

-ίση με το φόρο που αναλογεί, για ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.090 ευρώ, που είναι και το νέο αφορολόγητο όριο (με το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπεται έκπτωση φόρου ίση με τον αναλογούντα φόρο μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 9.545 ευρώ, αλλά μόνο για μισθούς και συντάξεις)

-2.000 ευρώ για ετήσια εισοδήματα από 9.091 έως 20.000 ευρώ (με το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις πάνω από 9.545 ευρώ και μέχρι 21.000 ευρώ)

-2.000 ευρώ μειούμενη κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ (με το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ μειούμενη κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος άνω των 21.000 ευρώ, μόνο για μισθούς και συντάξεις)

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στο καθεστώς φορολόγησης των εισοδημάτων των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών θα είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Το ισχύον σήμερα καθεστώς προβλέπει ξεχωριστή κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους στην οποία εφαρμόζονται συντελεστές φόρου 22% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.000 ευρώ, 32% πάνω από τα 25.000 και μέχρι τα 42.000 ευρώ και 42% πάνω από τα 42.000 ευρώ. Προβλέπει επίσης ότι για ποσά ετησίου εισοδήματος μέχρι 21.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Για ποσά εισοδήματος μεγαλύτερα των 21.000 ευρώ η έκπτωση των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% της εκάστοτε διαφοράς του εισοδήματος από το ποσό των 21.000 ευρώ. Η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ στην ισχύουσα σήμερα κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ διότι μέχρι το επίπεδο αυτό ο φόρος που προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή 22% μηδενίζεται με την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ.

Στη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος, όπως την περιγράψαμε παραπάνω, θα ισχύει και πάλι έκπτωση φόρου, η οποία όμως θα είναι μειωμένη στα 2.000 ευρώ και θα παρέχεται ολόκληρη σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι 20.000 ευρώ. Η έκπτωση των 2.000 ευρώ θα ισοδυναμεί πλέον με αφορολόγητο όριο 9.090 ευρώ, που είναι μειωμένο κατά 455 ευρώ σε σύγκριση με το ισχύον σήμερα. Επιπλέον, στη νέα κλίμακα, η μείωση της έκπτωσης φόρου των 2.000 ευρώ θα ξεκινά από τα ετήσια εισοδήματα πάνω από τα 20.000 ευρώ αλλά θα ανέρχεται μόλις στο 1% της εκάστοτε διαφοράς μεταξύ του ποσού των 20.000 ευρώ και του ετησίου εισοδήματος του φορολογούμενου.

Έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις: Σήμερα, για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις-ελευθέρια επαγγέλματα, προβλέπεται επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ. Για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από επιχειρηματικές δραστηριότητες πάνω από 50.000 ευρώ, προβλέπεται η επιβολή φόρου 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και 33% πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ.

Με την εφαρμογή της νέας κλίμακας, ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000 ευρώ, το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 ευρώ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς: Με το ισχύον σήμερα σύστημα φορολόγησης, το συνολικό καθαρά γεωργικό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από την έκπτωση των παραγωγικών δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα, φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ. Με το νέο σύστημα το γεωργικό εισόδημα θα φορολογείται με την ενιαία κλίμακα φορολόγησης που περιγράψαμε παραπάνω. Στην κλίμακα αυτή θα ισχύει και για τους αγρότες έκπτωση φόρου έως 2.000 ευρώ, δηλαδή έμμεσο αφορολόγητο όριο 9.090 ευρώ. Στην ουσία, η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών θα απαλλάσσεται πλέον από το φόρο εισοδήματος καθώς δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από τα 9.090 ευρώ.

2) Αλλαγές στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Με την ισχύουσα σήμερα κλίμακα, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε όλο το ετήσιο εισόδημα με έναν συντελεστή που διαμορφώνεται ως εξής:

-0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ

-1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ

-2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ

-4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ

-6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ

-8% για ετήσια εισοδήματα από 500.001 ευρώ και άνω.

Με τη νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που προωθεί η κυβέρνηση, θα ισχύουν συντελεστές που θα επιβάλλονται κλιμακωτά ως εξής:

-2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

-5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,

-6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,

-7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,

-9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ και

-10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

3) Αυξήσεις φόρων στα εισοδήματα από ακίνητα: Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα θα επέλθουν οι ακόλουθες αλλαγές:

α) Αύξηση από το 11% στο 15% του συντελεστή φορολόγησης που επιβάλλεται στο ετήσιο εισόδημα μέχρι το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

β) Αύξηση από το 33% στο 35% του συντελεστή φορολόγησης που επιβαρύνει το κλιμάκιο ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.

γ) Αύξηση από το 33% στο 45% του συντελεστή φορολόγησης για το τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.