Νέα τέλη στα ΙΧ: Αφορά τα παλιά ρυπογόνα αυτοκίνητα

Το σχέδιο για τα ΙΧ δεν έχει να κάνει μόνο με το νέο Δακτύλιο, αλλά με μία σειρά ακόμη μέτρων, όπως το ειδικό τέλος για τα παλιά ρυπογόνα οχήματα. Ακόμη δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το ποια αυτοκίνητα θα θεωρηθούν παλιά και ρυπογόνα και με ποια κριτήρια. Αν δηλαδή θα έχει σχέση με την ηλικία, με τους ρύπους που εκπέμπουν ή με το καύσιμο που καταναλώνουν, πετρέλαιο ή βενζίνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ επέκταση του δακτυλίου, ειδικό τέλος για τα παλιά ρυπογόνα οχήματα , κατάργηση των αδειών εξαίρεσης, και ελεύθερη κυκλοφορία των ηλεκτρικών – υβριδικών αυτοκινήτων είναι μερικές από τις νέες παραμέτρους που καθιστούν τον δακτύλιο της Αθήνας πιο καθαρό και την κίνηση λιγότερο βασανιστική, σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου μεταφορών.

  • «Μέχρι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία εξαιρούνται από το δακτύλιο. Αυτό θα λήξει. Ο μόνος τύπος αυτοκινήτων που θα εξαιρούνται θα είναι τα ηλεκτρικά, για αυτό θα το ονομάσουμε καθαρός δακτύλιος» ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής.

Μεταξύ των προνομίων που εξετάζονται -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ- είναι όσοι έχουν 3 άτομα και πάνω στο όχημα να μπορούν να οδηγούν και στις λωρίδες λεωφορείων ενώ κίνητρα θα δοθούν και σε όσους μοιράζονται το όχημα τους με άλλους οδηγούς για τις μετακινήσεις. Παράλληλα πρόταση των συγκοινωνιολόγων είναι η δημιουργία ένός Ενιαίου Παρατηρητήριου Μεταφορών στην Αττική που θα διαχειρίζεται τα θέματα του κυκλοφοριακού στην πρωτεύουσα.

 
  • Σε ότι αφορά τον πράσινο φόρο, μια πρώτη γεύση είχε υπάρξει τον Δεκέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, τότε προβλέφθηκε η επιβολή «πράσινου» τέλους 3 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, κάτι που αντιστοιχεί σε 4 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία. Για τις επιχειρήσεις υπάρχει ένα αντιστάθμισμα: μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε επιχειρήσεις υψηλής και κυρίως μεσαίας τάσης.

Σύμφωνα με την τροπολογια, ««η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά μία αναγκαία παρέμβαση, σε συναρμογή με το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, υπό τη μορφή οικονομικής επιβάρυνσης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο ΕΣΕΚ (Β’ 4893/31.12.2019) για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ).

Το πράσινο τέλος επιβάλλεται κατά τη θέση σε ανάλωση του diesel κίνησης, δηλαδή κατά τον τελωνισμό του και βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Τελωνειακές Αρχές της ΑΑΔΕ, μαζί με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ.

Το πράσινο τέλος επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού. Ειδικότερα, οι πόροι από το πράσινο τέλος, οι οποίοι συνιστούν δημόσιο έσοδο, διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των συγκεκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β’ 4893/31.12.2020) και, ειδικότερα, νια την επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ, την αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας.»