Λάτση: Γιατί επένδυσα στη ΓΕΚ Τέρνα

H επενδυτική εταιρεία Latsco Hellenic Holdings S.à r.l., συμφερόντων Μαριάννας Ι. Λάτση, απέκτησε σήμερα, 12 Μαρτίου 2021, συνολικά 7.858.571 μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, που αντιστοιχούν στο 7,6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η επένδυση σε έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, όπως είναι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υποδηλώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων προς την Ελλάδα, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τους Έλληνες εργαζόμενους.

Η επένδυση στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διευρύνει το υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της κ. Μαριάννας Ι. Λάτση, η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του LATSCO Family Office.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν υφιστάμενες από δεκαετίες επενδύσεις στη ναυτιλία, τη διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών, την ενέργεια και την ακίνητη περιουσία, παράλληλα με μία σειρά από πρόσφατες, άμεσες και έμμεσες, επενδύσεις στους τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών και ψηφιακής τραπεζικής, σε εταιρείες παροχής σύγχρονων υπηρεσιών ασφαλείας και κυβερνοασφάλειας, σε εταιρείες τεχνολογίας καθώς και στον τομέα της ψυχαγωγίας

Πέρασε το πακέτο για το 7,6%

Πέρασε στο Χρηματιστήριο το πακέτο των μετοχών που απέκτησε η Μαριάννα Λάτση στον όμιλο της ΓΕΚ Τέρνα.

Πρόκειται για 7,86 εκατομμύρια μετοχές με την τιμή στα 11,2 ευρώ (τρέχουσα 9,74 ευρώ). Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται στα 88,02 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω μετοχές αντιστοιχούν στο 7,6% των μετοχών της εταιρείας.

Οι παραπάνω μετοχές προέρχονται από τη Reggeborgh Invest, η οποία, ως γνωστόν, ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε αποεπένδυση από την εταιρεία. Το ποσοστό της σε αυτή ανέρχεται σε 28,181%. 

Απομένει η μεταβίβαση του 20,5% στην πλευρά Περιστέρη ή και σε συνεπενδυτές που θα βρει για μικρό ποσοστό. Ο επικεφαλής της ΓΕΚ συζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις Eurobank, Πειραιώς τη λήψη χρηματοδότησης. Την ίδια στιγμή, έχει διενεργήσει διερεύνηση σε επιλεγμένους επιχειρηματίες για το αν είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν, αγοράζοντας μικρό ποσοστό από το 20,58%, τώρα ή στο προσεχές μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι αν ο Γ. Περιστέρης αγοράσει μόνος του το 20,5%, το ποσοστό του ενδέχεται να υπερβεί το 33,4% επισύροντας είτε υποχρέωση δημόσιας πρότασης, είτε διάθεση του υπερβάλλοντος ποσοστού, προκειμένου να υποχωρήσει κάτω από τον προαναφερόμενο πήχη.