Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πλασματικά έτη για να γλιτώσετε τα 67

Μεγάλο κέρδος, που μπορεί να φτάσει και στα 550 ευρώ επιπλέον σύνταξη το μήνα, βγάζει η προσθήκη πλασματικών πάνω στα πραγματικά συντάξιμα χρόνια των ασφαλισμένων.

Το κέρδος είναι συνάρτηση του μισθού που έχουν οι ασφαλισμένοι όταν κάνουν την εξαγορά χρόνων ασφάλισης και του μέσου μηνιαίου μισθού από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση, βάσει του οποίου θα βγει η ανταποδοτική τους σύνταξη.

Ο τρέχων μισθός καθορίζει πόσο θα πληρώσουν για τα πλασματικά έτη που θέλουν να εξαγοράσουν ενώ ο μέσος μισθός (συντάξιμες αποδοχές) από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση καθορίζει πόση σύνταξη θα βγάλουν μαζί με τα πλασματικά έτη.

Για παράδειγμα:

 1. Μισθωτός με 35 έτη πραγματικής ασφάλισης, ηλικία 62 ετών το 2022 και συντάξιμες αποδοχές 2.500 ευρώ θα βγει με καθεστώς μειωμένης σύνταξης και θα πάρει σύνταξη 1.130 ευρώ μετά την κράτηση ασθένειας και πριν το φόρο. Αν θελήσει να αναγνωρίσει 5 χρόνια για να πάρει πλήρη σύνταξη με 40ετία, θα λάβει σύνταξη 1.492 ευρώ, δηλαδή 362 ευρώ παραπάνω. Επειδή όμως έχει μισθό 2.500 ευρώ, η εξαγορά θα πάει ακριβά και θα στοιχίσει 30.000 ευρώ. Με την αύξηση των 362 ευρώ που θα πάρει στη σύνταξη θα κάνει απόσβεση της εξαγοράς σε 6 χρόνια και 9 μήνες. Σημειωτέον ότι για το ποσό εξαγοράς θα παρακρατείται ένα 25% της σύνταξης. Τα πράγματα αλλάζουν όμως αν ο ίδιος ασφαλισμένος έχει τον ίδιο συντάξιμο μισθό (2.500 ευρώ) αλλά κάνει την εξαγορά των 5 ετών με μικρότερο μισθό, έστω με 1.200 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση η εξαγορά στοιχίζει 14.400 ευρώ (1.200Χ0,20Χ60=14.400) και η απόσβεση από την αύξηση της σύνταξης έρχεται σε 3 χρόνια και 3 μήνες.
 2. Μισθωτός με 35 έτη πραγματικής ασφάλισης το 2022, ηλικία 63 ετών και συντάξιμες αποδοχές 4.950 ευρώ αν μείνει στην 35ετία θα βγει με καθεστώς μειωμένης σύνταξης και θα πάρει σύνταξη 1.869 ευρώ μετά την κράτηση ΕΑΣ, μετά την κράτηση ασθένειας και πριν το φόρο. Αν όμως κάνει νέα σύμβαση με μισθό 1.000 ευρώ και προχωρήσει σε εξαγορά 5 πλασματικών ετών θα πάρει πλήρη σύνταξη με 40ετία, 2.418 ευρώ, δηλαδή 549 ευρώ παραπάνω. Η εξαγορά με μισθό 1.000 ευρώ θα κοστίσει 12.000 ευρώ (1.000Χ0,20Χ60=12.000) και θα κάνει απόσβεση της εξαγοράς μέσω της αύξησης στη σύνταξη σε μόλις 21 μήνες.

Οι πλασματικοί χρόνοι που μπορούν να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι και είναι με εξαγορά συνυπολογίζονται διπλά, δηλαδή και για να συμπληρωθεί ο συνολικός χρόνος για συνταξιοδότηση αλλά και για προσαύξηση της σύνταξης, ενώ οι δωρεάν πλασματικοί χρόνοι (π.χ. διάστημα κύησης-λοχείας για μητέρες, ανεργίας, ή ασθένειας με επιδότηση) χρησιμοποιούνται μόνον για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για προσαύξηση σύνταξης.

Για παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος έχει 37 έτη και αναγνωρίσει 2 χρόνια από σπουδές και 1 έτος ανεργίας, πληρωμένα θα είναι τα 2 έτη που θα μετρήσουν στο συντελεστή υπολογισμού σύνταξης με 39 έτη ενώ το 1 έτος ανεργίας που είναι δωρεάν θα χρησιμοποιηθεί για να φτάσει στα 40 έτη και να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Πότε και πόσα χρόνια αναγνωρίζονται στο Δημόσιο

Στο Δημόσιο αναγνωρίζονται ως και 12 χρόνια, εκ των οποίων 4 ως 7 από χρόνους στρατιωτικής θητείας, αδειών και σπουδών και 1 ως 5 έτη επιπλέον από το χρόνο παιδιών.

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Για 25ετία ως το 2010, και για 35ετία ή 37ετία για τους άνδρες με το χρόνο της στρατιωτικής θητείας.
 2. Για 25ετία κατά τα έτη 2011 και 2012, αλλά και για να συμπληρωθούν τα συνολικά απαιτούμενα έτη για σύνταξη με 36 και 37 χρόνια ασφάλισης.
 3. Για να συμπληρωθεί η 25ετία τα έτη 2010, 2011, ή 2012, από όσους προσλήφθηκαν στο Δημόσιο, ακόμη και μετά το 1993 αλλά είχαν ασφάλιση πριν το 1993 σε άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ). Η προϋπόθεση για να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο είναι να έχουν 15ετία στο Δημόσιο.

Για παράδειγμα:

 • Υπάλληλος με 35ετία το 2022 και ηλικία 60 ετών θα βγει στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη. Μπορεί σήμερα (όχι το 2022) να αναγνωρίσει τη στρατιωτική θητεία ώστε να έχει 35ετία το 2020 και να γλιτώσει την επιβάρυνση κατά 5 έτη από τα 35 στα 40.
 • Yπάλληλος με πρόσληψη μεταξύ 1986-1989 με δύο παιδιά που έχει 22 έτη το 2011 και έκλεισε τα 57 το 2019 μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη λόγω τέκνων, για να έχει 25ετία το 2011. Αυτόματα «κλειδώνει» το όριο των 52 ετών και αποχωρεί άμεσα με πλήρη σύνταξη γιατί είχε την ηλικία των 52 πριν τις 19/8/2015 που ισχύουν οι σταδιακές αυξήσεις των παλαιών ορίων ηλικίας.

Ποιοι γλιτώνουν τα 67 με πλασματικά έτη στο ΙΚΑ

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να αναγνωρίσουν 7 έτη από το 2014 και μετά για να συμπληρώσουν τα 40 έτη, ενώ το όφελος κρύβεται στα πλασματικά που κατοχυρώνουν τα όρια ηλικίας των ετών 2010, 2011 και 2012. Για το 2011 αναγνωρίζονται ως 4 έτη (ως 1.200 ένσημα) και για το 2012 ως 5 έτη (ως 1.500 ένσημα). Για το 2010 αναγνωρίζονται μόνον διαστήματα ανεργίας και ασθένειας με επιδότηση και ως 200 ημέρες το χρόνο, συν η στρατιωτική θητεία για τους άνδρες.

Τα παραδείγματα που παραθέτει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» για τους πλασματικούς χρόνους παλαιών πριν το 1993 ασφαλισμένων στο ΙΚΑ είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν πως γλιτώνουν τα 67 και βγαίνουν ακόμη και στα 55, ή στα 60.

 1. Ασφαλισμένος με 10.500 ένσημα (37 έτη) το 2021, και ηλικία 62 ετών, βγαίνει με πλήρη είτε στα 67, ενώ αν κάνει εξαγορά 3 ετών θα βγει στα 62 και θα γλιτώσει μια 5ετία.
 2. Ασφαλισμένη με 5.000 ημέρες ασφάλισης το 2013 και ανήλικο παιδί, ως το 2012 έκλεισε τα 55 το 2018 και θα πάρει πλήρη στα 67. Μπορεί να κάνει εξαγορά 1.100 ενσήμων και να τα κολλήσει στο 2011 ώστε εφόσον είχε και ανήλικο να συμπληρώσει 5.500 ένσημα και να πάρει πλήρη σύνταξη στα 62 ή μειωμένη στην ηλικία που έχει σήμερα (58).
 3. Ασφαλισμένη ΙΚΑ με 9.000 ένσημα το 2011 και ηλικία 60 ετών σήμερα με 10.600 ένσημα χωρίς εργασία. Μπορεί να αναγνωρίσει 1.400 ημέρες για να έχει 12.000 ένσημα και να βγει στα 62, η να συμπληρώσει τα 10.000 ένσημα στο 2011 με εξαγορά 1.000 ημερών και να πάρει πλήρη σύνταξη στα 62,6.

Το όρια ηλικίας συνταξιοδότησης παλαιών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ με πλασματικά έτη ασφάλισης.

 1. Γυναίκες με 10.000 ένσημα
10.000 ένσημα το 2011 (8.800 πραγματικά και ως 1.200 με εξαγορές)
Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 59,2
2016 60,3
2017 61,5
2018 62,6
2019 63,8
2020 64,9
2021 65,11
2022 67
10.000 ένσημα το 2012 (8.500 πραγματικά και ως 1.500 με εξαγορές)
Ηλικία 58,5 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 59,7
2016 60,8
2017 61,8
2018 62,9
2019 63,10
2020 64,11
2021 65,11
2022 67
 1. Μητέρες ΙΚΑ (ασφάλιση μέχρι 1992)
Πλήρης σύνταξη με 5.500 ένσημα το 2011 (4.300 πραγματικά και 1.200 πλασματικά)
Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 58,3
2016 59,6
2017 60,9
2018 62
2019 63,3
2020 64,6
2021 65,9
2022 67
Μειωμένη σύνταξη με 5.500 ένσημα το 2011
Ηλικία 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,10
από 1ης/1/2020 62
 1. Ανδρες – γυναίκες στο ΙΚΑ πλήρης σύνταξη
Με 10.500 ένσημα το 2011 (9.300 πραγματικά και 1.200 πλασματικά)
Ηλικία 58 Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8/2015 58,6
2016 59
2017 59,6
2018 60
2019 60,6
2020 61
2021 61,6
2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012 (9.000 πραγματικά και 1.500 πλασματικά)
Ηλικία 59 Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8/2015 59,5
2016 59,9
2017 60,2
2018 60,6
2019 60,11
2020 61,3
2021 61,8
2022 62

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με εξαγορά πλασματικών ετών από το Δημόσιο

Με 25 χρόνια ως το 2011 και 35 ή 36 στην ηλικία των 58 (μέχρι 4 πλασματικά+χρόνος παιδιών)
Ετος που συμπληρώνονται 35 ή 36 χρόνια και ηλικία 58 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 58,6
2016 59
2017 59,6
2018 60
2019 60,6
2020 61
2021 61,6
2022 62 (με 40 χρόνια)
Με 25 χρόνια το 2012 και 37 στην ηλικία των 59 (μέχρι 5 πλασματικά+χρόνος παιδιών)
Ετος που συμπληρώνονται 37 χρόνια και ηλικία 59 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 59,5
2016 59,9
2017 60,2
2018 60,6
2019 60,11
2020 61,3
2021 61,8
2022 62 (με 40 χρόνια)
Με 25ετία ως το 2010 και 37 στο σύνολο (πλασματικά από στρ. θητεία)
Πότε συμπληρώνονται 37 χρόνια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 55,11
2016 56,9
2017 57,8
2018 58,6
2019 59,5
2020 60,3
2021 61,2
2022 62 (με 40 χρόνια)

ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

Με 25 χρόνια το 2011 (21 πραγματικά συν 4 πλασματικά)
Ηλικία 52 Ηλικία συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 55
2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,10
2020 63,7
2021 65,3
2022 67
Με 25 χρόνια το 2012 (20 πραγματικά συν 5 πλασματικά)
Ηλικία 55 Ηλικία συνταξιοδότησης
2015 (από 19/8) 56,6
2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,6
2020 64
2021 65,6
2022 67
     

Α