«Φρέναρε» τον Σεπτέμβριο η αύξηση των καταθέσεων

Ανακόπηκε τον Σεπτέμβριο η τάση αποταμίευσης των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων παρουσίασαν μικρότερη αύξηση τον Σεπτέμβριο, η οποία έφτασε τα 443 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά στα 173,8 δισ. ευρώ (από 173,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο). Σε ετήσιο επίπεδο, μάλιστα, η αύξηση άγγιξε το 13,3%. Τον προηγούμενο μήνα οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα είχαν αυξηθεί κατά 1,48 δισ. ευρώ.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκαν στα 173,862 δισ. ευρώ και αφορούν σε 41,7 δισ. ευρώ  από τις επιχειρήσεις και 132 δισ. από τα νοικοκυριά.

Οι αποταμιεύσεις του Σεπτεμβρίου προέρχονται από τα νοικοκυριά, καθώς οι επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση των καταθέσεών τους κατά 60 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μήνα νωρίτερα οι επιχειρήσεις είχαν σημειώσει αύξηση των αποταμιεύσεων κατά 1,3 δισ. ευρώ. Τα νοικοκυριά από την άλλη συνέχισαν την σταθερή τους τάση αποταμίευσης, με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά 503 εκατ. ευρώ έναντι 94 εκατ. ευρώ που αυξήθηκαν τον Αύγουστο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 13,3% από 13,9% τον προηγούμενο μήνα.

Πτωτικά κινήθηκα και οι καταθέσεις της γενικής  κυβέρνησης, παρουσιάζοντας μείωση κατά 233 εκατ. ευρώ  το Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης κατά 142 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -16,7% από -15,7% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά το δελτίο της ΤτΕ «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις – Σεπτέβριος 2021»

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 210 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.622 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2021.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 233 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2021, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 142 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -16,7% από -15,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 443 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2021, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.480 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 13,3% από 13,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 60 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2021, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.386 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 33,2% από 25,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 248 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.011 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 308 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 375 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 503 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2021, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 94 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 9,9% από 9,7% τον προηγούμενο μήνα.