Στροφή στο γρήγορο internet έφερε η πανδημία

Στο γρήγορο internet στράφηκαν οι περισσότεροι Έλληνες το 2020, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Όμως η πλειοψηφία των περισσότερων χρηστών σταθερών συνδέσεων παραμένει "εγκλωβισμένη" σε ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 8-9 Mbps.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Υπερίων το 2020 η μέση τιμή της ταχύτητας καθόδου δεδομένων (download) αυξήθηκε σε 27,01 Mbps από 20,03 Mbps που ήταν ένα χρόνο πριν. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται από την ΕΕΤΤ στην αύξηση των διαθέσιμων γραμμών VDSL που προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες downloading της τάξης των 50 και 100 Mbps αλλά και στη στροφή των χρηστών προς αυτές τις γραμμές, λόγω των αυξημένων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία.

Στις ταχύτητες πρόσβασης στο Internet, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά (από το 2016) σημειώθηκε αύξηση επί του συνόλου των χρηστών. Η μέση ταχύτητα στη ροή καθόδου σε όλη την επικράτεια για το 2020 ήταν 27.01 Mbps, αυξημένη κατά 34.83% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πλέον καταγράφεται σημαντικός αριθμός χρηστών με πακέτα 50 Mbps και 100 Mbps που μαζί αποτελούν πλέον την πλειοψηφία των πακέτων. Ωστόσο, φαίνεται ότι το πακέτο 24 Mbps παραμένει το πιο σύνηθες πακέτο, το οποίο είναι και το πιο προβληματικό.

Και αυτό διότι, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις του Υπερίων και τις ανάλογες στατιστικές προσαρμογές τα περιβόητα πακέτα "έως 24 Mbps" έχουν και την χειρότερη απόδοση. Ειδικότερα, οι συνδρομητές συνδέσεων 24 Mbps κατά μέσο όρο "πιάνουν" μόνο 29% της ονομαστικής αυτής ταχύτητας, δηλαδή περίπου 8 Mbps. Το αντίστοιχο ποσοστό στις συνδέσεις των 50 και των 100 Mbps διαμορφώνεται σχεδόν στο διπλάσιο, δηλαδή στο 55% με 60%.

Αυτό φαίνεται και από την κατανομή ταχυτήτων στην ροή καθόδου όπου η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών έχει τιμές ταχυτήτων έως 50 Mbps (από 0 – 50 Mbps βρίσκεται το 86.9% των ταχυτήτων), αλλά η δεσπόζουσα ταχύτητα είναι μεταξύ 8 και 9 Mbps και μετά μεταξύ 9 και 10 Mbps.

Οι μετρήσεις ανά περιφέρεια

Μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται και ανά περιφέρεια της χώρας με τα σχετικά. Πιο υψηλές ταχύτητες εμφανίζονται στην Αττική, ενώ οι χαμηλότερες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ακόμη εκτός από την Περιφέρεια Αττικής, στις υπόλοιπες Περιφέρειες υπαρχει σημαντική αβεβαιότητα στην ταχύτητα στη ροή καθόδου. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές διαφορές ανά Περιφέρεια (π.χ. περίπου διπλάσια μέση ταχύτητα στην Αττική από το Βόρειο Αιγαίο), ωστόσο σημειώνεται ότι ο χαμηλός αριθμός μετρήσεων σε ορισμένες περιφέρειες δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το 2020 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στη χρήση της πλατφόρμας Υπερίων για τη μέτρηση της ταχύτητας και άλλων χαρακτηριστικών των ευρυζωνικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ αυτό οφείλεται αφενός στην γενικότερη αύξηση της χρήσης του διαδικτύου αλλά και σε δύο συγκεκριμένα γεγονότα:

Πρώτον τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου, που προβλέπει τον έλεγχο της ταχύτητας από τους ίδιους τους συνδρομητές, και την υποχρέωση των παρόχων για αποζημιώσεις σε περίπτωση αποκλίσεων από την ταχύτητα που αναφέρεται στους όρους της σύμβασης,

Δεύτερα τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοιού στην Ελλάδα, που αύξησαν σημαντικά τη χρήση απαιτητικών σε εύρος ζώνης υπηρεσιών, όπως τηλεεργασία και τηλεεκπαίδευση, και κατά συνέπεια το ενδιαφέρον των χρηστών για την απόδοση των συνδέσεών τους.

"Η αύξηση αυτή των μετρήσεων, που συνεχίζεται και στις αρχές του 2021, δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων με μεγαλύτερη ακρίβεια, τόσο για την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων από την ΕΕΤΤ, όσο και για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών”, αναφέρεται χαρακτηριστικά.