Καλύτερες υπηρεσίες περιαγωγής και φθηνότερες κλήσεις προς την ΕΕ ζητούν οι καταναλωτές

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) την πρόσφατη είδηση ότι, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Κοινοβουλίου (ITRE) ψήφισαν υπέρ της παράτασης για άλλα δέκα χρόνια του κανονισμού (ΕΕ) που λήγει στις 30 Ιουνίου 2022, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (δεδομένα, φωνητικές κλήσεις, SMS) με χρέωση εσωτερικού (κανόνες RLAH «roam-like-at-home»), όταν οι καταναλωτές ταξιδεύουν στην ΕΕ.  

Η έκθεση του κοινοβουλίου, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΚΠΟΙΖΩ, περιλαμβάνει επίσης νέα μέτρα για τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και την δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Η οργάνωση των καταναλωτών θεωρεί αξιοσημείωτο ότι, οι κανόνες περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017 οδήγησαν την αγορά και λειτούργησε με ικανοποιητικούς ρυθμούς στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Όπως υπενθυμίζεται, η Επιτροπή δημοσίευσε στις 29 Νοεμβρίου 2019 την πρώτη πλήρη επισκόπηση της αγοράς περιαγωγής («έκθεση επισκόπησης της Επιτροπής»), από την οποία προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ επωφελήθηκαν σημαντικά από την κατάργηση των τελών περιαγωγής. 

Οι ευρωβουλευτές, όπως σημειώνεται, επισήμαναν μεταξύ άλλων στην αξιολόγησή τους ότι, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν στους καταναλωτές την ίδια ποιότητα υπηρεσιών στο εξωτερικό όπως στην εγχώρια αγορά, για παράδειγμα παρέχοντας την ίδια ταχύτητα δεδομένων. Επίσης, ότι, με τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμών για την περιαγωγή δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές και τέλος ότι, με την κατάργηση των επιπλέον χρεώσεων για κλήσεις προς άλλη χώρα της ΕΕ, το κόστος θα ευθυγραμμιστεί με το κόστος των εθνικών κλήσεων. 

Άλλες τροποποιήσεις που ζητήθηκαν περιλαμβάνουν τη σταδιακή κατάργηση της πολιτικής εύλογης χρήσης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και την παροχή σύννομης ενημέρωσης στους καταναλωτές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρέωσης που δύνανται να προκαλέσουν αιφνίδιες αλλαγές στους λογαριασμούς. Το συγκεκριμένο συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις καταναλωτών που ζουν σε μεθοριακές περιοχές και υπερχρεώνονται λόγω ακούσιας περιαγωγής σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκτός ΕΕ ή όταν βρίσκεται σε αεροπλάνο ή σκάφος. 
  
Η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, αντιπρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. δήλωσε: 

«Η κατάργηση της καταβολής τελών περιαγωγής ήταν τεράστια επιτυχία για τους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καταναλωτές επωφελήθηκαν σημαντικά και επιθυμούν να διατηρηθούν οι εν λόγω κανόνες. Είναι ευκαιρία στην παρούσα φάση, να αξιοποιήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την άρση των φραγμών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ και την προστασία παράλληλα των καταναλωτών. Όπως για παράδειγμα, την εξασφάλιση για τους καταναλωτές υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που ευλόγως μπορούν να αναμένουν κατά την περιαγωγή στην ΕΕ». 

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (BEUC), στην οποία η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ είναι μέλος, καλούν τα κράτη μέλη, καθ' ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών θα ξεκινήσουν τώρα, να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέσω της στήριξης της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός όσον αφορά στις υπηρεσίες περιαγωγής μεταξύ των παρόχων περιαγωγής, να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να εξασφαλιστεί η διατήρηση τόσο των κινήτρων για καινοτομία όσο και η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών.