Πώς μπορείτε να καταθέσετε τις πινακίδες του Ι.Χ.

Μέχρι τα τέλη του χρόνου μπορείτε να καταθέσετε πινακίδες για να απαλλαγείτε από τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.

Ισχυρά παραμένουν για χιλιάδες υπερχρεωμένους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τα κίνητρα για την «ακινητοποίηση» των οχημάτων τους, μέσω της παράδοσης των πινακίδων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια διαβίωσης και οι φόροι πολυτελούς διαβίωσης εξακολουθούν να επιβαρύνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες με υπέρογκα χαράτσια τα οποία αδυνατούν να εξοφλήσουν, λόγω της εισοδηματικής αφαίμαξης που έχουν ήδη υποστεί τα τελευταία 7 χρόνια με την εφαρμογή του καταστροφικών Μνημονίων.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όσοι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, δηλώνοντας «ακινησία» θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας για το έτος 2017.

Συγκεκριμένα, με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 30-12-2016:

1) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2017, τα οποία για όσα ΙΧ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31-10-2010 κυμαίνονται από 22 έως 320 ευρώ.

2) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2017, τα οποία κυμαίνονται από 630 έως 1.380 ευρώ. Επιπλέον, όσοι εξ' αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα από την 1η-1-2008 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας για το έτος 2017. Θα γλιτώσουν δηλαδή επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.

3) Οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2017. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2018 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους.

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Ο φορολογούμενος που ενδιαφέρεται να υποβάλει δήλωση «ακινησίας» και να καταθέσει τις πινακίδες του ΙΧ αυτοκινήτου του στη Δ.Ο.Υ. οφείλει να προσκομίσει:

α) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
β) τις πινακίδες κυκλοφορίας
γ) φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού του 2015, από όπου πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
δ) απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2016
ε) αντίγραφο του εντύπου Ε9 από το οποίο προκύπτει ότι (ο φορολογούμενος) έχει ιδιόκτητη θέση στάθμευσης για να αφήσει το όχημά του. Αν το Ε9 δεν περιλαμβάνει θέση στάθμευσης θα πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο για μια θέση πάρκινγκ. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι στον φορολογούμενο έχει παραχωρηθεί μια θέση στάθμευσης από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο.

στ) αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο προσερχόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια αίτηση στην οποία θα αναγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

Επώνυμο ή επωνυμία

Όνομα

Όνομα πατρός

Επάγγελμα

ΑΦΜ

Διεύθυνση κατοικίας

Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου

Είδος και χρήση (ΙΧ, επαγγελματικό κλπ)

Τόπο ακινησίας

Περιφέρεια αστυνομικού τμήματος

Ημερομηνία έναρξης ακινησίας

Λόγους που προκάλεσαν την ακινησία

Οι πινακίδες παραμένουν στην Δ.Ο.Υ. για διάστημα ενός χρόνου. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι πινακίδες καταστρέφονται.
Ως εκ τούτου, για να επαναφέρουν σε κυκλοφορία τα οχήματά τους, οι φορολογούμενοι έχουν δύο εναλλακτικές επιλογές:

- η επανακυκλοφορία να γίνει στη διάρκεια του 2017 (έτος για το οποίο έχουν κατατεθεί οι πινακίδες), οπότε απαιτείται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για όλο το 2017, καθώς οι διατάξεις για τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, δηλαδή για τα τέλη που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, δεν θα ισχύουν από την 1η-1-2017 (εκτός εάν η ισχύς τους παραταθεί με νομοθετική ρύθμιση)

- η επανακυκλοφορία να γίνει μετά το 2017, οπότε θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους στο οποίο θα ξανατεθεί σε κυκλοφορία το όχημα, αλλά και επιπλέον 30 ευρώ για την έκδοση νέων αριθμών κυκλοφορίας.

Ουσιαστικά, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ακινησίας οχημάτων και κατάθεσης πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. εκπνέει στις 30 Δεκεμβρίου 2016, όπως άλλωστε και για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2017.

Η ισχύουσα νομοθεσία δίνει, εξάλλου, τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες Ι.Χ. που έχουν καταθέσει πινακίδες να τα μετακινούν για χρονικό διάστημα έως και 2 ημέρες τον μήνα, πληρώνοντας «ημερήσια» τέλη 1,9 ευρώ.

Η προσωρινή άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ αφού καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας 1,90 ευρώ για κάθε μέρα. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται ειδική πινακίδα από χαρτόνι που έχει το διακριτικό «Μ».