Πρωταθλητής το ασήμι στην αγορά των ETF

Οι επενδυτικές αποδόσεις του ασημιού καταγράφουν σημαντική άνοδο από την αρχή του έτους, ιδιαίτερα λόγω της "φόρας" που πήραν τα πολύτιμα μέταλα το τελευταίο τρίμηνο. Αντίθετα, αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις το τελευταίο δωδεκάμηνο βλέπουμε το ασήμι να υστερεί.

Οι επενδυτικές αποδόσεις του ασημιού καταγράφουν σημαντική άνοδο από την αρχή του έτους, ιδιαίτερα λόγω της "φόρας" που πήραν τα πολύτιμα μέταλα το τελευταίο τρίμηνο. Αντίθετα, αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις το τελευταίο δωδεκάμηνο βλέπουμε το ασήμι να υστερεί.

Ένας τρόπος να διακρίνουμε τις διαφοροποιήσεις και να συγκρίνουμε την απόδοση των επιμέρους τμημάτων της αγοράς είναι να παρακολουθήσουμε τα αμοιβαία κεφάλαια ειδικού σκοπού που αποκαλούμε Exchange Traded Funds (ETF).

ΤΑ ETF είναι "καλάθια" επενδύσεων τα οποία επενδύουν σε τίτλους (μετοχές στην προκειμένη περίπτωση) με την ίδια αναλογια που ακολουθούν αντίστοιχοι χρηματιστηριακοί δείκτες.


Από την μελέτη των αποδόσεων λοιπόν των εν λόγω ETF - στα οποία περιλαμβάνονται τα μικρής, μεσαίας και υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα νέας τεχνολογίας, αυτά της αγοράς ακινήτων, των αναδυόμενων αγορών, καθώς και των πολυτίμων μετάλλων (χρυσός, ασήμι) - που καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

Το τελευταίο δωδεκάμηνο

Στη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου κορυφαία απόδοση είχαν στις ΗΠΑ τα ETF ακινήτων τα οποία ανατιμήθηκαν κατά 12,9%.

Υψηλή απόδοση είχαν τα ETF εταιρειών μικρής (12,4%) και μεγάλης κεφαλαιοποίησης (12,2%)

Την ίδια περίοδο, το τελευταίο δωδεκάμηνο, τα ETF ασημιου, ήταν ουραγός με αρνητική απόδοση αλλά από τις αρχές του έτους αντίθετα είναι πρωταθλητής στην άνοδο.

Από την αρχή του έτους

Αν δούμε τις αποδόσεις από την αρχή του έτους, βλέπουμε ότι τα ETF ασημιού είχαν απόδοση 17%, με αμέσως επόμενα εκείνα της νέας τεχνολογίας (13,6%) και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (19,8%).
Παρατηρούμε, μάλιστα, πως το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου αυτής την κάνει το ETF ασημιού το τελευταίο τρίμηνο (15,6%) ακολουθούμενο από το αντίστοιχο ETF χρυσού (6,9%) όταν τα περισσότερα άλλα ETF σημειώνουν αρνητικές ή οριακά θετικές αποδόσεις.

Η τελευταία αυτή εξέλιξη συνάδει με την ιστορική τάση που έχει παρατηρηθεί χρυσός και ασήμι να κινούνται παράλληλα με την διαφορά πως το ασήμι  υπερακοντίζει τον χρυσό τόσο στην άνοδο όσο και στην πτώση.

 

Η απόδοση της αγοράς μέσω των ETF’s
ETF  Τελευταίο τρίμηνο 12μηνο Από αρχές 2012
U.S. Real Estate ETF (ICF) -3.4% 12.9% 8.5%
S&P Smallcap 600 (IJR) -1.0% 12.4% 8.1%
S&P 500 ETF (SPY) -1.7% 12.2% 10.1%
S&P Midcap 400 ETF (IJH) 1.0% 11.8% 10.8%
Nasdaq 100 ETF (QQQ) -5.1% 11.7% 13.6%
Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) -2.8% 8.7% 5.0%
Emerging Markets ETF (EEM) 1.1% 3.6% 8.1%
Gold ETF (GLD) 6.9% -2.5% 10.4%
Silver ETF (SLV) 15.6% -4.7% 17.1%