Επιστροφή φόρου για 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους - Υπολογίστε εάν και πόση δικαιούστε

Επιστροφή φόρου θα έχουν φέτος πάνω από 1.500.000 φορολογούμενοι, κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και επιχειρηματίες που επλήγησαν οικονομικά από την επιδημία του κορωνοϊού κατά την διάρκεια του 2020.

Αυτό θα συμβεί γιατί τα φορολογητέα εισοδήματα είναι σημαντικά μειωμένα, καθώς δεν περιλαμβάνονται σ'αυτά οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και οι άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που έλαβαν από το κράτος λόγω των lock-downs. Με δεδομένο δε ότι, στους φορολογούμενους αυτούς, οι παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος είχαν υπολογιστεί με βάση πολύ υψηλότερα ετήσια φορολογητέα εισοδήματα για όλο το 2020 και άρα ήταν πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τα τελικά ποσά φορολογητέων εισοδημάτων του 2020, θεωρείται βέβαιο ότι οι φορολογούμενοι αυτοί θα δουν στα εκκαθαριστικά τους να αναγράφονται ποσά επιστροφών φόρου ύψους εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ.
 
Το money-money.gr σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε πριν καν ξεκινήσετε την υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης, αν θα καταστείτε και σεις δικαιούχος επιστροφής φόρου, με το εργαλείο υπολογισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων επί των εισοδημάτων του 2020 που έχει θέσει στη διάθεσή σας. Μέσω του εργαλείου αυτού μπορείτε  να υπολογίσετε τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2020 και να αφαιρέσετε από αυτά το ποσό της παρακράτησης που σας έγινε.
 
 
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα:
Ιδιωτικός υπάλληλος με μηνιαίο φορολογητέο μισθό 1.250 ευρώ εργάσθηκε τους 6 από τους 12 μήνες του 2020 ενώ τους υπόλοιπους 6 μήνες η σύμβαση εργασίας του είχε τεθεί σε αναστολή.
Οι φορολογικές κρατήσεις του υπολογίστηκαν, ουσιαστικά, σαν να ελάμβανε κανονικά τους μισθούς του για ολόκληρο το 2020. Ωστόσο, ο υπάλληλος αυτός εργάστηκε κανονικά μόνο 6 μήνες και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του από μισθούς, συνυπολογιζομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας, ήταν τελικά πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό των φορολογικών κρατήσεων.

Σε κάθε έναν από τους μήνες που εργάστηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο υπολογισμός των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης γινόταν με αναγωγή του μηνιαίου μισθού των 1.250 ευρώ σε ετήσιο ετήσιο εισόδημα 17.500 ευρώ.

Όμως, τελικά ο εργαζόμενος αυτός, επειδή δεν δούλεψε για 6 μήνες, δεν έλαβε τελικά 17.500 ευρώ το 2020 αλλά μόνο 10.500 ευρώ, στα οποία αναλογεί φόρος εισοδήματος μόλις 233 ευρώ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 0 ευρώ, λόγω του ότι το εισόδημά του υποχώρησε κάτω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ που ισχύει στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου, ο εργαζόμενος αυτός δικαιούται να πάρει πίσω ως συνολική επιστροφή φόρου το επιπλέον ποσό φόρου εισοδήματος και ολόκληρο το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές του το 2020, δηλαδή την αρνητική διαφορά μεταξύ των παρακρατηθέντων φόρων συνολικού ύψους 1.134,14 ευρώ και του τελικά αναλογούντος φόρου εισοδήματος των 233 ευρώ! Η διαφορά αυτή, η οποία θα πρέπει να του καταβληθεί φέτος ως επιστροφή φόρου, ανέρχεται σε 849,28 ευρώ (1.134,14 ευρώ μείον 233 ευρώ).

 
Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο παράδειγμα:
 

Υπολογισμός φόρου 2021

Δηλωθέν Εισόδημα

Από μισθούς και συντάξεις: 15.000,00 €
Από ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση: 13.000,00 €
Από αγροτική δραστηριότητα: 0,00 €
Από ενοίκια: 4.000,00 €


Λοιπά δηλωθέντα στοιχεία

Το εισόδημα μου από ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση προέρχεται από μέχρι τρεις εργοδότες ή από περισσότερους αλλά ένας από αυτούς καλύπτει το 75% του εισοδήματος : Όχι
Είμαι κατ’ επάγγελμα αγρότης : Όχι
Τέκνα : Δύο


Αποτελέσματα

Το σύνολο του εισοδήματός σας είναι: 32.000,00 €
Ο φόρος κλίμακας είναι: 5.940,00 €
Η εισφορά αλληλεγγύης είναι: 66,00 €
Η έκπτωση φόρου που δικαιούστε είναι: 840,00 €
Ο φόρος που σας αναλογεί είναι: 5.166,00 €

 

Γνωρίζοντας λοιπόν με τη βοήθεια του εργαλείου του money-money.gr ποιος είναι ο φόρος που αναλογεί στα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2020, μπορείτε στη συνέχεια, αφού βρείτε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματα του 2020 (τα ποσά αυτά αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που σάς έχουν εκδώσει οι εργοδότες σας και σας έχουν αποσταλεί στους λογαριασμούς σας στο σύστημα TAXISnet) να διαπιστώσετε αν δικαιούστε ή όχι επιστροφή φόρου και αν ναι, τι ύψους θα ειναι αυτή. Μπορείτε δηλαδή να αφαιρέσετε από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί (όπως αυτό αποτυπώνεται στο αποτέλεσμα που βγάζει το εργαλείο του money-money.gr) τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν επί των εισοδημάτων του 2020. Εφόσον το αποτέλεσμα που προκύπτει από την αφαίρεση αυτή είναι αρνητικό, τότε είστε δικαιούχος επιστροφής φόρου, ενώ εάν είναι θετικό τότε θα πρέπει να πληρώσετε επιπλέον φόρο με το εκκαθαριστικό σας.

 

Σημειώνεται ότι εφόσον το 2020 πληρώσατε προκαταβολή φόρου, το ποσό αυτής θα πρέπει να το συμψηφίσετε με το φετινό ποσό της προκαταβολής φόρου. Το φετινό ποσό προκαταβολής φόρου προκύπτει με την επιβολή συντελεστή 55% επί του φόρου που αναλογεί μόνο στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν υπάρχουν και εισοδήματα από άλλες πηγές, τότε το φετινό ποσό προκαταβολής φόρου συμψηφίζεται με τα ποσά τυχόν παρακρατηθέντων φόρων από τα εισοδήματα αυτά και μειώνεται ή μηδενίζεται, κατά περίπτωση.