Τα ρίσκα και οι επενδυτικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές

Οι αναδυόμενες αγορές διακρίθηκαν από τις αναπτυγμένες αγορές την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με τις υψηλότερες συγκριτικά επιδόσεις τους. Μετά την κρίση του 2008-2009, ωστόσο, η απόδοση τους συνολικά δεν ξεχώρισε από εκείνη των αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών. Φέτος όμως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά.

Οι αναδυόμενες αγορές διακρίθηκαν από τις αναπτυγμένες αγορές την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα με τις υψηλότερες συγκριτικά επιδόσεις τους. Μετά την κρίση του 2008-2009, ωστόσο, η απόδοση τους συνολικά δεν ξεχώρισε από εκείνη των αναπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών. Φέτος όμως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά.

Έτσι, με βάση τους δείκτες MSCI, οι αναδυόμενες αγορές γνώρισαν μία κάμψη -5% την τελευταία πενταετία έναντι -4,6% του κόσμου συνολικά.

Όμως από τις αρχές του 2012 ως σήμερα οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζουν μία ελαφρά ισχυρότερη δυναμική έναντι των αναπτυγμένων (9,9% έναντι 9% του κόσμου συνολικά) και βραχυχρόνια (μήνας, τρίμηνο) ξεπερνούν κατά πολύ τις επιδόσεις του κόσμου συνολικά (πχ στο τελευταίο τρίμηνο αυξάνουν 6,4% έναντι 0,8% που είναι ο μέσος όρος του κόσμου) αφήνοντας να διαφανούν κάποιες πιθανές ευκαιρίες για αγορές μετοχών που αξίζει να ανιχνευθούν.

Στον παρακάτω πίνακα έχουμε ξεχωρίσει τις αναδυόμενες αγορές που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις βραχυχρόνια (Νοέμβριος, τελευταίο 3μηνο), μεσοχρόνια (2012) και μακροχρόνια (τελευταία 5ετία).

Αποδόσεις Αναδυόμενων Αγορών (%) στις 7/11/2012

 

Από αρχές Νοεμβρίου

Τελευταίο τρίμηνο

Από αρχές 2012

Τελευταία 5ετία

Κίνα

2,7

15,1

14,4

-8,8

Ινδία

2,1

12,4

21,3

-7,5

Βραζιλία

1,6

2,8

-5,5

-7,1

Ν. Αφρική

1,5

2,0

7,1

-0,6

Ουγγαρία

-3,0

11,2

23,5

-14,7

Τουρκία

-1,1

9,1

48,1

-5,0

Φιλιππίνες

0,3

8,1

33,2

3,9

Αίγυπτος

-1,2

4,3

54,8

-9,7

Αναδ. Ασία

1,8

8,5

13,1

-4,9

Αναδ. Λ. Αμερική

0,3

3,3

1,5

-3,8

Αναδ. Ευρώπη

-1,2

2,8

10,9

-11,4

Αναδ. Ανατ. Ευρώπη

-1,3

1,4

5,0

-12,7

Σύνολο Αναδυομένων

1,2

6,4

9,9

-5,0

Κόσμος

-1,0

0,8

9,0

-4,6

Πηγή : MSCI (επιδόσεις βάσει αποτιμήσεων σε δολάρια).

Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει πως οι αναδυόμενες της Ασίας έχουν για όλες τις χρονικές περιόδους που εξετάζονται τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ βραχυχρόνια και μακροχρόνια επίσης πάνω από τον μέσο όρο των αναδυόμενων αγορών είναι οι αναδυόμενες της Λ. Αμερικής.

Σε επίπεδο χωρών τις τρεις καλύτερες επιδόσεις έχουν (α) από τις αρχές του μήνα οι Κίνα, Ινδία και Βραζιλία, (β) το τελευταίο τρίμηνο οι Κίνα, Ινδία και Ουγγαρία, (γ) από τις αρχές του έτους οι Αίγυπτος, Τουρκία, Ουγγαρία και (δ) στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας οι Φιλιππίνες, Ν. Αφρική και Τουρκία που είτε είχαν μικρή άνοδο είτε τη μικρότερη απώλεια.

Θα πρέπει πάντως να πούμε πως οι εξεταζόμενοι δείκτες δεν περιλαμβάνουν τρεις άλλες αναδυόμενες αγορές οι μετοχές των οποίων από τις αρχές του 2012 σημειώνουν επίσης πολύ μεγάλη ή και μεγαλύτερη άνοδο : Βενεζουέλα 207%, Πακιστάν 43%, Νιγηρία 37%.

Αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα για όσους επενδύουν μέσω των ETF σε δείκτες επιμέρους εθνικών αγορών. Θυμίζουμε, ωστόσο, για άλλη μία φορά πως οι περασμένες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές (μερικές φορές υποδεικνύουν το αντίθετο) και πως σε περίπτωση εξάπλωσης της ύφεσης διεθνώς οι αναδυόμενες αγορές δεν θα μείνουν αλώβητες.