Πόσο είναι τα τέλη κυκλοφορίας για τα Ι.Χ.

Δείτε πόσο είναι τα τέλη κυκλοφορίας για φέτος.

Δείτε πόσο είναι τα τέλη κυκλοφορίας για φέτος.

Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 31/10/2010
Κινητήρας Ετήσια
σε κυβικά τέλη
εκατοστά κυκλοφορίας
Έως 300 22 €
301 -785 55 €
786 - 1.071 120 €
1.072 - 1.357 135 €
1.358 - 1.548 240 €
1.549 - 1.738 265 €
1.739 - 1.928 300 €
1.929 - 2.357 660 €
2.358 - 3.000 880 €
3.001- 4.000 1.100 €
4.001 και άνω 1.320 €


Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η/11/2010 και μετά
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ Ετήσια τέλη
(γραμ. CO2 ανά χιλιόμετρο) κυκλοφορίας

ανά γραμμάριο

εκπομπών
0 - 100 0 €
101 - 120 0,90 €
121 - 140 1,10 €
141 - 160 1,70 €
161 - 180 2,25 €
181 - 200 2,55 €
201 - 250 2,80 €
Άνω των 251 3,40 €