Ποιες μετοχές κερδίζουν από την ύφεση

Το τελευταίο 12μηνο την καλύτερη συγκριτική απόδοση έχουν σε διεθνές περιφερειακό επίπεδο οι μετοχές της Ευρωζώνης και των αναδυόμενων οικονομιών που ξεπέρασαν τον μέσον όρο παγκοσμίως συνολικά. Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 20% έναντι 16% στις ΗΠΑ, 14% στο Χονγκ-Κονγκ και 1% στην Ιαπωνία).

Το τελευταίο 12μηνο την καλύτερη συγκριτική απόδοση έχουν σε διεθνές περιφερειακό επίπεδο οι μετοχές της Ευρωζώνης και των αναδυόμενων οικονομιών που ξεπέρασαν τον μέσον όρο παγκοσμίως συνολικά. Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 20% έναντι 16% στις ΗΠΑ, 14% στο Χονγκ-Κονγκ και 1% στην Ιαπωνία).

Αν, μάλιστα, εξετάσουμε την απόδοση ανά τομέα των δύο αυτών περιφερειών (Ευρωζώνης και Αναδυόμενων) θα διαπιστώσουμε ότι ενώ σε επίπεδο Κόσμου την καλύτερη μηνιαία και ετήσια επίδοση έχει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, από πλευράς Αναδυόμενων ξεχωρίζουν σε μηνιαία και ετήσια βάση ο τομέας της υγείας και των βασικών καταναλωτικών αγαθών, ενώ σε επίπεδο Ευρωζώνης ο τομέας υγείας, αυτός των μη βασικών καταναλωτικών αγαθών και ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Αποδόσεις μετοχών ανά τομέα διεθνώς (σε βάση δολ.)

  Μηνιαία απόδοση (%)
  Ευρωζώνη Κόσμος Αναδυόμενες
Βασικά είδη κατανάλωσης 2,6 0,2 3,5
Μη βασικά είδη κατανάλ 4,8 0,7 -0,2
Ενέργεια 3,4 0,6 1,3
Χρηματοπιστ. υπηρεσίες 8,4 3,4 2
Υπηρ. υγείας 3,7 1,5 2,6
Πληροφορική 0,6 -3,8 -3,2
Βιομηχανία 5,5 1,3 0,6
Πρ. ύλες & υλικά κατασκ 1 1,7 -0,8
Τηλεπικοιν. Υπηρεσίες 0,8 -2,6 -0,5
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας 4,4 1,9 0,1
       
       
       
  Ετήσια απόδοση (%)
Βασικά είδη κατανάλωσης Ευρωζώνη Κόσμος Αναδυόμενες
Μη βασικά είδη κατανάλ 16,2 10,8 18,8
Ενέργεια 21,4 16,2 10,2
Χρηματοπιστ. υπηρεσίες 1,8 3 3,1
Υπηρ. υγείας 16,2 20,6 13,5
Πληροφορική 26,6 16,3 28,9
Βιομηχανία 14,8 11,8 16
Πρ. ύλες & υλικά κατασκ 12,6 8,9 10,1
Τηλεπικοιν. Υπηρεσίες 14,1 5,8 0,5
Υπηρ. Κοινής Ωφέλειας -14.3 4,8 8,7
  -2,3 1,4 1,9

 

Πηγή : MSCI

Αυτές οι τάσεις είναι χρήσιμες, αλλά στηρίζονται στην προϋπόθεση ότι το ανοδικό ράλι των μετοχών θα διαρκέσει τους επόμενους μήνες μέχρι και τουλάχιστον το α’ μισό του 2013. Εάν, αντιθέτως, οι επενδυτές εκτιμούν ή φοβούνται πως τα πράγματα θα μεταβληθούν μετά τις αμερικανικές εκλογές και οι αγορές θα «μετρήσουν» και το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, τότε είναι χρήσιμος ένας πιο αμυντικός προσανατολισμός του χαρτοφυλακίου τους.

Τρεις ή τέσσερις προτάσεις φαίνεται να ξεχωρίζουν σαν ομπρέλα στην κρίση: οι μετοχές κερδοφόρων και μη χρεωμένων εταιριών εξόρυξης χρυσού και πολυτίμων μετάλλων, οι μετοχές φαρμακευτικών εταιριών με ισχυρά ερευνητικά εργαστήρια, οι μετοχές εταιριών βασικών ειδών διατροφής, καθώς και οι μετοχές εταιριών που ειδικεύονται στις κατασκευές δημοσίων έργων υποδομής.

Βέβαια, σε περίπτωση που οι απαισιόδοξες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, οι μετοχές ενδεχομένως να υποχωρήσουν σημαντικά, οπότε θα επηρεαστούν συνολικά όλοι οι κλάδοι ακόμα και οι λεγόμενοι αμυντικοί κλάδοι.

Σε γενικές γραμμές, οι μετοχές χρυσού και πολυτίμων μετάλλων προτείνονται ως αμυντικές επιλογές γιατί με τις πολιτικές νομισματικής χαλάρωσης και την αυξανόμενη εκτύπωση χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες, πιθανόν ο χρυσός να ανακάμψει σημαντικά και σε μια τέτοια περίπτωση μαζί του θα ωφεληθούν οι μετοχές των υγιών εταιριών εξόρυξης οι οποίες επιπλέον ωφελούνται και από τη κάμψη στις τιμές πετρελαίου και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Πολύ περισσότερο που χώρες όπως η Κίνα αλλά και όλες πλέον οι κεντρικές τράπεζες έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό μειώνοντας αντίστοιχα τα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα σε δολάρια.

Συγχρόνως, η επιδείνωση των όρων οικονομικής διαβίωσης, η κλιματική αλλαγή (ξηρασίες, πλημμύρες κ.λπ.) και η επανεμφάνιση ασθενειών και επιδημιών όπως αυτή της ‘νέας γρίπης’ σημαίνει πως θα αυξηθεί ο τζίρος και τα κέρδη όσων εταιριών βασικών ειδών διατροφής και φαρμακευτικών εταιριών μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών. Συνεπώς, όσες παρόμοιες εταιρίες επιτύχουν σημαντικές αυξήσεις παραγωγικότητας ή καινοτομήσουν (πχ με νέα φάρμακα) ίσως δουν τις μετοχές τους να εκτινάσσονται στα ύψη.

Τέλος, η ανάγκη συντήρησης, αντικατάστασης και επέκτασης των δημοσίων υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα όσων κυβερνήσεων προωθούν σήμερα προγράμματα στήριξης της οικονομίας τους, σαν αντίδοτο στην οικονομική κρίση. Τάση που θα αυξηθεί εφόσον η ύφεση εξαπλωθεί και βαθύνει όπως έγινε στην περίοδο του μεσοπολέμου. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις ο τομέας των υποδομών αποτελεί μία αγορά όπου 25 τρις δολ κεφαλαίων θα επενδυθούν τη τρέχουσα δεκαετία.

Σχετικά προγράμματα έχουν αναλάβει κυβερνήσεις στις ΗΠΑ, τη Κίνα και αλλού στον κόσμο, με συνέπεια να βρισκόμαστε ενώπιον ενός μπουμ στις υποδομές και οι επενδυτές να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτή την «επανάσταση». Ειδική κατηγορία στο τομέα των υποδομών αποτελεί η «πράσινη οικονομία» και ο ενεργειακός κλάδος των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) που προβλέπεται να απορροφήσει σταθερά αυξανόμενες επενδύσεις λόγω κλιματικών αλλαγών και στρατηγικής στροφής από την οικονομία των ορυκτών καυσίμων στην οικονομία της καθαρής ενέργειας. Μετοχές εταιριών κοινής ωφέλειας (πχ ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης κλπ), «πράσινης οικονομίας» και κατασκευών μεγάλων δημοσίων έργων λογικά θα έχουν υψηλό ειδικό βάρος σε ένα νέο, δυναμικό και ανθεκτικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Τέλος, σε ένα αναδιαρθρωμένο χαρτοφυλάκιο υπάρχει πάντα χώρος και για άλλες επενδυτικές επιλογές που έχουν σχέση με νέες αγορές που ενδεχομένως προκύψουν και πιθανότατα θα έχουν σχέση με εταιρίες έρευνας και νέων τεχνολογιών (βιοτεχνολογιών, νανοτεχνολογιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ), βιομηχανικών υλικών σε υψηλή ζήτηση ή εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων που θα πριμοδοτήσουν οι, δυστυχώς, αναπόφευκτες νέες εστίες πολεμικών συγκρούσεων ανά τον κόσμο.

Συνεπώς, ένα σύνθετο χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από ρευστά διαθέσιμα (απαραίτητα όσο διατηρούνται οι αποπληθωριστικές τάσεις), πολύτιμα μέταλλα και μετοχές επιλεγμένων εταιριών εξόρυξης αυτών, παραγωγής νέων φαρμάκων, κοινής ωφέλειας, ΑΠΕ και δημοσίων έργων, έρευνας-τεχνολογίας και νέων εξοπλιστικών συστημάτων, αποτελεί έναν αμυντικό σχεδιασμό ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές τάσεις .