Ανεργία: Ποιες κυβερνήσεις τη μείωσαν και ποιες την ανέβασαν (πίνακες)

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι και τον Δεκέμβριο 2022 στο τέλος του κάθε έτους (Δεκέμβριος) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ο Οκτώβριος 2009 είναι ο μήνας που ανέλαβε η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου. Το ποσοστό ανεργίας ήταν στο 10,2%. 

Το παρέδωσε στην κυβέρνηση Λ. Παπαδήμα (Οκτώβριος 2011) στο 20,5%. 

Η κυβέρνηση Α. Σαμαρά –Ε. Βενιζέλου το παρέδωσε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Δεκέμβριος 2014) στο 26,0%. 

Με τη σειρά της η αυτή η κυβέρνηση το παρέδωσε στη κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη (Ιούλιος 2019)  στο 17,5% και τον Δεκέμβριο 2022 το ποσοστό ήταν στο 11,6%. 

Κατά τη θητεία των τριών πρώτων αναφερομένων κυβερνήσεων το ποσοστό ανεργίας είχε ανοδική πορεία. 

Κατά τη θητεία των δύο επομένων κυβερνήσεων το ποσοστό ανεργίας είχε φθίνουσα πορεία. 

Συγκριμένα: την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες

Αντίστοιχα την περίοδο κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αυξήθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες.

 Την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες

Κατά δε την περίοδο της κυβέρνησης ΝΔ – Κ. Μητσοτάκη το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. 

Πίνακας 1

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Είναι προφανές ότι η συνεχής μείωση του ποσοστού ανεργίας συσχετίζεται με τη σταδιακή  αύξηση του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ