Όλες οι αρρύθμιστες παλαιές και νέες οφειλές προς την Εφορία μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 ή 48 δόσεις

Την δυνατότητα υπαγωγής στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων όλων των βεβαιωμένων - ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων - οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί σε δόσεις προβλέπει ακροτελεύτια διάταξη που τέθηκε στο άρθρο 43 του τελικού κειμένου του φορολογικού νομοσχεδίου το οποίο κατατέθηκε προχθές στη Βουλή.

 

Η διάταξη αυτή με την οποία κλείνει ολόκληρο το άρθρο 43 για τη νέα πάγια ρύθμιση ορίζει συγκεκριμένα ότι εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη νέα πάγια ρύθμιση οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ.

 

Ουσιαστικά με τη διάταξη αυτή:

1) Όσοι φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους εντός του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με τη νέα πάγια ρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ ουσιαστικά από το επόμενο έτος.

 

2) Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα θα μπορούν κι αυτοί να καταβάλουν τα συγκεκριμένα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από άλλες έκτακτες αιτίες. Θα μπορούν δηλαδή κι αυτοί οι φορολογούμενοι να εντάξουν τις παλαιές οφειλές τους στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

 

3) Όλα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για την νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν επίσης – είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι -να ρυθμιστούν έως και σε 24 ή 48 δόσεις, κατά περίπτωση.