Κόκκινα δάνεια – Σωρεία καταγγελιών για τις Εταιρείες Διαχείρισης – Αιχμές από Στουρνάρα

Στη…σέντρα έβγαλε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων σημειώνοντας ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις αναφορικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης”.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, θέματα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών είναι μία περιοχή την οποία λαμβάνουμε σοβαρά και αξιολογούμε στο πλαίσιο των εποπτικών μας δραστηριοτήτων.

Από το βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ενωσης τους (ΕΕΔΑΠΔ) ο διοικητής της ΤτΕ κάλεσε τις 25 εταιρείες του κλάδου που διαχειρίζονται δάνεια ονομαστικής αξίας 67 δις ευρώ που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος να διαχειριστούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται το απόθεμα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων υπογραμμίζοντας ότι το χρέος ιδιωτών και επιχειρήσεων παραμένει και δεν εξαφανίζεται μέσω της μεταφοράς τους από τους ισολογισμούς των τραπεζών στις Εταιρείες Διαχείρισης (servicers).

H αποτελεσματικότητα διαχείρισης προϋποθέτει, είπε ο διοικητής, την πλήρη αξιοποίηση του Εξωδικαστικού των υπόλοιπων διατάξεων του νόμου περί Ρύθμισης Οφειλών και 2ης ευκαιρίας, τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (σ.σ εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος σε ένα χρόνο) αλλά και προσπάθεια για επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης όπου εκκρεμούν σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις.

Η ΤτΕ λαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις αναφορικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό όπως είπε ο Γιάννης Στουρνάρας σημειώνοντας ότι «τα θέματα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών (conduct of business)  είναι μία περιοχή την οποία λαμβάνουμε σοβαρά και αξιολογούμε στο πλαίσιο των εποπτικών μας δραστηριοτήτων» και ζήτησε την ουσιαστική τήρηση του πρόσφατα αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας, που αποτελεί υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους servicers. Ανέφερε εξάλλου ότι, έως τώρα, καμία από τις εταιρείες διαχείρισης δεν έχει κάνει αίτημα για λήψης άδειας –κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015- που θα επιτρέπει την αναχρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Διότι, όπως είπε ο διοικητής της ΤτΕ  σε αρκετές περιπτώσεις βιώσιμων επιχειρήσεων, η παροχή ρευστότητας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης οφειλών είναι απαραίτητη.