Τι αλλάζει σε δάνεια, ρυθμίσεις και funds

Σε πραγματικό χρόνο θα ενημερώνονται πλέον οι επόπτες σε ότι αφορά τους οφειλέτες βάσει του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των funds

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όπως αποκλειστικά αναφέρει το MEGA, οι servicers θα υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη ενημέρωση προς τους οφειλέτες για το σύνολο της οφειλής τους, τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες, που σήμερα δεν δίνουν.

Θα προβλέπονται επίσης ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους πολίτες.

https://player.glomex.com/integration/1/iframe-player.html?integrationId=yddswnmdjj9sn9yr&playlistId=v-cw8pz1mwk1jt

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα γίνεται με αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των οφειλετών.

Το νέο πλαίσιο θα επιβάλλει στις εταιρείες διαχείρισης συγκεκριμένες υποχρεώσεις και επιπλέον των εν λόγω κοινοτικων κανόνων, η κυβέρνηση επιβάλει στους servicers πρόσθετες διατάξεις εθνικού δικαίου με σκοπό τη μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Ορίζεται εκτενής πληροφόρηση για την οφειλή του δανειολήπτη, γεγονός που σημαίνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τους servicers.

Οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να υποβάλλουν στον επόπτη, που θα οριστεί, τα αναλυτικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, τα παράπονα και τις ρυθμίσεις.

Τι αλλάζει σε δάνεια, ρυθμίσεις και funds

Πραγματικά ευάλωτα νοικοκυριά: Μετά από διασταύρωση περιουσίας

Πλήρης διαφάνεια: Μεταξύ servicers & δανειοληπτών

Αυστηρές ποινές: Στους servicers

Κατασχέσεις – πλειστηριασμοί: Μετά από τελικές ρυθμίσεις

Άμεση ενημέρωση δανειοληπτών

* Για συνολικές και επιμέρους οφειλές τους

* Στοιχεία επικοινωνίας Fund – servicer

Βελτίωση εξωδικαστικού:

* Διαγραφή δανείου ανάλογα αξίας ακινήτου

* Ένταξη περισσότερων δανειοληπτών

* Ευνοϊκότερες αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις δανείων

* Υποχρεωτικότητα αποδοχής εξωδικαστικού για servicers