Ηπιότερα πρόστιμα για φοροκλοπή και φοροαποφυγή

Τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών μειώνει τις χρηματικές ποινές για «πειραγμένες» ταμειακές, μη τήρηση βιβλίων και μη επιβολή δηλώσεων. Ευνοούνται και όλες οι υποθέσεις παραβάσεων μέχρι 29/11 για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.

Νέο ευνοϊκότερο ποινολόγιο για όσους φοροδιαφεύγουν μέσω «πειραγμένων» ταμειακών μηχανών, δεν τηρούν λογιστικά βιβλία ή δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με την οποία θεσπίζεται ανώτερο πλαφόν στα φορολογικά πρόστιμα. Η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2021.

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζεται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων που είχαν φτάσει να είναι εξοντωτικά με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μην εισπράττονται γεμίζοντας με περισσότερα χρέη τη δεξαμενή με τα ληξιπρόθεσμα. Από την άλλη, μόνο λίγες δεν είναι οι περιπτώσεις των επιτήδειων που έχουν κάνει σπορ τη φοροκλοπή του ΦΠΑ εμφανίζοντας χαμηλότερους τζίρους στην Εφορία, έχοντας προηγουμένως «πειράξει» τον φορολογικό μηχανισμό με παράνομα λογισμικά.

Το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να μπει φρένο σε αυτά τα φαινόμενα έφερε τα προηγούμενα χρόνια τροπολογία στη Βουλή που καθιστούσε αυστηρότερα αυτά τα πρόστιμα, για να έρθει σήμερα με νέα διάταξη να τα αμβλύνει με τη θέσπιση ανώτερης οροφής στις ποινές. Διευκρινίζεται ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται μόνο στο πλαίσιο διενέργειας μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης, παύει να ισχύει το ανώτατο πλαφόν όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο απώλειας φορολογικού μηχανισμού πριν από την έκδοση της εντολής επιτόπιου ελέγχου σε φορολογούμενους.

Ειδικότερα η τροπολογία ανά είδος παράβασης προβλέπει τα εξής:

  1. Πρόστιμα για μη τήρηση λογιστικών βιβλίων: Για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ταμειακές μηχανές:
    ● Επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.
    ● Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος για διπλογραφικά βιβλία.
    Με τη νέα διάταξη τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι ανώτερα του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.
  2. Πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων (Νομικές οντότητες): Εστω και μία από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων φορολογικών ετών να μην έχει υποβληθεί, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Με τη νέα διάταξη το φοροπρόστιμο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίμου.
  3. Πρόστιμα για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές: Οταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) καθώς και η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων από 2 έως 12 μήνες, ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου, χωρίς να εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και υποθέσεις για τις οποίες μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίμου.