Κινητή τηλεφωνία: Μείωση τελών στο 10% από 1η Ιανουαρίου – Για ποιους θα καταργηθούν πλήρως

Έρχονται αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου του 2022 στην κινητή τηλεφωνία, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Μερικές από τις αλλαγές  που έρχονται  είναι ότι ο συντελεστής του τέλους κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας θα μειωθεί  στο 10% ενώ  θα καταργηθούν πλήρως τα τέλη κινητής τηλεφωνίας για τους πολίτες ηλικίας έως 29 ετών.

Αναλυτικά, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

i) Μειώνεται το επιβαλλόμενο, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, της περ. α της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, υπολογιζόμενο προ του ΦΠΑ, σε 10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20%,

ii) Μειώνεται το επιβαλλόμενο, υπέρ του Δημοσίου, τέλος συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, της περ. β της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.2579/1998 (Α’ 31), σε ποσοστό  10%  επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%.

Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας του παρεχόμενου χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτός χορηγείται, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.

iii) Τα ανωτέρω ποσοστά ορίζονται σε  0%, για φυσικά πρόσωπα ηλικίας  15 έως και  29 ετών, και καταλαμβάνει όσους κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το  14o  έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το  30ό  έτος της ηλικίας τους έως την ημερομηνία αυτή, δηλαδή  για το έτος 2022, ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται σε συνδέσεις ή καρτοκινητά των προσώπων που μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν συμπληρώσει το 14 έτος ηλικίας και δεν έχουν έως το ίδιο χρονικό διάστημα συμπληρώσει το 30 έτος.

 Έρχεται  ειδική πλατφόρμα για την κινητή τηλεφωνία 

Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr-ΕΨΠ).

Ο μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία  σύνδεση ή ένα  καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους σε περίπτωση ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής.

Οι εν λόγω διατάξεις του πεντηκοστού ένατου άρθρου καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται και κάρτες χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας και ανανεώσεις που ενεργοποιούνται από τους καταναλωτές από την 1η Ιανουαρίου  του 2022 και μετά.