Πόσο φόρο θα γλιτώνουμε κάθε χρόνο αν πληρώνουμε με ηλεκτρονικά μέσα τις αμοιβές σε 22 κλάδους επιτηδευματιών

Πρόσθετη έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ θα παρέχεται κάθε χρόνο σε χιλιάδες φορολογούμενους από τα επόμενα έτη που θα εφαρμοστούν πλήρως τα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τα οποία εξήγγειλε, μεταξύ πολλών άλλων μέτρων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το "βήμα" της 85ης Δ.Ε.Θ.. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που θα πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτει από τα φορολογητέα εισόδηματά τους, στις φορολογικές δηλώσες του εκάστοτε επόμενου έτους. Το ποσό της εκπιπτόμενης δαπάνης δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για τους φορολογούμενους οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου μέτρου θα φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%).

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Πιο αναλυτικά, από τα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κι από τα όσα αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες προκύπτει ότι από το φορολογικό έτος 2022, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023 για το 2022:

1) Θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου το 30% των εξόδων που έχει πραγματοποιήσει τον εκάστοτε προηγούμενο χρόνο μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες παρεχόμενες από 22 συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, στις οποίες το επίπεδο των ηλεκτρονικών πληρωμών είναι χαμηλό και συνεπώς αναμένεται υψηλή φοροδιαφυγή. Το ποσό που θα εκπίπτει δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα έχει διάρκεια ισχύος έως και τέσσερα χρόνια, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2022 έως και το φορολογικό έτος 2025 (από τις φορολογικές δηλώσεις του 2023 έως και τις φορολογικές δηλώσεις του 2026).

Οι κατηγορίες επαγγελματιών για τους οποίους θα ισχύει το κίνητρο αυτό είναι:

α) Δικηγόροι

β) Αρχιτέκτονες

γ) Ιδιωτικοί ερευνητές

δ) Εργολάβοι κηδειών και καύσης νεκρών.

ε) Εργολάβοι κλιματισμού, θέρμανσης και υδραυλικών.

στ) Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες-αποκλειστικές.

ζ) Ξυλουργοί

η) Εργολάβοι καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων.

θ) Επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

ι) Επαγγελματίες εκμίσθωσης πολυτελών αυτοκινήτων (λιμουζινών).

ια) Ταξιτζήδες.

ιβ) Εργολάβοι μεταλλικών κατασκευών-αλουμινάδες (κατασκευαστές στέγης, μεταλλικών πλαισίων και τεμαχίων λαμαρίνας).

ιγ) Ράφτες, μοδίστρες, επιδιορθωτές ρούχων και άλλων υφασμάτων.

ιδ) Επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων αναψυχής (αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).

ιε) Ψυκτικοί, επισκευαστές αιρκοντίσιον, ψυγείων και άλλων εγκαταστάσεων ψύξης.

ιστ) Επαγγελματίες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

ιζ) Φωτογράφοι.

ιη) Εργολάβοι σκυροδέματος.

ιθ) Ηλεκτρολόγοι.

κ) Ελαιοχρωματιστές.

κα) Γυμναστήρια.

κβ) Σχολές χορού.

 

Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτώνουν κάθε χρόνο φόρο:

* έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ

* έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* έως 1.400 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* έως 1.800 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* έως 2.200 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ.

Το νέο αυτό κίνητρο για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε συγκεκριμένους κλάδους αυτοαπασχολουμένων φορολογουμένων δεν θα αντικαταστήσει το ήδη ισχύον μέτρο που προβλέπει την υποχρέωση κάθε φυσικού προσώπου να καλύπτει το 30% του ατομικού ετησίου εισοδήματός του με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Θα λειτουργήσει δηλαδή συμπληρωματικά ως πρόσθετο κίνητρο για τους φορολογούμενους. 

Στην ουσία, από τον Ιανουάριο του επομένου έτους θα πρέπει όλοι οι φορολογούμενοι να εξοφλούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking, τις αμοιβές των παραπάνω 22 κατηγοριών επαγγελματιών και να ζητούν και να λαμβάνουν από αυτούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προκειμένου να επωφελούνται με εκπτώσεις φόρου που μπορεί να φθάσουν έως και τα 2.200 ευρώ ετησίως.

Εις διπλούν θα μετρούν οι αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους

2) Τα έξοδα που θα πραγματοποιεί ετησίως κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους, εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Π.χ. μια δαπάνη ύψους 100 ευρώ για πληρωμή αμοιβής σε ιατρό, λόγω επίσκεψης το ιατρείο του, εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν ως δαπάνη 200 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείσες δαπάνες. 

ΤΙ ΦΟΡΟ ΘΑ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ 18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ

(1)

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 5.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 10.000 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 17.000 ΕΥΡΩ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

(3)=(1)-(2)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

(3)=(1)-(2)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 5.000 ΕΥΡΩ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)

ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

(3)=(1)-(2)

10000

900

8500

765

135

7000

630

270

5000

450

450

11000

1120

9500

855

265

8000

720

400

6000

540

580

12000

1340

10500

1010

330

9000

810

530

7000

630

710

13000

1560

11500

1230

330

10000

900

660

8000

720

840

14000

1780

12500

1450

330

11000

1120

660

9000

680

1100

15000

2000

13500

1670

330

12000

1340

660

10000

900

1100

16000

2220

14500

1890

330

13000

1560

660

11000

1120

1100

17000

2440

15500

2110

330

14000

1780

660

12000

1340

1100

18000

2660

16500

2330

330

15000

2000

660

13000

1560

1100

19000

2880

17500

2550

330

16000

2220

660

14000

1780

1100

20000

3100

18500

2770

330

17000

2440

660

15000

2000

1100

25000

4500

23500

4080

420

22000

3660

840

20000

3100

1400

30000

5900

28500

5480

420

27000

5060

840

25000

4500

1400

40000

9500

38500

8960

540

37000

8420

1080

35000

7700

1800

50000

13900

48500

13240

660

47000

12580

1320

45000

11700

2200

75000

24900

73500

24240

660

72000

23580

1320

70000

22700

2200

100000

35900

98500

35240

660

97000

34580

1320

95000

33700

2200