ΠΟΜΙΔΑ: Προβλήματα για τους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες

Να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες της χώρας κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων, και ιδίως γονικών παροχών, και κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου ζητεί με επιστολή της προς τα υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Δικαιοσύνης και προς τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο και υφυπουργό Κτηματολογίου, Θεόδωρο Λιβάνιο η ΠΟΜΙΔΑ.
Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ, η ανάγκη διευκόλυνσης των εμπράγματων συναλλαγών των πολιτών, ενόψει μάλιστα και της καθιέρωσης των «αφορολογήτων» γονικών παροχών και η ανάγκη ολοκλήρωσης της κατάρτισης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, εν όψει και της γενικής εφαρμογής της «Ταυτότητας Κτιρίου» από 1.1.2022, καθιστούν αναγκαία την άμεση και κατεπείγουσα νομοθέτηση, με προσθήκη στο κατατεθέν στη Βουλή νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, της δυνατότητας επίλυσης των εξής σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες της χώρας μας και παρεμποδίζουν τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές και δωρεές και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου:
1.Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας όταν κατά την υπαγωγή στο ν. 4495/2017 αποδεικνύεται ότι υπάρχει διαφορά στην επιφάνεια, υπέρ ή σε βάρος όμορης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
2.Η απόκλιση των διαστάσεων οριζόντιας ιδιοκτησίας έως 2% συνολικά από την κάτοψη της πράξης σύστασης να μην απαιτεί τροποποίησή της.
3.Επίλυση του προβλήματος των άκυρων θέσεων στάθμευσης με χιλιοστά στην πυλωτή πολυκατοικιών.
4Δυνατότητα μονομερούς κατάργησης του δικαιώματος «υψούν» στις υφιστάμενες οικοδομές.