Mytilineos: Κέρδη 466 εκατ. ευρώ το 2022 – Προτείνει μέρισμα 1,2 ευρώ ανά μετοχή

Η MYTILINEOS ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2022.

H παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, η οποία είναι διαθέσιμη και στο Metaverse στη σελίδα https://flashnote.mytilineos.gr

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα:

o        187% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €466 εκατ. έναντι €162 εκατ. το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,41, αυξημένα κατά 186% σε σύγκριση με το 2021.

o        130% αύξηση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €823 εκατ., έναντι €359 εκατ. το 2021.

o        137% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε σε €6.306 εκατ., σε σύγκριση με €2.664 εκατ. το 2021.

o        Προτεινόμενο μέρισμα €1,20 ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), αυξημένο κατά 176% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

o        Το πλέον σημαντικό ίσως στοιχείο των οικονομικών αποτελεσμάτων, είναι η μείωση του καθαρού δανεισμού στα €716 εκατ. το 2022, από €803εκ στο τέλος του 2021 με τον δείκτη μόχλευσης (καθαρός δανεισμός/EBITDA) να βελτιώνεται σημαντικά, από 2,2x το 2021, σε 0,87x στο τέλος του 2022, επίπεδα που έχουν παγκόσμιες εταιρείες οι οποίες βρίσκονται αρκετά υψηλά εντός της επενδυτικής βαθμίδας των οίκων αξιολόγησης. Τη συνεχή βελτίωση του πιστωτικού προφίλ πιστοποίησε άλλωστε πρόσφατα η S&P μέσω της αναβάθμισης της Εταιρείας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-», διατηρώντας παράλληλα το θετικό outlook.

o        Η αποκλιμάκωση αυτή του καθαρού δανεισμού λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψιν ότι επετεύχθη σε μία χρόνια όπου α) οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €700εκατ. καταγράφοντας νέο υψηλό επίπεδο και β) ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 4 δισ., απορροφώντας αναγκαστικά ρευστότητα από τα οικονομικά και ταμειακά διαθέσιμα.

mytil22

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέφερε:

«Για τη MYTILINEOS, το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο, όχι μόνο για τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις που πέτυχε η Εταιρεία απέναντι σε ένα αρνητικό διεθνές περιβάλλον, αλλά κυρίως γιατί αποτέλεσε το έτος μετάβασης σε μια νέα εποχή, μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού της σε MYTILINEOS Energy & Metals.

Αυτή τη χρονιά, η MYTILINEOS βρέθηκε απέναντι σε προκλήσεις όπως η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της, ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία και τα αποτελέσματά του, η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους και των επιτοκίων αλλά και οι εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις που έχουν καταγραφεί από τη δεκαετία του 1970. Σε αυτό το περιβάλλον, η Εταιρεία κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα έτη.

Πιο συγκεκριμένα, το 2022, η MYTILINEOS πέτυχε μία συστηματική αύξηση της κερδοφορίας της, μέσω της επίτευξης διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κάθε επόμενο τρίμηνο του έτους, ενώ ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά τον δείκτη μόχλευσής της, σε μία χρονιά που έκανε τις μεγαλύτερες επενδύσεις της. Επιβεβαιώνεται έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι προβλέψεις της Διοίκησής της, τη στιγμή κατά την οποία θέτει τις βάσεις για ακόμα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η ένταξη της MYTILINEOS για πρώτη φορά στον δείκτη MSCI, καθώς και η συνεχής ενίσχυση της συμμετοχής των ξένων, κυρίως, θεσμικών επενδυτών – με πιο πρόσφατη τη σημαντική αύξηση του ποσοστού της Fairfax – αποτελούν σημαντική αναγνώριση των επιδόσεων της MYTILINEOS όλα αυτά τα χρόνια, όπως και την προσήλωσή της στον στρατηγικό στόχο για δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.

Τέλος, η εισαγωγή της Εταιρείας στους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones, καθώς και στον δείκτη MSCI ESG Ratings, αποδεικνύουν ότι η MYTILINEOS ανήκει πλέον στην παγκόσμια ελίτ εταιρειών με υψηλές επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης».

Η MYTILINEOS το 2022 σημείωσε νέα ρεκόρ κερδοφορίας, με βασικούς μοχλούς τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της απέναντι τόσο στον εγχώριο, όσο και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά και με βάση την ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν, επίσης η ταχύτητα ωρίμανσης και η ολοκλήρωση ενός αριθμού νέων επενδύσεων, το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των Τομέων που προσφέρουν τη δυνατότητα στη Διοίκηση να αξιοποιεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις διαφορετικές συνθήκες που προκύπτουν στο ευμετάβλητο περιβάλλον των αγορών.

mytil1

κύκλος εργασιών ανήλθε στα €6.306 εκατ. έναντι €2.664 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 137%. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 130% στα €823 εκατ. έναντι €359 εκατ. το προηγούμενο έτος, επωφελούμενα από τις ιστορικά υψηλές επιδόσεις όλων των Τομέων και ιδιαίτερα των Τομέων Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αύξησαν την κερδοφορία τους κατά 384% και 171% αντίστοιχα.

Ο Τομέας της Μεταλλουργίας επωφελείται από τις αυξημένες τιμές πώλησης αλουμινίου και τα ιστορικά υψηλά premia, σε συνδυασμό με τη διατήρηση  ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής. Τέλος, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου ευνοείται από το γεγονός ότι η MYTILINEOS λειτουργεί τον πιο αποδοτικό στόλο θερμικών μονάδων στην Ελλάδα, με ανταγωνιστικές τιμές φυσικού αερίου αλλά και εντεινόμενη διεθνή δραστηριότητα, η οποία θα καταστεί όλο και πιο σημαντική τα επόμενα τρίμηνα.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €466 εκατ., αυξημένα κατά 187% σε σύγκριση με τα €162 εκατ. του 2021.

Αναφορικά με το Δ’ Τρίμηνο του 2022:

κύκλος εργασιών ήταν αυξημένος κατά 79% στα €1.733 εκατ. έναντι €966 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 147% , σε €290 εκατ., σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και κατά +21% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνου του 2022, που ήταν και το τρίμηνο με την ιστορικά υψηλότερη επίδοση κερδοφορίας.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €154 εκατ., αυξημένα κατά 230% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και κατά 6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2022.

Η επίδοση του δεύτερου εξαμήνου (H2) του 2022, παγιώνει ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας, το οποίο για τα επόμενα έτη αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από τη συνεισφορά της νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας, τις υψηλότερες τιμές αλουμινίου, καθώς και από την ενίσχυση της κερδοφορίας στους τομείς των ΑΠΕ και νέων ενεργειακών έργων, αλλά κυρίως από τη συνεχώς διευρυμένη δραστηριοποίηση της MYTILINEOS στις παγκόσμιες αγορές.

mytil2

Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.434 εκατ. που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικού κύκλου εργασιών, σημειώνοντας αύξηση κατά 252% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα €373 εκατ. αυξημένα κατά 153% έναντι €147 εκατ. του 2021.

Οι υψηλές οικονομικές επιδόσεις του Τομέα οφείλονται κατά κύριο λόγο στον υψηλό βαθμό απόδοσης των μονάδων, αλλά και στη δυνατότητα της MYTILINEOS, λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου, για προμήθεια φυσικού αερίου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές από ένα ευρύ και διαφοροποιημένο δίκτυο προμήθειας τόσο μέσω φορτίων LNG, όσο και μέσω αερίου από αγωγούς. Η MYTLINEOS διασφαλίζει έτσι επαρκείς ποσότητες για τις δραστηριότητές της, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλών τιμών ενέργειας, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα για σημαντική διείσδυση στις γειτονικές αγορές.

Το 2022 χαρακτηρίστηκε  από την εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα στις τιμές Φ.Α. στην Ευρώπη, συνεπεία των γεωπολιτικών αναταράξεων, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των CO2 οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής τιμής (DAM). Ως εκ τούτου, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2021, με τη μείωση να είναι της τάξης του 3,4%.

Αναφορικά με το ενεργειακό μείγμα της ελληνικής αγοράς, το φυσικό αέριο διατηρείται ως το βασικό καύσιμο παραγωγής, με τη συνεισφορά του να ξεπερνά το 37%, ενώ για πρώτη φορά η συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καταγράφοντας αύξηση ρεκόρ, βρέθηκε ελάχιστα κάτω από το 37%. Η συμμετοχή του λιγνίτη και των υδροηλεκτρικών στο μείγμα ανήλθε στο 11% και 8% αντίστοιχα, ενώ το 2022 οι ανάγκες για εισαγωγή διατηρήθηκαν χαμηλά, στα επίπεδα του 2021 (7%).

Εν μέσω των συνθηκών αυτών, η δυνατότητα της Εταιρείας λόγω μεγέθους χαρτοφυλακίου για προμήθεια Φ.Α. σε ανταγωνιστικές τιμές – καθώς οι εισαγωγές φυσικού αερίου  αποτελούν το 26% των συνολικών εισαγωγών της χώρας – σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό απόδοσης, διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και ευελιξίας των μονάδων της,, οδήγησαν τη συνολική παραγωγή των μονάδων στις 4,89 TWh. Αυτό αντιπροσωπεύει το 9,6% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και το 25,9% της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου. Η συνολική παραγωγή τόσο από τις θερμικές όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας ανήλθε σε 5,42 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 10,7% της συνολικής ζήτησης.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της προμήθειας, η Protergia ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λιανική κλείνοντας το 2022 με εκπροσώπηση 345.000 συνολικά μετρητών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ενώ το μερίδιο της στην αγορά ηλεκτρισμού τον Δεκέμβριο του 2022 διαμορφώθηκε σε 7,6% (μερίδια ΕΧΕ). Η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για την ανάπτυξη της δραστηριοποίησής της στη λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, συμφώνησε την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας WATT+VOLT. Η ενσωμάτωση της WATT+VOLT και η διεύρυνση της πελατειακής βάσης ενισχύει περαιτέρω την καθετοποίηση του Τομέα Ενέργειας της MYTILINEOS και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας του παρόχου της νέας εποχής (“Utility of the Future”), που πιθανόν να συμπληρωθεί στο άμεσο μέλλον και με νέα εξαγορά.

Η MYTILINEOS, προσηλωμένη στο στόχο της για περαιτέρω ανάπτυξη στο χώρο των ΑΠΕ, ενισχύει σταθερά το δυναμικό της που σήμερα ανέρχεται στα 256 MW. Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός νέου αιολικού πάρκου ισχύος 43,2MW το οποίο τέθηκε ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία. Παράλληλα, τέθηκαν σε λειτουργία τα πρώτα 5,1MW μίας ομάδας 135MW φωτοβολταϊκών  πάρκων (Φ/Β), αξιοποιώντας πόρους από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας (RRF) και με την προοπτική να έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός του έτους.

Ταυτόχρονα, καθώς οι ΑΠΕ κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Εταιρείας, επιταχύνεται η ωρίμανση του συνολικού χαρτοφυλακίου της MYTILINEOS, το οποίο αποτελείται από έργα σε αρκετές χώρες και διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ περιλαμβάνονται παρακάτω, στον Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (σελ. 9).

Τέλος, περατώθηκε η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW με τον αεριοστρόβιλο H-Class της General Electric, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο στάδιο του hot commissioning και αναμένεται να παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα , συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη στήριξη της μετάβασης της χώρας προς ένα ενεργειακό μίγμα με σημαντικά μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα. Με την εμπορική λειτουργία της νέας μονάδας, θα διπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων συνδυασμένου κύκλου (CCGT) της Εταιρείας, ενώ συμπεριλαμβανομένου του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και των ΑΠΕ, η συνολικής ισχύς του χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας θα ξεπεράσει τα 2,3GW.

mytil3

Ο Τομέας Μεταλλουργίας το 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €817 εκατ., που αντιστοιχεί στο ~13% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €668 εκατ. το 2021. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €270 εκατ., έναντι €159 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 69%.

Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο των τιμών Premia αλουμινίου το 2022, κυρίως στην Ευρώπη, καθώς και στη σημαντική βελτίωση του περιθωρίου κέρδους μέσα από συνεχείς επενδύσεις αύξησης της παραγωγικότητας και την ανάληψη έγκαιρων δράσεων για την αντιμετώπιση των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα αυτού της ενέργειας.

Η μέση τιμή του μετάλλου (LME 3Μ) διαμορφώθηκε το 2022 στα 2.716 $/τόνο, από 2.486 $/τόνο το 2021, σημειώνοντας άνοδο κοντά στο 10%. Η τιμή του αλουμινίου στο Α΄ τρίμηνο του 2022  εκτοξεύθηκε στο επίπεδο των 4.000 $/τόνο, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, κυρίως ως αποτέλεσμα της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε σοκ στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, κατακόρυφη άνοδο του ενεργειακού κόστους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και έντονή ανησυχία για τη διαθεσιμότητα του μετάλλου. Στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του έτους ακολούθησε αποκλιμάκωση της τιμής του αλουμινίου, προσεγγίζοντας ακόμα και τα επίπεδα των 2.100 $/τόνο, λόγω των ανησυχιών για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, των προσδοκιών για αυξήσεις επιτοκίων και της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ. Το υψηλό ενεργειακό κόστος και η διόρθωση των τιμών αλουμινίου συμπίεσε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους πολλών παραγωγών, οδηγώντας σε περικοπές παραγωγής αλουμινίου κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο τόνοι πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη να έχουν χαθεί, είτε για ένα μεγάλο διάστημα, είτε και μόνιμα, οδηγώντας την Ευρώπη στην μικρότερη παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου των τελευταίων 30 ετών. Ταυτόχρονα, ακόμα 0,5 εκατομμύριο τόνοι παραμένουν σε κίνδυνο, σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών ενέργειας.

Από τα τέλη του Γ’ Τριμήνου του 2022, οι τιμές του αλουμινίου ενισχύονται καθώς πρόσφατα διαπραγματεύονται πάνω από τα $2.600/τόνο. Αυτή η πρόσφατη αύξηση της τιμής του LME, πέραν της αυξημένης ζήτησης για αλουμίνιο το επόμενο διάστημα, καθώς το μέταλλο αποτελεί βασικό πυλώνα για την «πράσινη» μετάβαση, θα μπορούσε να συσχετιστεί τόσο με την μείωση των εμφανών παγκόσμιων αποθεμάτων αλουμινίου, τα οποία πλέον βρίσκονται σε χαμηλό 20ετίας, όσο και με την καλύτερη του αναμενομένου πορεία της παγκόσμιας οικονομία. Συγκεκριμένα, υπάρχει εκτίμηση για υψηλότερη ζήτηση του μετάλλου σε Κίνα και Ευρώπη. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται μειωμένη παραγωγή αλουμινίου τόσο στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως διατυπώθηκε παραπάνω, όσο και στην Κίνα.

Ο δείκτης API της αλουμίνας, ακολούθησε την τάση των τιμών του Αλουμινίου,  σημειώνοντας μέση αύξηση κατά 10% το 2022 στα 362$/τόνο, έχοντας ανέλθει έως τα επίπεδα των 500$/τόνο το Μάρτιο του 2022. Σημαντικές περικοπές παραγωγής σημειώθηκαν και στην αγορά της αλουμίνας στην Ευρώπη με ένα υψηλό ποσοστό εργοστασίων να λειτουργεί  ζημιογόνα.

Η MYTILINEOS, έχοντας λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των διαφόρων παραμέτρων κόστους και ιδιαίτερα αυτού της ενέργειας και αξιοποιώντας τόσο τις ιδιαίτερα υψηλές χρηματιστηριακές τιμές LME το προηγούμενο διάστημα, όσο και την ενίσχυση του Δολαρίου ΗΠΑ έναντι του Ευρώ, αλλά και την ευελιξία χρήσης εναλλακτικού καυσίμου για την παραγωγή αλουμίνας, έχει κατοχυρώσει σταθερά υψηλή κερδοφορία για το επόμενο διάστημα, παραμένοντας μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με το χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως, καθώς βρίσκεται σταθερά στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους.

mytil4

Ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας, στην χρήση του  2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €630 εκατ. (που αντιστοιχεί σε 10% του συνολικού κύκλου εργασιών), αυξημένος κατά 73% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA ανήλθε σε €105 εκατ., έναντι €22 εκατ. το 2021.

Η ισχυρή αυτή αύξηση του EBITDA (384% σε σχέση με το 2021), πέραν της ενίσχυσης του κύκλου εργασιών, οφείλεται στη σημαντική ενδυνάμωση του περιθωρίου κέρδους του Τομέα, αποτέλεσμα της πολύ μεγαλύτερης συνεισφοράς της πλατφόρμας BOT (Build Operate & Transfer) σε σχέση με τα έργα για τρίτους, στο μείγμα κερδοφορίας. Τα έργα της πλατφόρμας BOT, τα οποία θα διατηρήσουν τη μερίδα του λέοντος της κερδοφορίας και τα επόμενα έτη, έχουν σημαντικά μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τα έργα για τρίτους.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η υπογραφή συμφωνιών πώλησης ΦΒ έργων (SPAs) των παρακάτω έργων:

  • 110 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • 210 ΜW στην Ρουμανία
  • 26 MW στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ενεργειακής Μετάβασης, μέσω της στροφής προς τις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας, καθώς και της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης που υιοθέτησε η Εταιρεία τα τελευταία χρόνια, ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας προχώρησε εντός του 2022 σε σύναψη διμερών συμφωνιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και τελικών καταναλωτών («πράσινα» PPAs Power Purchase Agreements):

  • Χιλή, 588 MW, 4 ΦΒ έργα, Πελάτης : ENEL Chile
  • Ηνωμένο Βασίλειο, 110 MW, 3 ΦΒ Έργα, Πελάτης : VODAFONE UK, CENTRICA UK
  • Ηνωμένο Βασίλειο, 232 MW, 5 ΦΒ Έργα, Πελάτης: VODAFONE UK, CENTRIKA UK
  • Ιταλία, 63 MW, 4 ΦΒ Έργα, Πελάτης: Statkraft

Εντός του 2022, o Τομέας ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία – nonrecourse financing) για τρία φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία, συνολικής ισχύος 237 MW και συνολικό ποσό χρηματοδότησης AUD 234 εκατ.

Η συνολική ισχύς του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της MYTILINEOS, ανέρχεται σε 9,1GW τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Αναλυτικά:

Α.  539 MW είναι σε λειτουργία (εκ των οποίων 283MW στο εξωτερικό)

Β.  ~1.0GW  είναι υπό κατασκευή (εκ των οποίων 827MW στο εξωτερικό)

Γ.  ~2.2GW σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή έργα τα οποία είτε είναι έτοιμα είτε θα είναι σύντομα έτοιμα για κατασκευή (εκ των οποίων ~1.5GW στο εξωτερικό)

Δ.  >5GW σε λιγότερο ώριμο στάδιο ανάπτυξης (εκ των οποίων ~4GW στο εξωτερικό)

Επιπλέον στην Ελλάδα η MYTILINEOS έχει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης έργα αποθήκευσης ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 1,1 GW.

To νέο ενεργειακό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ανοίγει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις ΑΠΕ τόσο για την ανάπτυξη έργων, όσο και την κατοχύρωση υψηλότερων αποτιμήσεων για μονάδες ΑΠΕ, ειδικά όσων βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Αναφορικά με τα έργα για τρίτους, συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η εκτέλεση των έργων σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, το Ουζμπεκιστάν και η Χιλή, με το συμβασιοποιημένο υπόλοιπο (υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο) να διαμορφώνεται στα €87 εκατ., ενώ επιπλέον €526 εκατ. βρίσκονται σε φάση τελικής διαπραγμάτευσης.

mytil5

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2022 διαμορφώθηκε σε €425 εκατ. που αντιστοιχεί στο 7% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €91 εκατ. έναντι €33 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 171%. Η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του Τομέα οφείλεται στην πρόοδο των εργασιών εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται.

Ο Τομέας, διαθέτοντας την αναγνώριση της αγοράς ως ένας κορυφαίος κατασκευής Turn-Key έργων και με το ισχυρό ιστορικό στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων, εντός του 2022, ήρθε σε συμφωνία για την εκτέλεση μιας σειράς σημαντικών συμβάσεων. Συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε σε συμφωνία για τη «Μελέτη, Προμήθεια & Κατασκευή» τριών σταθμών παραγωγής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (OCGT) και  την «Προμήθεια και εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή». Στην Πολωνία, ως μέλος κοινοπραξίας ανέλαβε την κατασκευή μιας μονάδας 560MW συνδυασμένου κύκλου, το οποίο αποτελεί και το πρώτο έργο της Εταιρείας σε αυτή την αγορά. Στην Ιρλανδία, η GE και η MYTILINEOS ανέλαβαν την κατασκευή νέας μονάδας 200MW για την  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της χώρας. Στην Ελλάδα, υπεγράφησαν τέσσερις συμβάσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την Κατασκευή και συντήρηση έργων δικτύων διανομής, ενώ και με τον ΑΔΜΗΕ υπεγράφη σύμβαση για την κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400kV για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας.​ ​Επίσης, η Εταιρεία έχει αναλάβει τον οδοφωτισμό των Δήμων Αθηναίων και Κορινθίων, το έργο ηλεκτροκίνησης Κιάτο- Ρίο και την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της «Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης» (Flyover)ως μέλος κοινοπραξίας, ενώ έχει αναλάβει και την κατασκευή του μεγαλύτερου data center στην Ελλάδα.

Στον τομέα των περιβαλλοντικών λύσεων, αναγνωρίζονται μεγάλες προοπτικές, ιδιαίτερα για έργα ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων, όπως το “Protos Energy Recovery Facility” που κατασκευάζει ήδη η Εταιρεία, στην Αγγλία. Η MYTILINEOS συμμετέχει ενεργά σε συζητήσεις για την ανάληψη παρόμοιων έργων, με μερικά εξ αυτών να θεωρούνται ως ώριμα και αναμένεται να ενισχύσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Εταιρείας.

Στο τέλος του 2022, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθε στα €1,66 δισ., ενώ συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συμβασιοποίησης, το σύνολο ανέρχεται στα €2,95 δισ., εκ των οποίων το ~40% σε έργα στην Ελλάδα και το 28% σε έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριότητα η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο στον τομέα των κατασκευών όσο και των παραχωρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει ευκαιρίες τόσο για έργα που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη, όσο και έργα υποδομών. Η Εταιρεία, διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για έργα υψηλών απαιτήσεων, στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών προοπτικών που ανοίγονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προοπτικές για το 2023

Αν και το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό και γεμάτο αβεβαιότητες, η MYTILINEOS έχει ήδη προετοιμαστεί κατάλληλα για την επόμενη μέρα μέσω του εταιρικού μετασχηματισμού, θέτοντας παράλληλα ισχυρές βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας το επόμενο διάστημα, βασιζόμενη μεταξύ άλλων:

  • Στην επιτάχυνση της ανάπτυξης τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, καθώς η Εταιρεία έχει ωριμάσει ένα σημαντικό μέρος του συνολικού portfolio ΑΠΕ των 9,1GW, ενώ διαθέτει και την απαραίτητη ρευστότητα για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς την «Πράσινη» Μετάβαση.
  • Στη συνεισφορά, για πρώτη φορά στην κερδοφορία του 2023, της νέας μονάδας υψηλής απόδοσης 826 MW, η οποία θα αποτελέσει καταλύτη για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στον τομέα ενέργειας στα επίπεδα του 20%.
  • Στην υψηλή κερδοφορία για την Μεταλλουργία, μέσω των κατάλληλων ενεργειών αντιστάθμισης κινδύνων τόσο σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών του μετάλλου και της ισοτιμίας €/$, όσο και με τη διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος.

Τέλος, η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, η οποία είναι διαθέσιμη και στο Metaverse στη σελίδα https://flashnote.mytilineos.gr/, είναι η τελευταία με την παρούσα μορφή. Από το 1ο τρίμηνο του 2023, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα αναφέρεται στη νέα δομή της MYTILINEOS, όπως αυτή προήλθε από τον μετασχηματισμό που αναγγέλθηκε και περιεγράφηκε στη Δημόσια εκδήλωση την 14η Δεκεμβρίου του 2022.