Πώς υπολογίζoνται οι συντάξιμες αποδοχές και το ύψος της σύνταξης

Η σύνταξη αποτελεί το ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

Α)  της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ η οποία είναι σταθερή και ΙΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ όσοι έχουν πάνω από 15 έτη ασφάλισης. Υπολογίζεται με βάση το ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και την ΗΛΙΚΙΑ 

και 

Β) της ANTAΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ η οποία υπολογίζεται με βάση τις ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ, το ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ειδικούς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ.

Υπολογίστε ακριβώς τη δική σας σύνταξη ΕΔΩ

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη είναι ο μέσςο όρος των αποδοχών του ασφαλισμένου από το 2002 (που υπάρχουν τα στοιχεία σε ψηφιακή μορφή) μέχρι τη συνταξιοδότηση. 

Οι ακριβείς συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται από τον ΕΦΚΑ όταν κατατεθεί η αίτηση συνταξιοδότησης. Ωστόσο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να πάρει μιαν ιδέα, είτε υπολογίζοντας χονδρικά το μέσο όρο των αποδοχών του με βάση τα στοιχεία από τον εργοδότη του είτε από τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, ο οποίος υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στο site του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr).

Ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης, περιλαμβάνει όλες τις εισφορές και τις αποδοχές από το 2002 και μετά οπότε ο ασφαλισμένος μπορεί να υπολογίσει, έστω κατά προσέγγιση το μέσο όρο των αποδοχών του.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για τις εισφορές

(Για τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης, στο efka.gov.gr επιλέγετε από το μενού την επιλογή «Ασφαλισμένοι» και στη συνέχεια εάν είστε μισθωτός, την αντίστοιχη επιλογή, οπότε εμφανίζεται η επιλογή Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης). 

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τα στοιχεία του Taxisnet

Δείτε εδω τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης σας: https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalisesΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ είναι 384 ευρώ για 20 χρόνια εργασίας/ασφάλισης. Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης είναι τα 15 χρόνια. Για κάτω από 20 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε χρόνο. 

Επομένως: Μειωμένη (πρίν την ηλικία των 67 ετών)  ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Εάν η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ αποδοθεί πρόωρα τότε μειώνεται κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται των 67 ετών. Το ανώτατο όριο μείωσης είναι το 30%.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  • Οι ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ είναι ο μέσος όρος των αποδοχών που είχε ο ασφαλισμένος σε όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου (στην πράξη υπολογίζονται οι αποδοχές από το 2002 και μετά, διότι από τότε υπάρχουν ψηφιακά στοιχεία). 
  • Οι ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ είναι το ποσοστό με το οποίο υπολογίζεται η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ σε σχέση με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ. Π.χ. για 35 χρόνια ασφάλισης, το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης είναι 37,31% και επομένως, εάν οι συντάξιμες αποδοχές είναι 500 ευρώ, με 35 χρόνια ασφάλισης και συντελεστή 37,31% η ανταποδοτική σύνταξη είναι 186,55 ευρώ. 
    • Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ κάθε έτους αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο χρόνος ασφάλισης. Οι συντελεστές κάθε έτους αθροίζονται και προκύπτει ο συνολικός (σωρευτικός συντελεστής αναπλήρωσης).