Κλουκίνας-Λάππας: Συμφωνία ύψους €2 εκατ. για το ξενοδοχείο Poseidonion Grand στις Σπέτσες

Συμφωνία για συμβιβασμό ύψους €2 εκατ. για την ανακατασκευή και επέκταση του ιστορικού ξενοδοχείου Poseidonion Grand στις Σπέτσες υπέγραψε την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022, η Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί τη λήξη της πολυετούς δικαστικής διαμάχης, οποία άρχισε το 2009 ανάμεσα στη θυγατρική της εταιρείας, “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και της εταιρείας “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού, στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 στη θυγατρική καταβλήθηκαν €1.96 εκατ., ποσό το οποίο έρχεται να προστεθεί στις €332 χιλ. που είχε εισπράξει στο παρελθόν.