Παράταση έως τις 11 Ιανουαρίου για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων

Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2019 έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση πινακίδων προκειμένου να τεθεί το όχημα σε εκούσια ακινησία.

Όσοι καταθέσουν τις πινακίδες για να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας και άλλες επιβαρύνσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να έχουν και το 2019 τη δυνατότητα να τις πάρουν πίσω για διάστημα λιγότερο του έτους πληρώνοντας αναλογικά λιγότερα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να έχει κατατεθεί νέα νομοθετική διάταξη κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη. Η διάταξη που είχε ψηφιστεί πέρσι ίσχυε μόνο για το 2018. 

Αναμένεται πάντως η δυνατότητα για μερική ανάκτηση των πινακίδων να δοθεί και φέτος.

Η ανάκτηση πινακίδων «με τον μήνα» γίνεται τα τελευταία χρόνια καταβάλλοντας πριν την άρση ακινησίας τα τέλη κυκλοφορίας του έτους, με τους εξής όρους:

- για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας (δηλαδή η αξία των τελών για 2 μήνες).

- για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

- για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών. Δηλαδή καταβάλλεται η αναλογία των τελών για κάθε μήνα, συν τα τέλη δύο μηνών ακόμη.

Οι παραπάνω επιλογές είναι, κατά περίπτωση, δεσμευτικές και δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής άλλου χρονικού διαστήματος πέραν όσων ρητά αναφέρονται στη διάταξη.