Τι είναι ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού: Τα παράδοξα και οι κυρώσεις

Μετά την ψήφιση του Ν.4808 το καλοκαίρι του 2021, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την ενσωμάτωση αρκετών διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως επίσης και τη διαλειτουργικότητα όλων των άμεσα εμπλεκόμενων Υπηρεσιών ΙΚΑ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ.

Γράφει η φοροτεχνικός, Σοφία Γκλιάτη

Το Π.Σ. Εργάνη ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2013, με τους εργοδότες να μπορούν να υποβάλλουν έντυπα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ και του ΣΕΠΕ, ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσέρχονται στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Τέτοια έντυπα είναι οι αναγγελίες πρόσληψης, οι καταγγελίες συμβάσεων, οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης, οι πίνακες προσωπικού κ.α..

Πρακτικά λοιπόν, οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή την δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης. Ωστόσο συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε υποβολές που δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό.

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν , μια φορά τον χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 01/10 έως 31/10, τον Ετήσιο Πίνακα Προσωπικού.

Ο πίνακας αυτός αποτελεί επί της ουσίας μια φωτογραφία της επιχείρησης κατά τη στιγμή της υποβολής και μόνο!

Η συγκεκριμένη υποβολή είχε νόημα μονάχα πριν από την περίοδο λειτουργίας του Π.Σ. Εργάνη.

Δεδομένου λοιπόν πως στο Π.Σ. Εργάνη υποβάλλονται όλα τα έντυπα σε πραγματικό χρόνο, η υποβολή του Ετήσιου Πίνακα, εκτός από άσκοπη, αποτελεί και σπατάλη χρόνου.

Οι κυρώσεις για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή του Ετήσιου Πίνακα

Ακόμη πιο παράδοξο είναι πως υπάρχουν κυρώσεις ιδιαιτέρως υψηλές, για την εκπρόθεσμη και την μη υποβολή του Ετήσιου Πίνακα.

Αναλυτικά:

Εκπρόθεσμη Υποβολή

– 500,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 01 έως 10 άτομα)

– 800,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 11 έως 20 άτομα)

– 1.500,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 21 έως 50 άτομα)

– 2.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 51 έως 150 άτομα)

– 2.500,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 151 έως 250 άτομα)

– 3.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 251 άτομα και πάνω )

Μη Υποβολή

– 1.800,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 01 έως 10 άτομα)

– 2.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 11 έως 20 άτομα)

– 3.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 21 έως 50 άτομα)

– 4.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 51 έως 150 άτομα)

– 6.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 151 έως 250 άτομα)

– 8.000,00 (για εργοδότες που απασχολούν από 251 άτομα και πάνω )

Τέλος να αναφέρω πως για το έτος 2021, η προθεσμία υποβολής του Ετήσιου Πίνακα παρατάθηκε έως 30/11/2021 (ΥΑ 84096/2021).

Ευελπιστούμε για την κατάργησή του!

Στην ψηφιακή εποχή, θα πρέπει οι λειτουργίες να διευκολύνονται και όχι να συνεχίζουμε να ολοκληρώνουμε ηλεκτρονικά υποχρεώσεις του παρελθόντος.

Δυστυχώς έτσι οδηγούμαστε την ψηφιακή γραφειοκρατία!