Σπεύδειν βραδέως στη ρύθμιση των 36 - 72 δόσεων για τα κορονο-χρέη

Ποσοστό μόλις 1,5% επί του συνόλου των οφειλετών της πανδημίας, οι οποίοι έχουν χρέη που μπορούν να ρυθμιστούν σε 36 έως και 72 δόσεις, έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση παραμένει στα «αζήτητα» από τους φορολογούμενους έχει μεν προβληματίσει τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, τα οποία ως μόνη «δικαιολογία» που δίνουν είναι η άμεση πληρωμή της πρώτης δόσης που προβλέπει η ρύθμιση, ειδικότερα εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αναγνωρίζουν δηλαδή ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που «τρέχουν» οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος, έπονται τα τέλη κυκλοφορίας, είναι δύσκολο οι υπόχρεοι, ακόμη κι εάν επιθυμούν, να ενταχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση, αφού ο «λογαριασμός» ειδικά αυτού του μήνα ήταν ιδιαίτερα «φουσκωμένος».

Γι’ αυτό άλλωστε μέχρι σήμερα μόνο 11.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν προχωρήσει στη ρύθμιση από το σύνολο των περίπου 830.000 επαγγελματιών και επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ευνοϊκών όρων της.

Εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ

Πάντως, οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών πιστεύουν ότι η εικόνα αυτή θα αντιστραφεί προς το τέλος του τρέχοντος έτους, αφού στις 31 Δεκεμβρίου 2021 λήγει η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και ως εκ τούτου οι οφειλέτες που θα ενταχθούν θα μπορούν από τον Ιανουάριο του 2022 να εξοφλούν τα χρέη της πανδημίας.

Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι υποβάλουν αιτήσεις τώρα η εφαρμογή δεν δίνει περιθώριο πληρωμής της 1ης δόσης έως την 31η/1/2022, αλλά ζητά η πληρωμή αυτή να γίνει εντός τριών εργάσιμων ημερών για να επικυρωθεί η ρύθμιση.

Το γεγονός ωστόσο αυτό ωφελεί μόνο όσους φορολογούμενους πληγέντες οικονομικά από την υγειονομική κρίση έχουν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωθείσες από 1-3-2020 μέχρι 31-7-2021, για τις οποίες δεν ισχύει αναστολή πληρωμής μέχρι 31-12-2021 και ταυτόχρονα έχουν κι άλλες οφειλές ενταγμένες σε παλαιότερες ρυθμίσεις (πάγιες, 100 δόσεων, 120 δόσεων κ.λπ.).

Και αυτό διότι αν οι φορολογούμενοι αυτοί δεν ρυθμίσουν και τα απλήρωτα και αρρύθμιστα χρέη της περιόδου της πανδημίας, εντασσόμενοι άμεσα στη νέα αυτή ρύθμιση και καταβάλλοντας δόσεις και γι’ αυτά, κινδυνεύουν να απολέσουν και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις τους.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου

Αυτονόητο είναι βέβαια ότι όσοι φορολογούμενοι έχουν χρέη ληξιπρόθεσμα και αρρύθμιστα τα οποία μπορούν να υπαχθούν στη νέα αυτή ρύθμιση, αλλά έχουν τεθεί σε αναστολή πληρωμής μέχρι τις 31-12-2021 ή δεν έχουν σε εκκρεμότητα άλλες ρυθμίσεις οφειλών, καλό θα είναι να περιμένουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021 για να υποβάλουν τις αιτήσεις, προκειμένου να πληρώσουν την 1η δόση από τον Ιανουάριο του 2022 και να μην αναγκαστούν να πληρώνουν από τώρα τις δόσεις της νέας ρύθμισης. Σε περίπτωση που ήδη έχουν κάνει αίτηση και καλούνται να πληρώσουν την 1η δόση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, αλλά επιθυμούν να ακυρώσουν την αίτηση και να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο για την υποβολή της, αρκεί να μην πληρώσουν την 1η δόση και η αίτηση θα ακυρωθεί.

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση εξαιρούνται:

α) Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

β) Οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 και αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

γ) Δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017.

Όλες οι βασικές οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 36 και μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο.

Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων δεν θα επιβαρύνονται με τόκο.

Σε κάθε περίπτωση καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%.

Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να υπαχθούν:

α) Επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021.

β) Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορονοϊού, λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021 και υπάγονται στη διευρυμένη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ που ανακοινώθηκε πέρυσι τον Απρίλιο.

γ) Εργαζόμενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, για έναν ή περισσότερους από τους μήνες Μάρτιο 2020 έως Ιούλιο 2021.

δ) Ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια επαγγελματικής στέγης σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 ή εισέπραξαν μειωμένα κατά 40% ενοίκια επαγγελματικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά τους μήνες Μάρτιο 2020 έως και Ιούλιο 2021.

ε) Εργαζόμενοι σε «πληττόμενες» επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο καθεστώς «Συν-Εργασία».

στ) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ κατά την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021.

«Επιλέξιμες» οφειλές

Στη ρύθμιση των 36 άτοκων μηνιαίων δόσεων, έως και των 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων, μπορούν να ενταχθούν:

α) όλες οι αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού,

β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οφειλές από ΦΠΑ φορολογικών περιόδων από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, από φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, από ΕΝΦΙΑ έτους 2020 που έμειναν απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές (από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομικών και λοιπών παραβάσεων βεβαιωμένα στις ΔΟΥ, πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων) που βεβαιώθηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 - Ιουλίου 2021 αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα και παρέμειναν αρρύθμιστες.

Ποια είναι τα βήματα για την υπαγωγή

 Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης 36 άτοκων ή 72 έντοκων μηνιαίων δόσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31/12/2021, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr της ΑΑΔΕ. Για την πρόσβαση στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης απαιτούνται τα εξής «βήματα»: Από το κεντρικό μενού της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ επιλέγουμε «Εφαρμογές», στη συνέχεια «Πολίτες» ή «Επιχειρήσεις», κατά περίπτωση, και κατόπιν (στο ευρετήριο που εμφανίζεται) «Αίτηση ρύθμισης οφειλών».

Στη συνέχεια επιλέγουμε «Είσοδος στην εφαρμογή» και εν συνεχεία συμπληρώνουμε τους κωδικούς πρόσβασης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή και τη σύνδεση με το κεντρικό μενού, επιλέγουμε «Συνέχεια», δίπλα από τη φράση «P8 Αίτηση ρύθμισης οφειλών των διατάξεων του άρθρου 75 του ν. 4821/2021».

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή της ρύθμισης πρέπει να συμπληρωθεί η φόρμα της αίτησης, ενώ η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Κάθε μία από τις επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επόμενων μηνών.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.