Όλα τα “μυστικά” για τις γονικές παροχές και τις δωρεές – Παραδείγματα

Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για γονικές παροχές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε 800.000 ευρώ από 150.000 ευρώ που ίσχυε.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η.10.2021 και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων οι οποίοι εντάσσονται στην Α’ κατηγορία παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001:

α) σύζυγο του κληρονομούμενου,

β) πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών,

γ) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),

δ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και

ε) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Το όριο αυτό των 800.000 ευρώ αφορά τόσο στην ακίνητη περιουσία όσο και στην κινητή περιουσία.

Ενδεικτικά αφορά σε ακίνητα, χρηματικά ποσά, μετοχές.

Υπενθυμίζω ότι για τα χρηματικά ποσά υπήρχε, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 10%.

Επίσης για τα λοιπά (εκτός μετρητών) περιουσιακά στοιχεία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021, ήταν αφορολόγητες οι γονικές παροχές μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ.

Από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, προβλεπόταν φόρος 1%.

Από τις 300.000 έως τις 600.000 ευρώ, προβλεπόταν φόρος 5% και για ποσά άνω των 600.000 ευρώ ο φόρος ήταν 10%.

Από 1η Οκτωβρίου 2021 το αφορολόγητο αυξάνεται στις 800.000 ευρώ.

Παράδειγμα α

Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου γονική παροχή ακινήτου, από γονέα σε τέκνο, 300.000 ευρώ επιβαρυνόταν με φόρο 1.500 ευρώ.

Από 1η Οκτωβρίου 2021, δεν θα πληρώνει ο φορολογούμεμος ούτε ένα ευρώ φόρο.

Παράδειγμα β

Δωρεά ακινήτου από παππού σε εγγονό αξίας 800.000 ευρώ, σήμερα έχει φόρο 36.500 ευρώ και από 01/10/2021 θα έχει μηδενικό φόρο.

Πηγή: enikonomia.gr