Στις 16 Νοεμβρίου οι βεβαιώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των εποχικών εργαζομένων

Οι εποχικοί εργαζόμενοι θα λάβουν κανονικά τα επιδόματα τους καθώς και κάθε άλλη σχετική παροχή, με την προϋπόθεση να έχουν καταβληθεί οι   ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για περίπου 130.000 εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις στο πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά το 2020.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με καθησυχαστική ανακοίνωση του, τους διαβεβαιώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) στις οποίες περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές τους και μέχρι τις 16 Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των «ατομικών λογαριασμών ασφάλισης» στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Επίσης, το υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει ότι έχουν δοθεί οδηγίες σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες συντονισμού και υποστήριξης του ΕΦΚΑ να μην απορρίπτονται τα αιτήματα των εργαζομένων για παροχές σε χρήμα, λόγω μη έγκαιρης υποβολής των αντίστοιχων ΑΠΔ, αλλά τα αιτήματα να παραμένουν στις υπηρεσίες μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στους 130.000 που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις περιλαμβάνονται: 

  • 108.000 εποχικά εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (τουρισμός, εστίαση)
  • 22.364 καλλιτέχνες, επαγγελματίες στην τέχνη, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί
  • 12 εργαζόμενοι με καταγγελία σύμβασης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

Πάντως, περίπου 14.000 εργαζόμενοι ίσως χρειαστεί να περιμένουν περισσότερο από τους υπόλοιπους, καθώς διενεργούνται επιπλέον έλεγχοι για ταυτοποίηση των στοιχείων τους επειδή λείπει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ή άλλες πληροφορίες.