Προσωρινός ανάδοχος για την παραχώρηση του ΒΟΑΚ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Την ανάδειξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προσωρινού αναδόχου για το έργο Παραχώρησης του μεσαίου τμήματος του ΒΟΑΚ ενέκρινε το υπουργείο Υποδομών, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών που είχαν υποβληθεί πριν τη λήξη της παρατεταμένης προθεσμίας. 

Υπενθυμίζεται πως στον εν λόγω διαγωνισμό επιλαχών προτιμητέος επενδυτής είναι η κοινοπραξία Άκτωρ Παραχωρήσεις-Μυτιληνιαίος ενώ μετά την έγκριση του σχετικού πρακτικού ανοίγει και η 10ήμερη περίοδος υποβολής πιθανών ενστάσεων.

Όπως αναφέρει το euro2day, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής στις 25 Ιανουαρίου 2024, όταν και αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι υποβολής δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για τον εν λόγω διαγωνισμό Παραχώρησης με εκτιμώμενο κατασκευαστικό κόστος 1,8 δισ. ευρώ.

Η αιτούμενη κατά την περίοδο μελετών – κατασκευών χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται στα 693 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ενώ η επιδότηση κατά την περίοδο λειτουργίας (δικαίωμα απόληψης σκιώδους διοδίου) αντιστοιχεί σε ποσοστό 64,62% επί των επιβαλλόμενων στους χρήστες διοδίων τελών. Πρόκειται για τις δύο ουσιώδεις παραμέτρους στις οποίες βασίστηκε η προτιμητέα προσφορά της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος της παραχώρησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ» είναι 35 έτη, εκ των οποίων έως πέντε έτη (έως 60 μήνες) είναι η περίοδος μελετών – κατασκευών.