Η "Αριάδνη" στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας

Η αδήλωτη εργασία είναι μία από τις "μάστιγες" στα εργασιακά. Περισσότερα ψηφιακά όπλα επιχειρεί να δημιουργήσει το υπουργείο Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης αλλά και της ψευδώς δηλωμένης εργασίας. Από τη μια η νέα ψηφιακή κάρτα εργασίας, μέσω της οποίας επιχειρείται ο online έλεγχος των όσων δηλώνουν οι εργοδότες αναφορικά με τους εργαζομένους τους (υπερωρίες, ωράρια κλπ) και από την άλλη η ενοποίηση της εργασίας- ασφάλισης με τη φορολογία.
Στην πραγματικότητα το υπουργείο φιλοδοξεί μέσω του νέου συστήματος «Αριάδνη» να δημιουργήσει μια κοινή δεξαμενή στοιχείων απασχόλησης και ασφάλισης.
Με το νέο σύστημα τα στοιχεία των ΑΠΔ θα προσημπληρώνονται γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο αξιόπιστο περιβάλλον που θα επιτρέπει στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αντιπαραβάλλουν δεδομένα και να ελέγχουν τις εκάστοτε επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικά.
Σήμερα το σύστημα παρακολούθησης των ροών απασχόλησης του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» δεν επικοινωνεί επί της ουσίας με το πληροφοριακό σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το γεγονός λοιπόν ότι τα πληροφοριακά συστήματα στην ασφάλιση, την εργασία και την φορολογία δεν είναι διασυνδεδεμένα δημιουργεί προβλήματα κατά τη διάρκεια των ελέγχων για «μαύρη» εργασία, μη δηλωμένες υπερωρίες και φοροδιαφυγή.
Με την «Αριάδνη» του υπουργείου Εργασίας, θα ενοποιηθούν τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους κι έτσι θα καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση των στοιχείων των ΑΠΔ.
Με αυτό τον τρόπο τα στοιχεία αφενός θα είναι πιο αξιόπιστα αφετέρου θα είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να τα διασταυρώνουν κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
Παράλληλα η «Αριάδνη» θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί με στοιχεία που αφορούν στον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ενοποιώντας έτσι και τους τρεις πυλώνες της εργασίας (απασχόληση- ασφάλιση- φορολογία).
Λειτουργώντας τα παραπάνω συνδυαστικά το υπουργείο Εργασίας σχηματίζει ψηφιακό «φράγμα» στους επιρρεπείς σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας εργοδότες. Κι αυτό, γιατί οι ελεγκτές θα μπορούν πλέον κατά τους επιτόπιους ελέγχους να φιλτράρουν τα στοιχεία που δηλώνουν εργοδότες.