Πώς μπορεί κάποιος να κερδίσει από την πτώση των τιμών των αμερικανικών ομολόγων

Ποια είναι τα παράγωγα προϊόντα που "ποντάρουν" στην πτώση των τιμών των αμερικανικών ομολόγων. Τι δυνατότητες προσφέρουν και ποιους κινδύνους κρύβουν.

Ορισμένα παράγωγα προϊόντα είναι επενδυτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να αποδίδουν κέρδη στην περίπτωση που η τιμή μιας αξίας (ένα ομόλογο ή μια μετοχή) υποχωρήσει.

Συνήθως απευθύνονται σε εξειδικευμένους επενδυτές και εμπεριέχουν εξαιρετικά υψηλό ρίσκο, αφού εάν οι προβλέψεις δεν επαληθευτούν και η αξία ανέβει αντί να πέσει, οι ζημιές που γράφονται είναι πολύ μεγάλες.

Παράγωγα προϊόντα άλλωστε ήταν και τα περίφημα subrimes τα οποία προκάλεσαν την κρίση που ξεκίνησε το 2007 και κορυφώθηκε το 2008.

Παρά ταύτα, υπάρχουν και ορισμένα παράγωγα τα οποία διατίθενται "στη λιανική" μέσω των Exchange Traded Funds (ETFs).

Μια κατηγορία  αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι υπό διαπραγμάτευση στα διεθνή χρηματιστήρια  και εκτός από εσωτερική τιμή έχουν και χρηματιστηριακή τιμή ονομάζονται Exhange Traded Funds (ETFs).

Είναι επενδυτικά προιόντα που η περιουσία τους αποτιμάται καθημερινά. Πάνω στην «καθαρή τιμή» του αμοιβαίου κεφαλαίου που ονομάζεται και «εσωτερική αξία» και δημοσιεύεται στον Τύπο και στο διαδίκτυο μπορεί ένας επενδυτής να συμμετέχει ή να ρευστοποιήσει το κεφάλαιό του με την προσθήκη και της αντίστοιχης προμήθειας συμμετοχής η εξαγοράς.

Παθητική και ενεργητική διαχείριση

Τα ETFs είναι αμοιβαία τα οποία ακολουθούν ένα χρηματιστηριακό δείκτη και επενδύουν σε τίτλους με την ίδια αναλογία που αυτοί έχουν και στο δείκτη.

Με τον τρόπο αυτό  η διαχείριση των αμοιβαίων είναι "παθητική" δηλαδή οι επιλογές τίτλων είναι "αυτόματες" και ακολουθούν τυφλά το δείκτη, χωρίς να γίνονται επιμέρους προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις από τους διαχειριστές.

(Διαβάστε περισσότερα για τα ETFs εδώ)

Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι τα ETFs ξεπερνούν σε απόδοση την πλειονότητα των αντίστοιχων προϊόντων ενεργής διαχείρισης.

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν μόλις 2 ETFs ένα της Εθνικής και ένα της Alpha Bank. Οπως είναι φυσικό τα ETFs στη διεθνή σκηνή προσφέρουν πληθώρα επενδυτικών επιλογών.

 Αλλαγή τάσης

Μια από αυτές βασίζεται σε ένα επενδυτικό στοίχημα. Στη απόκτηση κερδών από ένα αμερικανικό ETF που η τιμή του ανεβαίνει όταν υποχωρούν οι τιμές των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου.

Κάτι που αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να συμβεί μετά το ανοδικό ράλι των τιμών τους κατά την τελευταία τριετία λόγω της κρίσης  χρέους των χωρών της Ευρωζώνης.

Το συγκεκριμένο ETF έχει εκδοθεί από αμερικανική επενδυτική εταιρεία και ονομάζεται Proshares Ultra Short 20 Year Treasury  στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε ακόμη και με 1.000 ευρώ όπως και στα περισσότερα ETFs.

H συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο η σε κάποιο ανάλογο επενδυτικό προιόν μπορεί να γίνει μέσω και ελληνικών χρηματιστηριακών εταιρειών και ΕΠΕΥ που διαθέτουν οργανωμένα τμήματα διεθνών αγορών.

Ο επενδυτικός του στόχος είναι να προσφέρει μοχλευμένα ως απόδοση την διπλάσια της αρνητικής μεταβολής της τιμής των ομολόγων που εμπεριέχει στο χαρτοφυλάκιό του κατά το χρονικό διάστημα της επένδυσης.

Πρόκειται, δηλαδή, στην ουσία για ένα παράγωγο προϊόν, το οποίο διατίθεται στη "λιανική" μέσω των ETFs.

Μεγάλο ρίσκο

Ως παράγωγο προϊόν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, διότι εάν δεν επαληθευτεί η εκάστοτε πρόγνωση (εν προκειμένω η πτώση των τιμών των ομολόγων ΗΠΑ), αντί για κέρδη ο επενδυτής γράφει ζημιές και μάλιστα σημαντικές οι οποίες μπορεί και να εξαφανίσουν σημαντικό τμήμα του κεφαλαίου του.

ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΕΙ

  • σε τίτλους σταθερού εισοδήματος του Αμερικανικού Δημοσίου με διάρκεια άνω των 20 ετών
  • σε συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)
  • σε συμφωνίες επαναγοράς(repos)
  • σε προθεσμιακά συμβόλαια (futures)
  • και άλλα παράγωγα προιόντα επι των ομολόγων με εκδότη το αμερικανικό Δημόσιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Θεσμικοί πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς

2) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ETF

Αδυναμία πρόβλεψης για το πότε η χρηματιστηριακή τιμή του ETF θα είναι υψηλότερη η χαμηλότερη από την εσωτερική του αξία

3) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Κίνδυνος που απορέει από την διασπορά του χαρτοφυλακίου του σε περιορισμένο  αριθμό εκδοτών αφου η συντριπτική πλειοψηφία των τίτλων εκδίδονται από το Αμερικανικό Δημόσιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τα αναγραφόμενα αποτελούν γενική πληροφόρηση και δημοσιεύονται με σκοπό τη γενική ενημέρωση του κοινού και την παροχή στοιχείων και δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της ευρύτερης επικαιρότητας. Σε  καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή ή παρότρυνση για επενδύσεις, τοποθετήσεις χρημάτων, αγορά προϊόντων ή για οποιαδήποτε άλλη απόφαση οικονομικού περιεχομένου σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι χρηματιστηριακές επενδύσεις ενέχουν μεγάλο ρίσκο και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες χρημάτων ακόμα και από το κεφάλαιο.