Πώς και πότε θα πληρωθεί το επίδομα παιδιών με το νέο σύστημα

Ποσά που κυμαίνονται από 40 έως και 980 ευρώ θα εισπράξουν από τον ΟΓΑ το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειάρχες με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα καταβολής των επιδομάτων τέκνων ανά τρίμηνο.

Ποσά που κυμαίνονται από 40 έως και 980 ευρώ θα εισπράξουν από τον ΟΓΑ το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειάρχες με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα καταβολής των επιδομάτων τέκνων ανά τρίμηνο.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση του υπουργού Εργασίας Ι. Βρούτση και του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, από φέτος το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλονται στους δικαιούχους με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ

Η απόφαση ορίζει ως καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιδόματος παιδιού (του εντύπου Α21 το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ) τη 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Δηλαδή για τα επιδόματα του έτους 2014 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης Α21 λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2015.

Η προκαταβολή

Στους δικαιούχους που ήδη έλαβαν για το έτος 2013 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγηθεί φέτος προκαταβολή έναντι του συνολικού ετήσιου ποσού επιδομάτων ίση με το ποσό του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ακόμη κι αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το ποσό της προκαταβολής θα αντιστοιχεί στο ¼ του ετήσιου ποσού επιδομάτων το οποίο έχει προκύψει με βάση την δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 και την αίτηση Α21 που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά πέρυσι, για το έτος 2012. Το ποσό των επιδομάτων του φετινού πρώτου τριμήνου θα αναπροσαρμοστεί εκ των υστέρων με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους, η οποία μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως 30-6-2014 για τα εισοδήματα του 2013 καθώς και με βάση τη νέα αίτηση Α21 που θα πρέπει επίσης να υποβληθεί ηλεκτρονικά και φέτος από κάθε δικαιούχο, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21

Τα σημεία SOS στο Α21

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει:

Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.Τους Αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα /δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να καταστεί δικαιούχος είσπραξης των επιδομάτων.Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής-Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων είναι ο οικογενειάρχης να έχει διαμείνει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2004-2013). Το εάν πληρούται ή όχι η προϋπόθεση αυτή αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, η οποία διατηρεί στο σύστημα ΤΑΧΙSNET αρχειοθετημένες σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και όλα τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα από το έτος 2004 μέχρι και το έτος 2013.
Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.

Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» του εντύπου Α21 θα πρέπει να συμπληρώνονται ως εξής:

α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επιλέγεται το ακριβές όνομα της χώρας
β) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία «Τρίτη Χώρα»
• Το πεδίο «Βαθμίδα εκπαίδευσης» θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο για τέκνο άνω των 18 ετών και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση.
• Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δεν πρέπει να συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο.
• Τα πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν.
• Η ερώτηση 4 «Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;» απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες.

Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:
- Από 1-1-2014, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2013 και
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2014.

 

Εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα επιδόματα στήριξης τέκνων και τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων χορηγούνται σε όσες οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα:

1) Κάθε οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί:

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν μέχρι 9.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 40 ευρώ το μήνα ή 480 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014 δικαιούται να λάβει το ποσό των 120 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 480 ευρώ που έχει το δικαίωμα να εισπράξει για όλο το χρόνο.

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 9.001 μέχρι 18.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 26,7 ευρώ το μήνα ή 320 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014 έχει το δικαίωμα να λάβει το ποσό των 80 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 320 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 18.001 μέχρι 27.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 13,3 ευρώ το μήνα ή 160 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, πρέπει να λάβει το ποσό των 40 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 160 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν πάνω από 27.000 ευρώ το 2013 δεν δικαιούται επίδομα.

2) Κάθε οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά:

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν μέχρι 10.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 80 ευρώ το μήνα ή 960 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, δικαιούται να λάβει το ποσό των 240 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 960 ευρώ που έχει δικαίωμα να εισπράξει για όλο το χρόνο.

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 10.001 μέχρι 20.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 53,3 ευρώ το μήνα ή 640 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, πρέπει να λάβει το ποσό των 160 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 640 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν από 20.001 μέχρι 30.000 ευρώ το 2013, δικαιούται επίδομα 26,7 ευρώ το μήνα ή 320 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, έχει το δικαίωμα να λάβει το ποσό των 80 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 320 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το ετήσιο εισόδημά της ήταν πάνω από 30.000 ευρώ το 2013 δεν δικαιούται επίδομα.

3) Για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά:

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν μέχρι 11.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 245 ευρώ το μήνα ή 2.940 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια δικαιούται να λάβει το ποσό των 735 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 2.940 ευρώ.

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 11.001 έως 22.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 205 ευρώ το μήνα ή 2.460 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια έχει δικαίωμα να εισπράξει 615 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 2.460 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 22.001 έως 33.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 165 ευρώ το μήνα ή 1.980 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια δικαιούται να εισπράξει το ποσό των 495 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 1.980 ευρώ.

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 33.001 έως 45.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 125 ευρώ το μήνα ή 1.500 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια δικαιούται το ποσό των 375 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 1.500 ευρώ.

Κάθε οικογένεια με 2 γονείς, 3 παιδιά και εισόδημα πάνω από 45.000 ευρώ δεν δικαιούται επίδομα.

4) Για κάθε οικογένεια με δύο γονείς και τέσσερα παιδιά:

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν μέχρι 12.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 327 ευρώ το μήνα ή 3.920 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια έχει δικαίωμα να λάβει το ποσό των 980 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 3.920 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 12.001 έως 24.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 273 ευρώ το μήνα ή 3.276 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια δικαιούται επιδόματος 819 ευρώ, που ισοδυναμεί με το ¼ των 3.276 ευρώ.

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 24.001 έως 36.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 220 ευρώ το μήνα ή 2.640 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια πρέπει να λάβει το ποσό των 660 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 2.640 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

- εφόσον το συνολικό εισόδημα του έτους 2013 ήταν από 36.001 έως 48.000 ευρώ, το συνολικό επίδομα (απλό επίδομα τέκνων + επίδομα τριτέκνου) ανέρχεται σε 167 ευρώ το μήνα ή 2.000 ευρώ το χρόνο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2014, η οικογένεια έχει δικαίωμα να εισπράξει το ποσό των 500 ευρώ, δηλαδή το ¼ των 2.000 ευρώ που δικαιούται για όλο το χρόνο.

Κάθε οικογένεια με 2 γονείς, 4 παιδιά και εισόδημα πάνω από 48.000 ευρώ δεν δικαιούται επίδομα.