Συντάξεις: Πώς εξασφαλίζονται χαμηλότερα όρια ηλικίας – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Οποτεδήποτε χωρίς κανέναν περιορισμό όλοι ανεξαιρέτως οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ αποκτούν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν προκειμένου να βγουν στη σύνταξη.

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου που επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο με φόντο τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έσπευσαν να κάνουν μαζικά οι ασφαλισμένοι λίγο πριν από την εκπνοή του 2021.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη διόγκωση του κύματος συνταξιοδότησης με τους κανόνες των μεταβατικών ετών ασφάλισης που ισχύουν φέτος, το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει πως υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών ετών και την χρονιά που έρχεται.

«Δεν καταργούνται τα μεταβατικά όρια ηλικίας»

Επί της ουσίας, το υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνει ότι δεν καταργούνται τα μεταβατικά όρια ηλικίας και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2021, μπορεί να το ασκήσουν οποτεδήποτε χωρίς κανέναν περιορισμό.
Και παράλληλα δίνει μια χρονική ανάσα, κυρίως σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ –που δεν έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης την περίοδο 2010-2012– να εξαγοράσουν πλασματικά έτη προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με τα μεταβατικά όρια του 2021.

Πλασματικά έτη ασφάλισης: Ο κομβικός ρόλος τους για την πρόωρη συνταξιοδότηση - dimosio.gr

Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι με τον νόμο του 2015 που έκλεισε τα περισσότερα παράθυρα για πρόωρη συνταξιοδότηση, προβλέφθηκαν μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι βρίσκονταν τότε κοντά στην ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας. Το τελευταίο μεταβατικό στάδιο προκειμένου κάποιος να συνταξιοδοτηθεί πριν από τα 67 έτη ή τα 62 αλλά με 40 έτη ασφάλισης, λήγει στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς.

Έτσι, βάσει των διευκρινίσεων του υπουργείου Εργασίας:

  • Όποιος ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2021, μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε χωρίς κανέναν περιορισμό.
  • Είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη η άποψη ότι οι ασφαλισμένοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 31.12.2021, καθώς από 1.1.2022 δήθεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.

Επομένως και με βάση τα παραπάνω τονίζεται πως:

  • Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 18.8.2015, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος με τα μεταβατικά όρια, μπορούν να υποβάλουν οποτεδήποτε το αίτημα συνταξιοδότησής τους χωρίς κανέναν περιορισμό ή αύξηση ορίων συνταξιοδότησης.
  • Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μεταξύ 19.8.2015 έως 31.12.2021 μπορούν να ασκήσουν και αυτοί οποτεδήποτε το δικαίωμά τους –και μετά την 1.1.2022– και συγκεκριμένα όταν συμπληρώσουν το νέο μεταβατικό όριο ηλικίας.
  • Όσοι ασφαλισμένοι δεν θεμελίωσαν ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από τις 31.12.2021, συνταξιοδοτούνται είτε στο 67ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (4.500 ένσημα) είτε στο 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης (12.000 ένσημα) είτε στο 62ο έτος της ηλικίας και τις εκάστοτε ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη, όπου αυτή προβλέπεται.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (στρατιωτικοί, βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ.).

 

«Ας μην βιάζονται οι ασφαλισμένοι για τις αιτήσεις»

Mε την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Πάνος Τσακλόγλου, διαπιστώνεται ότι από 18.07.2018 δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ ως προς τον χρόνο υποβολής αιτήσεως αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης και των συνεπειών αυτής και, έκτοτε, είναι δυνατή η θεμελίωση ή κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο με την αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, περιλαμβανομένου και του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι οδηγίες που δίνονται μέσω της εγκυκλίου έρχονται αφενός συμπληρωματικά σε πρόσφατες και παλαιότερες οδηγίες του Υπουργείου προς τους ασφαλισμένους, σχετικά με την άσκηση θεμελιωμένου ή κατοχυρωμένου δικαιώματος συνταξιοδότησης ακόμα και μετά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και αφετέρου σε απάντηση ερωτημάτων του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν και το αργότερο μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Ο αναγνωριζόμενος με την αίτηση αυτή χρόνος ασφάλισης μπορεί να αναχθεί σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, προς θεμελίωση ή κατοχύρωση των τότε ισχυουσών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που με χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορούν να θεμελιώσουν ή κατοχυρώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερο ηλικιακό όριο παροτρύνονται να μην βιαστούν να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισης ή και την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά μπορούν να υποβάλουν από κοινού αυτές τις αιτήσεις, ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Πηγή: enikonomia.gr