Ποιοι μισθοί και συντάξεις θα αυξηθούν και πόσο το 2022 αν καταργηθεί πλήρως η εισφορά αλληλεγγύης

Περίπου 500.000 μισθωτοί του Δημοσίου και συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μηνιαίων αποδοχών τους από τον Ιανουάριο του 2022, εφόσον η κυβέρνηση από τις αρχές του νέου έτους επεκτείνει την αναστολή της επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε όλους τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Το ενδεχόμενο κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης είναι ανοιχτό καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση το εξετάζει εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από τον στόχο (5,9%) και προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Επίσης έχει να κάνει και με τις πιέσεις που ασκούν διάφοροι κλάδοι των εργαζομένων στο Δημόσιο, περιλαμβανομένων και των Δικαστικών, οι οποίοι απειλούν με προσφυγές για την αντισυνταγματικότητα του μέτρου της εξαίρεσης των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών από την κατάργηση της εισφοράς η οποία ήδη ισχύει για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχει ανασταλεί για τους μισθούς που εισπράττουν φέτος και θα εισπράττουν και το 2022 οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και για τα εισοδήματα του 2020 και του 2021 τα οποία προέρχονται από επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες και τα οποία πρόκειται να φορολογηθούν φέτος και το 2022, αντίστοιχα.

Η επέκταση της εφαρμογής του μέτρου αυτού από το επόμενο έτος σε όλους, ανεξαιρέτως, τους φορολογούμενους θα έχει ως συνέπεια από την 1η-1-2022 και μετά να πάψουν να επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης:

α) οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ

β) οι δημόσιοι λειτουργοί, δηλαδή οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, οι δικαστικοί, οι ιατροί του ΕΣΥ, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί, των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από μισθούς υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

γ) οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ

Όλες αυτές οι κατηγορίες μισθωτών υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και συνταξιούχων θα δουν από τον Ιανουάριο του 2022 τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους να αυξάνονται σημαντικά λόγω κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι καθαρές αποδοχές των παραπάνω κατηγοριών μισθωτών υπαλλήλων και λειτουργών του δημοσίου τομέα καθώς επίσης και των παραπάνω κατηγοριών συνταξιούχων με ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από 14.000 έως 200.000 ευρώ θα αυξηθούν κατά 44 έως 15.351 ευρώ σε ετήσια βάση ή κατά 3,67 έως 1.279,25 ευρώ σε μηνιαία βάση, αν η κυβέρνηση καταργήσει και γι’ αυτές τις κατηγορίες την ειδική εισφορά αλληλεγγύης από την 1η-1-2022.

Για παράδειγμα, σε μηνιαίο εισόδημα 1.833 ευρώ, αντιστοιχεί ετήσια αύξηση 276 ευρώ και μηνιαίοα 23 ευρώ.

Σε εισόδημα 2.000 ευρώ αντιστοιχεί ετήσια αύξηση 376 ευρώ και μηνιαία 31 ευρώ.

 

Η συνολική πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη που θα προκύψει από την πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα υπερβεί τα 400 εκατ. ευρώ.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ (ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Ε.Α.) ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ 2022
ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ε.Ε.Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ε.Ε.Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ε.Ε.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ Ε.Ε.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΥΞΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ)
10000 833,33 0 0 0 0 0 0
12000 1000,00 0 0 0 0 0 0
14000 1166,67 44 3,67 0 0 44 3,67
16000 1333,33 88 7,33 0 0 88 7,33
18000 1500,00 132 11,00 0 0 132 11,00
20000 1666,67 176 14,67 0 0 176 14,67
22000 1833,33 276 23,00 0 0 276 23,00
24000 2000,00 376 31,33 0 0 376 31,33
26000 2166,67 476 39,67 0 0 476 39,67
28000 2333,33 576 48,00 0 0 576 48,00
30000 2500,00 676 56,33 0 0 676 56,33
40000 3333,33 1326 110,50 0 0 1326 110,50
45000 3750,00 1701 141,75 0 0 1701 141,75
50000 4166,67 2076 173,00 0 0 2076 173,00
55000 4583,33 2451 204,25 0 0 2451 204,25
60000 5000,00 2826 235,50 0 0 2826 235,50
65000 5416,67 3201 266,75 0 0 3201 266,75
70000 5833,33 3651 304,25 0 0 3651 304,25
75000 6250,00 4101 341,75 0 0 4101 341,75
80000 6666,67 4551 379,25 0 0 4551 379,25
85000 7083,33 5001 416,75 0 0 5001 416,75
90000 7500,00 5451 454,25 0 0 5451 454,25
95000 7916,67 5901 491,75 0 0 5901 491,75
100000 8333,33 6351 529,25 0 0 6351 529,25
200000 16666,67 15351 1279,25 0 0 15351 1279,25