Τι δείχνει η άγρια κερδοσκοπία των εμπορευμάτων

Ο κόσμος των εμπορευμάτων είναι άστατος, ετερογενής και δύσκολα προβλέψιμος. Κατά συνέπεια η ενασχόληση των επενδυτών μαζί του ενέχει πολλούς κινδύνους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, σύνεση και ενδελεχή μελέτη κατά περίπτωση, δεδομένου ότι είναι πολλοί και διαφορετικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν κάθε φορά την τιμή ενός εκάστου εμπορεύματος.

Ο κόσμος των εμπορευμάτων είναι άστατος, ετερογενής και δύσκολα προβλέψιμος. Κατά συνέπεια η ενασχόληση των επενδυτών μαζί του ενέχει πολλούς κινδύνους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, σύνεση και ενδελεχή μελέτη κατά περίπτωση, δεδομένου ότι είναι πολλοί και διαφορετικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν κάθε φορά την τιμή ενός εκάστου εμπορεύματος.
Το 2012 και ειδικότερα το τελευταίο 12μηνο δεν ήταν μία θετική περίοδος για την πορεία τιμών των εμπορευμάτων τα οποία γνώρισαν κάμψη τιμών με τη μεγαλύτερη πτώση στο βαμβάκι (-33%), στην αιθανόλη (-17%), στο αμερικάνικο πετρέλαιο (-13%) και στο αλουμίνιο (-12%).
Φωτεινή εξαίρεση στη μακροχρόνια πτωτική τάση υπήρξαν ορισμένα βασικά αγροτικά προϊόντα διατροφής όπως το σιτάρι (41%), η σόγια (23%) και το καλαμπόκι (15%) η αύξηση της τιμής των οποίων κόντρα στη γενικότερη τάση οφείλεται τόσο σε γενικότερους διαρθρωτικούς παράγοντες όπως η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και του αστικού πληθυσμού των αναδυόμενων οικονομιών ή η κλιματική αλλαγή, όσο σε ειδικότερους συγκυριακούς λόγους όπως η ξηρασία στις ΗΠΑ που είναι ο βασικότερος προμηθευτής του κόσμου σε αγροτικά προϊόντα.
Αξίζει να σημειωθεί πως από τα τρία αγροτικά προϊόντα με θετική ετήσια απόδοση μόνον το σιτάρι διατηρεί θετική απόδοση βραχυχρόνια, δηλαδή και στη διάρκεια του τελευταίου μήνα και της τελευταίας εβδομάδας, ενώ το καλαμπόκι ανακάμπτει ελαφρά την τελευταία εβδομάδα.
Σημειώνεται πως κανένα άλλο εμπόρευμα δεν εμφανίζει άνοδο της τιμής του τον τελευταίο μήνα.
Αν, όμως, εξετάσουμε την τελευταία εβδομάδα αρκετά εξ αυτών καταγράφουν θετικό πρόσημο με πρώτα το ασήμι (4%) και τον χρυσό (3%) ακολουθούμενα από το πετρέλαιο (2%) και το αλουμίνιο (1%).

Πρόκειται, βέβαια, για πολύ βραχυχρόνιες  εξελίξεις που δεν συνιστούν τάση, αλλά αξίζει να τις παρακολουθεί κάθε υποψήφιος επενδυτής για το αμέσως επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζουν τα πολύτιμα μέταλλα (άνοδο και πλατίνας) για τις προοπτικές των οποίων τελευταία αισιοδοξούν πολλοί αναλυτές διεθνώς.
Συνεπώς, η μακροχρόνια σταθερότητα της ανοδικής τάσης των δημητριακών και η βραχυχρόνια δυναμική ανάκαμψη των πολυτίμων μετάλλων είναι οι δύο βασικές τάσεις στις οποίες πρέπει να εστιασθεί η προσοχή και το ενδιαφέρον των επενδυτών προσεχώς.

 

Εμπορεύματα 
(σε δολ. και ποσοστιαίες μεταβολές)
  Τιμή 11/11/12 Εβδομαδιαία % μτβ. Μηνιαία % μτβ.  Ετήσια % μτβ.
Αλουμίνιο 1901.50 1.21 % -3.40 % -12.41 %
Καλαμπόκι 737.50 0.34 % -1.47 % 15.30 %
Κακάο 2386.13 -4.07 % -1.52 % -4.52 %
Πετρέλαιο WTI 86.08 0.51 % -6.26 % -13.30 %
Πετρέλαιο Brent  108.16 2.24 % -5.54 % -5.20 %
Βαμβάκι 66.08 -0.86 % -1.53 % -33.31 %
Αιθανόλη 2.51 0.00 % -1.95 % -16.61 %
Χρυσός 1731.49 2.82 % -1.82 % -3.25 %
Χαλκός 7568.00 -0.97 % -6.93 % -0.69 %
Πετρέλαιο θέρμανσης 2.96 -0.67 % -7.79 % -7.12 %
Καφές 151.38 -1.16 % -5.11 % -35.53 %
Φυσικό αέριο 3.33 -0.30 % -1.48 % -6.51 %
Πλατίνα 1559.00 0.97 % -7.09 % -5.34 %
Ρύζι 14.78 0.00 % -1.66 % -2.89 %
Σόγια 1441.50 -3.64 % -4.47 % 22.54 %
Ζάχαρη 18.94 -2.37 % -5.25 % -25.05 %
Ασήμι 3216.00 4.04 % -4.82 % -7.30 %
Σιτάρι 869.25 0.38 % 2.60 % 40.77 %
Βενζίνη 2.60 -0.38 % -8.77 % -0.15 %